Maroko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Marocké království
 • Al-Mamlaka al-Maghribíja
 • Royaume du Maroc
 

1.2. Rozloha

 • 446 550 km2 bez území Západní Sahary
 • 710 850 km2 oficiálně udávaná rozloha s územím Západní Sahary
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 33,3 mil. (r. 2006) (55 % obyvatel žije ve městech)

hustota na km2:

 • 66,9 (bez ZS), 42 (včetně ZS)

ekonomicky činné obyv.:

 • 11,7 mil.
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,55 % (r. 2006)   

Demografické složení:

 • Berbeři
 • poarabštění Berbeři
 • Arabové
 

1.5. Národnostní složení

 • Maročané (99,5 %)
 • Mauretánci
 • Senegalci
 • Evropané
 

1.6. Náboženské složení

 • Stát. náboženstvím je islám (98,7 % obyv.).
 • Křesťanství (1 % obyv.) ztrácí svůj vliv s ubýváním Evropanů, kteří trvale žijí v Maroku.
 • Židovství (0,2 %) - s odchodem většiny židovské komunity do Izraele ztrácí význam, nicméně stále existuje a je tolerováno (oficiálně je deklarováno cca 5 000 Židů, skutečně však v Maroku žije nejméně 10 000 osob židovského původu-někteří konvertovali na islám)
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština. Vedle ní je v úředním styku běžně používána francouzština. Nově je do škol zaváděna berberština. Cca 25 % obyvatelstva mluví pouze některým z berberských dialektů.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se administrativně člení na 16 regionů, které zahrnují 42  provincií a 25 městských prefektur. Navzdory fungujícímu systému nepřímých voleb do komunálních rad je reálná moc orgánů místní správy v rukou waliů (představitelé regionů) a guvernérů (představitelé provincií a prefektur) jmenovaných ministrem vnitra.

 1. Oued Ed-Dahab - Lagouira : 1 provincie
 2. Laâyoune - Boujdour :  1 provincie + 1 prefektura
 3. Guelmim - Es-Semara :   5 provincií
 4. Souss - Massa - Draa : 5 provincií + 2 prefektury
 5. Gharb - Cherarda - Béni Hssen: 2 provincie
 6. Chaouia - Ouerdigha: 3 provincie 
 7. L´Oriental (východní region) : 6 provincií
 8. Rabat - Salé - Zemmour - Zaer :  1 provincie + 3  prefektury
 9. Doukkala - Abda :  2 provincie
 10. Tadla - Azilal : 2 provincie
 11. Meknes - Tafilalet : 3 provincie + 2 prefektury
 12. Fes-Boulemane :  2 provincie + 3  prefektury
 13. Taza - Al Hoceima - Taounate :  3 provincie
 14. Grand Casablanca :  8 prefektur
 15. Tanger - Tétouan :  2 provincie + 3 prefektury
 16. Marrakech - Tensift - Al Haouz:  4 provincie + 3 prefektury

Hlavní město

 • Rabat-Salé 1,502.000 obyv. (2,3 mil. aglomerace)

Další významná města a počty obyvate (údaje 2006)

 • Casablanca 3,650 000 obyv.
 • Fes 1, 400 000
 • Marakeš 944 000
 • Tanger 704 000
 • Kenitra 573 000
 • Meknes 571 000
 • Tetuán 464 000
 • Oujda 411 000
 • Agadir 385 000
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 dirham (MAD) = 100 centimů, v některých mezinárodních hotelech jsou akceptovány volně směnitelné měny, především euro a USD
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v letech 2007 a 2008
Datum 2007Datum 2008*Název svátku
1.ledna Nový rok
11. ledna Státní svátek (vydání Manifestu nezávislosti)
20. prosince9. prosinceAid al Adha(svátek přinášení obětí, 70 dnů po ukončení ramadánu)
20. ledna10. ledna1er Moharrem (Nový rok 1428 v roce 2007)
31. března20. březnaAid Al Maoudid (narození Proroka Mohammeda)
1.květen Svátek práce
30.červenec Svátek trůnu (nástup krále Mohammeda VI na trůn v r. 1999)
14.srpen Oued Eddahab (Svátek provincie Sahara)
20.srpen Svátek revoluce, krále a lidu
21.srpen Svátek mládeže
Cca 13. záříCca 2. záříPočátek postního měsíce Ramadánu
Cca 13. říjnaCca 2. říjnaAid Al Fitr(ukončení ramadánu)
6. listopad Svátek Zeleného pochodu
18.listopad Svátek nezávislosti

* vyznačeno pouze u pohyblivých měsíců, které jsou zapsány kurzívou a řídí se podle islámského kalendáře.

Pracovní a prodejní doba

Pracovní týden začíná v pondělí a končí v pátek, sobota a neděle jsou dny volna. Většina obchodů je však v sobotu otevřena.V pátek, který je dnem velké modlitby (13.00 hodin), mohou být některé obchody odpoledne uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 9,00 do 12,30 hod. a od 14,30 do 18,30 hod. Státní správa přešla v roce 2005 na souvislou pracovní dobu od 8,30 hod. do 15,30 hod. Práce bývá upravována v měsíci Ramadánu, kdy je krácena na dobu od 9,30 do 14,00 hodin. Rovněž banky mají v době Ramadánu pracovní dobu o 1 až 2 hodiny kratší.

Úřední hodiny Velvyslanectví ČR v Rabatu:

 • pondělí až pátek od 8,00 do 14,00 hodin.

Úřední hodiny Velvyslanectví Maroka v Praze:

 • pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hodin.
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti

Maroko je islámská země, v níž je třeba ctít místní zvyky a respektovat určité zákazy vyplývající z tohoto náboženství. Není vhodné organizovat obchodní schůzky na pátek, který je hlavním modlitebním dnem. V období měsíce Ramadánu je třeba respektovat půst věřících, nekouřit, nejíst a nepít na veřejnosti. Jídlo nebo kouření na ulici je v tomto období trestné.

Tato omezení se nevztahují na provoz a prostory vybraných hotelů a restaurací, kde jsou ubytováni a stravují se cizinci.

Jazyk

Ačkoliv je úředním jazykem arabština, zůstává francouzština nejfrekventovanějším obchodním jazykem. Jen velmi málo marockých obchodníků je schopno komunikovat v angličtině nebo jiném evropském jazyce. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou velice ceněny, je však třeba mít na paměti, že se marocká arabština nepřekrývá s klasickou arabštinou a Maročané z řad inteligence často mluví směsí francouzštiny a arabštiny. Prostý Maročan často není schopen přesně porozumět textu v klasické arabštině.

Charakteristika jednání

Schůzky ve firmě u marockého partnera bývají sjednávány obvykle na 10,00 hod. dopoledne. Společenská setkání jsou pak orientována na večerní dobu.

Marocké soukromé firmy vysílají na jednání jednoho nebo dva zástupce, kteří mívají rozsáhlé pravomoci. Neobávají se dlouhých jednání, sami na začátku mívají dlouhé úvodní proslovy. Přestávky v jednání jim nevadí, s lehkostí je přijímají a často také navrhují. Někteří bývají emotivní, sebevědomí, dokáží dát najevo i zlost, ale zpravidla jde o součást taktiky.

Pokud je sjednána dohoda, drží se marocká strana pečlivě jejího doslovného znění (zejména v arabském jazyce) a myšlenky, s níž byla dohoda sepisována, nehrají pro její pozdější výklad velkou roli. Maročtí obchodníci neradi zacházejí do podrobností, dávají přednost řešení jako celku. Při jednání jen zřídka a velice pomalu ustupují. Písemné závazky se snaží dodržet, ústní naopak často nerespektují. Ve styku s cizinci jsou většinou taktní.

Uvedenou charakteristiku je třeba přijímat s rezervou, neboť se může měnit prostředím i dobou.

Kultura

Rozdílnost kultur by se v ojedinělých případech mohla stát příčinou nedorozumění nebo faux pas. Jednotný návod pro jednání s marockým partnerem však neexistuje, neboť ten může být nejen islámského, ale i židovského nebo křesťanského vyznání. Obecně platí dvě zásady:

 • při jednání dbát zvýšenou měrou na zásady lidského taktu, zejména u citlivých otázek k nimž patří víra, manželka a rodina
 • dodržovat základní pravidla společenského chování
 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče

V zemi je cca 50 soukromých klinik a 80 státních nemocnic poskytujících základní lékařskou péči. Zubní lékařství je na poměrně dobré úrovni, v Casablance a Rabatu je řada anglicky hovořících lékařů.

Zdravotní pojištění

Podle mezistátní dohody, uzavřené mezi Českou republikou a Marokem, poskytují státní zdravotnická zařízení nezbytnou první pomoc českým turistům zdarma. Vybavení a úroveň těchto zařízení však vyhovuje pouze základnímu ošetření. Ve vážnějších případech je třeba vyhledat ošetření na specializované soukromé klinice, kde se náklady na jeden pobytový den pohybují kolem 100,- USD. Z tohoto důvodu a pro případ akutní letecké repatriace do ČR doporučuje ZÚ českým turistům, aby před svou cestou do Maroka uzavřeli plné zdravotní pojištění. Pojištění pro cestu do zahraničí bývá sjednáváno podle mezinárodního systému CORIS na dobu až 180 dnů. Pojišťovny zpravidla poskytují ve svých centrálách nepřetržitou asistenční službu.

Mezi Marokem a EU neexistuje jednotná dohoda týkající poskytování lékařské péče občanům. Využívání lékařské péče občany EU tedy závisí na konkrétních bilaterálních dohodách mezi zeměmi EU a Marokem.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízové formality

Od 1. ledna 2005 byla zrušena povinnost českých občanů zajistit si před vstupem do Maroka vízum. Občan ČR může v Maroku pobývat bez víza po dobu 90 dnů. Přihlašovací povinnost plní zaměstnanci hotelů, kempů a ostatních ubytovacích zařízení. Při pobytu delším, než 90 dnů, je třeba si vyřídit na marocké cizinecké policii pobytovou kartu.

Celní formality, očkování

Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení, předmětů osobní potřeby, filmů, tabáku a potravin (včetně alkoholu) pro osobní spotřebu. Všechno ostatní zboží podléhá clu.

Při cestě do Maroka motorovým vozidlem předkládá řidič při vstupu do země platné doklady k vozidlu, tj. technický průkaz a doklad o zaplacení povinného ručení, tzn. zelenou kartu vystavenou pro vozidlo Českou pojišťovnou nebo jinou autorizovanou institucí. Povolení k užívání vozidla na marockém území je udělováno na dobu maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty musí být vozidlo zaregistrováno na Ministerstvu dopravy Maroka.

Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a mezinárodní očkovací průkaz není na hranicích vyžadován. Při cestě do odlehlých oblastí je doporučeno očkování: hepatitis A,B a tyfus.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V důsledku politického vývoje na Blízkém východě nebyly zaznamenány v Maroku politicky motivované útoky na cizince a obyvatelstvo se nechová nepřátelsky.

V Maroku je třeba dávat si pozor na vzrůstající kriminalitu, zvláště na kapesní krádeže, strhávání kabelek nebo batohů z ramene z jedoucího motocyklu, vykrádání zaparkovaných aut.
Kapsáři se soustředí zvláště na turisticky exponovaných místech. Nechvalně pověstné je například náměstí Jamal El Fna v Marakéši nebo Medina v Tangeru.

Pokud jde o ubytování, je nezbytné dávat přednost oficiálním ubytovacím kapacitám (hotely, ubytovny, kempy), nejlépe s hlídaným parkovištěm. Někteří cestovatelé hledají ubytování u náhodných soukromníků - takové případy však nezřídka končí přepadením a okradením cizince. Bezproblémové a bezpečné cestování bývá v rámci organizované turistiky - s českou nebo místní cestovní kanceláří. Vedoucí zájezdu by měl ovládat francouzštinu nebo arabštinu.

Pro turisty je v Maroku nepřístupná pouze jedna oblast - oblast západní Sahary. I zde se však lze pohybovat, pokud se turista zdržuje pouze na pobřeží. Zvýšenou opatrnost je třeba zachovávat při cestování po Rifu - tato oblast, kde se ve velké míře pěstuje indické konopí k výrobě drogy, je do značné míry kontrolována místními mafiemi.

V některých městech, jako je Fes nebo Marrakeš, se nabízejí samozvaní průvodci turistů, kteří za své "služby" požadují nepřiměřeně vysoké finanční odměny. Je lépe je odmítnout hned. Řádní turističtí průvodci mají příslušné průkazy a kvalifikaci.

Individuální cestování po Maroku autostopem není považováno za bezpečné.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Adresa zastupitelského úřadu

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE
Villa Merzaa
km 4,5 , Route des Zaërs
Zankat Ait Melloul, Souissi
B.P. 410
102 00 Rabat 1
Royaume du Maroc
Tel.: 00212/37/75.54.21
Fax: 00221/37/75.43.93
E-mail: rabat@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/rabat

Adresa honorárních konzulátů v Csablance a ve Fesu

CONSULAT HONORAIRE DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE
10, Rue Oued Zem
20 000 Casablanca
Royaume du Maroc
Tel.: 00212/22/27.59.25
Fax: 00212/22/26.01.95
E-mail: casablanca@honorary.mzv.cz
Monsieur Ahmed Lemzah

CONSULAT HONORAIRE DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE
13, Rue Houssion Al Khaddar
Fes
Royaume du Maroc
Tel.: 00212/35/65.00.87
Fax.: 00212/35.65.00.97
e-mail.: fes@honorary.mzv.cz
Monsieur Mostapha Meskini

Popis cesty z letiště na zastupitelský úřad ČR (z Casablanky)

Přímo na letišti je vlaková stanice. Z této stanice vlak odjíždí 1 x za 60 minut. Je třeba jet do stanice Ain Sebaa (Casablanca) a zde přestoupit na vlak do stanice Rabat-Agdal nebo Rabat-ville. U obou těchto stanic je stanoviště taxi. Cena dopravy taxislužbou z nádraží na ZÚ činí cca 20,- – 25,- Dh. Cena jízdenky v 1. třídě vlaku z letiště do Rabatu činí cca 60,- Dh.

V případě cesty autem se doporučuje jet nejdříve po dálnici na Casablanku a následně odbočit doprava na dálnici na Rabat. Před vjezdem do Rabatu je třeba odbočit z dálnice na Tanger a stále sledovat cestu na Tanger. Po přejetí 4. světelné křižovatky se řídit nákresem uvedeným na elektronických stránkách ZÚ (www.mzv.cz/rabat). Dálniční poplatek činí cca 30,- Dh.

Popis cesty z letiště na zastupitelský úřad ČR (z Rabatu)

Po vyjetí odbočit ze spojky na letiště doleva ve směru na Meknes, Fes. Na 1. dálniční křižovatce (cca po 2 km) odbočit doprava na dálnici na Casablanku. Držet se stále dálnice na Casablanku a po přejetí řeky, vystoupání do svahu a podjetí 2 dálničních mostů (které jsou blízko u sebe - cca 150 m) odbočit doprava („nedálniční“ odbočka v úhlu 90 stupňů, po cca 200 m od druhého dálničního mostu) a dále se řídit nákresem - viz výše.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených institucí nemá v Maroku své zastoupení.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie 19
 • královské četnictvo (dopravní nehody) 177
 • hasiči 150
 • rychlá lékařská pomoc 150

Pozn.: Uvedená „krátká“ čísla dle zkušenosti ZÚ nefungují vždy zcela spolehlivě. V takovém případě je nezbytné telefonovat na číslo 160 - Informace o telefonních číslech. Číslo 160 vždy funguje bez problémů.

Rabat:

 • záchranná služba (sanitka) 037 737373
 • lékařská služba SOS 037 202020

Cacablanca:

 • záchranná služba (sanitka) 022 905050
 • lékařská služba SOS 022 444444

Opravy a odtahy motorových vozidel 022 272727
Mezinárodní pojišťovny - Maroc Assistance 022 303030
Mondial Assistance 022 313150
Rychlé převody peněz ze zahraničí - Western Union 022 208080

 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.kompass.ma - katalog firem, aktuality z podnikatelské sféry
 • www.eme.ma - informace o podnikatelské sféře a o projektech v rámci Barcelonského procesu
 • www.maroc-mosaic.com - stránky francouzské ambasády, především o kultuře a investičních možnostech
 • www.sodipress.com - tendry, soutěže
 • www.finances.gov.ma/dpeg/dpeg.htm - makroekonomické údaje
 • www.map.co.ma - zpravodajská agentura (obdoba ČTK)
 • www.ccisc.gov.ma - Obchodní a průmyslová komora v Casablance
 • www.ccis-agadir.com - Obchodní a průmyslová komora v Agadiru
 • www.casanet.net.ma - vyhledávací server
 • www.mincom.gov.ma - vládní server
 • www.rabatzoom.ma - informace o hlavním městě
 • www.mce.gov.ma - Ministerstvo zahraničního obchodu marockého království
 • www.maroc.ma - obecné informace o Maroku (v různých světových jazycích)
 

1.19. Adresy významných institucí

La Fédération des Chambres de Commerce et d´Industrie du Maroc (FCCIM)
6, Rue Erfoud, Tour Hassan - Rabat
Tel.: 00212/37/767 051, 767 078 Fax: 00212/37/767 076
E-mail: fccism@magrebnet.net.ma

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
Angle avenue des FAR & rue Mohamed Errachid - Casablanca
Tel.: 00212/22/252 696 Fax: 00212/22/253 839
E-mail: cgem@iam.net.ma
www.cgem.org

Association des Marchands et Importateurs de Matériel Agricole
Comicom, 9, Bd. d´Oujda - Casablanca
Tel.: 00212/22/302 211 Fax: 00212/22/306 082
E-mail: comicom@wanadoo.net.ma

Association Marocaine du Conseil et de l´Ingénierie (Engineering)
Charii Maryniyiens, Secteur 22 Hay Ryad - Rabat
Tel.: 00212/37/711 090 - 4 Fax: 00212/37/711 087
E-mail: cid@cid.co.ma

Commerce and Export Office
45, Av. des Forces Armées Royales - Casablanca
Tel.: 00212/22/314 103

Direction Générale de l´Office des Foires et Expositions de Casablanca
11, Rue Boukraa - Casablanca
Tel.: 00212/22/222 813 Fax: 00212/22/264 949
E-mail: foire@ofec.co.ma

Moroccan Importers Association (AMIPROS)
223, bd. Mohammed V - Casablanca
Tel.: 00212/22/302 404 Fax: 00212/22/305 227

Moroccan Exporters Association (ASMEX)
36, Bd d´Anfa - Casablanca
Tel.: 00212/22/261 033 Fax: 00212/22/262 631, 395 894
E-mail: asnex@asnex.org

Chambre de Commerce, d´Industrie et des Services (CCISC) Casablanca
98, Av. Mohammed V - Casablanca
Tel.: 00212/22/264 327 Fax: 00212/22/268 436
E-mail: ccisc@ccisc.gov.ma

Chambre de Commerce, d´Industrie et des Services (CCISC) Marrakech
Jnan El harti Gueliz - Marrakech
Tel.: 00212/24/431 951 Fax: 00212/24/430 950

Chambre de Commerce, d´Industrie et des Services (CCISC) Fés
Av. Abdellah Chefchaouni, B.P. 2203 - Fés
Tel: 00212/35/622 832 Fax: 00212/35/626 884
E-mail: ccis.ses@fesnet.net.ma

Chambre de Commerce, d´Industrie et des Services (CCISC) Meknes
Place Abdelaziz ben Driss, B.P. 325 - Meknes
Tel.: 00212/35/510 937 Fax: 0021/35/510 951
E-mail: ccism@wanadoo.net.ma

Chambre de Commerce, d´Industrie et des Services (CCISC) Rabat
Rue Ghandi, B.P. 131, CP 10001 - Rabat
Tel.: 00212/37/703185 Fax: 00212/37/703166
E-mail: ccisrs@ccisr.org.ma

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice