Mexiko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Mexiko je členem Organizace spojených národů (UN, ONU, OSN), Organizace amerických států (OAS, OEA), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světové obchodní organizace (WTO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Meziamerické rozvojové banky (IADB, BID), Organizace pro spolupráci v asijsko-pacifické oblasti (APEC), Latinskoamerického ekonomického systému (LAES, SELA), Latinskoamerické asociace pro integraci (LAIA, ALADI), Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA, TLCAN), Skupiny Rio (RG, Grupo de Rio), Skupiny tří (G - 3), Asociace karibských států (AEC), Středoamerického společného trhu (MCCA), Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL), Mezinárodní námořní satelitní organizace (INMARSAT), Mezinárodní telekomunikační satelitní organizace (INTELSAT), Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace Spojených národů pro výcvik a vývoj (UNITARY), Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové turistické organizace (WToO), Světové meteorologické organizace (WMO), Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Světové federace odborů (WFTU), Světové poštovní unie (UPU), Univerzity Spojených národů (UNU), Mezinárodní obchodní komory (ICC), Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodního počítačového střediska (ICC), Agentury pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti (OPANAL), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Stálého arbitrážního dvora (PCA), Pacifické ekonomické rady (PBEC), Ekonomické komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC), Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE), Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní energetické agentury (IEA), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Mezinárodní konfederace svobodných odborů (ICFTU), Rady pro spolupráci v oblasti cel (CCC), Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), Mezinárodního hnutí červeného kříže a červeného půlměsíce (IRCM), Mezinárodního olympijského výboru (IOC), Andského paktu (AG) - pozorovatel, Hnutí nezúčastněných (NAM) - pozorovatel, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) - pozorovatel, Banky pro mezinárodní platby (BIS).

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Účast Mexika v mnohostranných smlouvách a dohodách vyplývá z podkapitoly č. 3.1.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Vládní dohody:

 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě (Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)
 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických (Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
 • Dohoda mezi vládou ČR a Mexika o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Mexika o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. 11. 1999 (cílem bylo zajistit kompatibilitu s Nařízením Rady ES č. 539/2001)
 • Dohoda o školské a kulturní spolupráci (Praha, 11. 10. 2001, vstup v platnost 3. 6. 2002)
 • Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mexika (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29. 8. 2000)

Prezidentské dohody:

 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)
 • Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Mexiko, 4. 4. 2002, vstup v planost 27. 12. 2002)

Rezortní dohody:

 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Diplomatickou akademií Praha a Institutem Matíase Romera v Mexiku (Praha, 23. 1. 2004, platnost 3 roky od data podpisu)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem turistiky Mexika (podepsána 8. 3. 2004 v Praze)
 • Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Mexika v oblasti fytosanitární (Mexiko, 13. 3. 2000, vstup v platnost dnem podpisu)
 • Memorandum o shodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí Mexika a Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu (Guadalajara, 28. 5. 2004 při příležitosti summitu EU-LAC)
 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a Hospodářskou komorou ČR (Praha, 12. 10. 2001)
 • Memorandum o spolupráci MŽP ČR a MŽP Mexika (20.3. 2006)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce

Platné dohody mezi institucemi:

 • Dohoda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a mexickou Národní radou pro vědu a technologii CONACYT
 • Dohoda o spolupráci mezi UK a univerzitou UNAM
 • Dohoda o spolupráci mezi UK a Universidad Michoacana v Morélii
 • Dohoda o spolupráci mezi ČVÚT a TEC Monterrey, Campus, México
 • Dohoda o spolupráci mezi VŠE a ITEM

Perspektivní mezistátní dohody:

 • Smlouva o právní pomoci v trestních věcech
 • Smlouva o extradici
 • Smlouva o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu
 • Dohoda o spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatických pracovníků
 • Parafovaný Protokol o porozumění mezi ministerstvem hospodářství Mexika a MPaO ČR.
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice