Nepál

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje

1.1. Oficiální název státu

 • česky  Nepálské království (od 18. 5. 2006 Nepál)
 • anglicky Kingdom of Nepal (od 18. 5. 2006 State of Nepal)
 

1.2. Rozloha

celková rozloha 147 181 km2 (některé prameny uvádějí 145 305 km2)

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

RokPočet obyvatel (v milionech)Hustota (obyvatel na 1 km2)Ekonomicky činné obyvatelstva (v milionech)
19619,413654,61
197111,556805,47
198115,0231026,911
199118,4911268,69
199520,71419,73
2001*22,716711,2
200528,219110,4

*census 2001

Pouze 9 % obyvatelstva žije ve městech, 51,6 % obyvatel žije ve vysokohorských a horských oblastech.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva  (úřední statistické údaje)
RokPočet obyvatelRoční přírůstek
19619,413-
197111,5562,07%
198115,0232,66%
199118,4912,1%
199520,72,1%
2001*22,72,

*census 1991

Podle údajů OSN (Dept. of Economic and Social Affairs ) byl v období 1991–2001 průměrný roční přírůstek obyvatelstva 2,24 % .

Demografické složení obyvatelstva podle věku
VěkPopulace v milionechProcent z celku
0–1410,638,7
15–6416,257,6
65 avíce1,53,7
 

1.5. Národnostní složení

Nepálská populace sestává z více než 60 různých etnik a kastovních skupin, jež lze rozdělit na obyvatele tibetsko-nepálského původu (mongoloidní skupina, např. Névárové, Gurungové,  Bhótiové, Šerpové, Lepčové aj.) a obyvatele indicko-nepálského původu (potomci indoárijských přistěhovalců, např. Gurkhové, Tharuové, Párvatíové aj.).

 

1.6. Náboženské složení

Státním náboženstvím v Nepálu je hinduismus, druhým nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus. Mnoho Nepálců jsou stoupenci jak hinduismu, tak mahájánového buddhismu, tyto víry se v Nepálu vzájemně prolínají. Jejich stoupenci je převážná většina obyvatelstva (80,6 %). Některé kmeny se hlásí k  místním sektám tibetského buddhismu - lámaismu (10,7 %) a jiné stále ještě lpí na původních kmenových kultech (např. na předbuddhistických formách lidového náboženství - bönismus). Islám vyznává asi 4% obyvatelstva. Z příslušníků ostatních náboženství žijí  v Nepálu  především  křesťané a džinisté (2 %).

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem na celém území Nepálu je nepálština psaná dévanágarským písmem. Nepálsky se dnes dorozumí 98 % všech obyvatel země. Jinak se v Nepálu mluví 36 dalšími jazyky a dialekty, jež patří mezi tři jazykové skupiny: indo-evropská (např. nepálština, avadhština, bhódžpurština aj.), tibetsko-barmská (např. névárština, gurungština aj.) a austro-asijská (např. mundština).

Ve velkých nepálských městech se lze domluvit anglicky. Angličtina je i obchodním jazykem.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Území Nepálu je rozděleno na pět oblastí (východní, střední, západní, středozápadní a dálnězápadní), z nichž každá je dále rozčleněna na zóny (dohromady 14 zón).

Hlavní město: Káthmandú (Kathmandu) 671 000 obyvatel

Další velká města:

 • Birátnagar (Biratnagar) 166 000 obyvatel
 • Pátan (Lalitpur) 162 000 obyvatel
 • Pókhara (Pokhara) 156 000 obyvatel
 • Bírgaňdž (Birganj) 112 000 obyvatel

Uvedené údaje jsou na základě odhadu z r. 2002

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

ČeskyAnglickyMezinárodní zkratkaMístní označení
nepálská rupieNepalese rupeeNER, NPRRe, Rs

Dělení:

 • 1 rupee = 100 paisa (psáno anglicky)
 • 1 nepálská rupie   = 100 poeša (psáno česky)
 • 1 USD = 72,5  NPR (2006)                    

Devizový kurs NPR je svázán s indickou rupií - 1 INR = 1,6 NPR. V Nepálu lze platit i indickými rupiemi. Z důvodu výskytu padělaných bankovek mohou být odmítnuty bankovky 500 INR. Bez problémů lze na místní měnu směnit americké dolary (USD). V Káthmándú lze ve vybraných hotelích a obchodech používat hlavní platební a kreditní karty.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nepál slaví mnoho svátků, během kterých je zavřeno. Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od 10:00 do 17:00, v pátek do 15:00.

Státní svátky v roce 2005/06:   18.2., 14.4., 23.5., 4.10., 10.–12.10., 1.–3.11., 9.11.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nepál stále patří do kategorie nejméně rozvinutých zení světa, nepálskou chudobu není však možné srovnávat se stavem v hladomorem sužovaných zemí Afriky. Mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka vzhledem k politické nestabilitě v zemi, neschopnosti místních úřadů  projekty manažersky odstartovat, nedostatečnému právnímu rámci a korupci. V ekonomické oblasti se jasně prosazují osobní zájmy nad zájmy rozvoje celého státu. V nepálských podmínkách je to umocněno tím, že veškerý hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmandú a všechny vlivné osoby jsou vzájemně provázány. Nepál prakticky nemůže existovat bez zahraniční hospodářské pomoci. Její distribuce je stále předmětem kritiky a nakonec je poskytována hospodářská pomoc i na odstranění těchto nedostatků.

Podtrhujeme skutečnost, která by měla zajímat české firmy, a to, že výrobky vyrobené v Nepálu lze vyvážet v rámci dohody o volném obchodu na velký indický trh. Současná nepálská vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních  problémů vyplývajících z charakteru teritoria, lze dosáhnout i zajímavých výsledků.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší. Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu. Je vhodné si s sebou vzít  dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Nepálu platné vízum. Je možné jej obdržet na hranicích při vstupu do země. Vízum na dva týdny stojí 15 USD, na měsíc 30 USD a lze jej za poplatek (cca 1 USD na den) prodloužit. Vízum platí pouze pro místa se sjízdnými cestami, pro cestování do dalších oblastí je třeba získat zvláštní povolení tzv. Trekking Permit, které vydává „Department of Immigration, Thamel, Kathmandu” (tel. 009774/18573, 12337). Porušení trasy vyznačené v Trekking Permit je považováno za trestný čin. Stejně tak je trestné použít turistické vízum k výdělečné činnosti. Do 24 hodin po příjezdu do Nepálu se musí každý cizinec, pokud nebydlí v hotelu, ohlásit na jakékoli místní policejní stanici a zaregistrovat zde svůj pobyt.

Většina ubytovacích zařízení nemá žádné topení ani chlazení, je proto dobré si pamatovat, že v prosinci a lednu může být zima, naopak v květnu a červnu příliš horko. V létě je období dešťů. Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v únoru, březnu a dubnu.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Bezpečnostní situace v zemi není vhodná k běžné turistice. Za bezpečné lze považovat pouze vysokohorské oblasti, kam je vhodnější se dopravit místními leteckými spoji. Pohyb po pozemních komunikacích je rizikový kvůli vybírání nezákonných poplatků a okrádání organizovanými skupinami. Před případnou cestou do Nepálu je vždy vhodné informovat se o aktuální situaci.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

V Nepálu nemá ČR funkční zastupitelský úřad, pouze honorární konzulát, vztahy s tímto státem jsou udržovány prostřednictvím velvyslanectví v Dillí.

Velvyslanectví ČR v Dillí

Působnost ZÚ: Indie, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka, Maledivy, (Bhútán)

Adresa ZÚ:

Embassy of the Czech Republic
50-M, Niti Marg
Chanakyapuri
New Delhi - 110021
India
Telefony:

 • tel. spojovatel 0091 / 11 / 26110 205 (non-stop)
 • tel. spojovatel 0091 / 11 / 26110 318 (non-stop)
 • " 26110 382 (non-stop)

Fax: 0091 /11/26886 221
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Úřední hodiny konzulárního a vízového oddělení :

 • pondělí až čtvrtek 9:00–11:00 hodin ( pro veřejnost )

Adresa honorárního konzula ČR v Nepálu:

Paní Zdenka Karkyová (hovoří česky)
Honorary Consul of the Czech Republic
G.P.O. Box 3664
3/487, Jawalakhel
Kathmandu
Tel/fax: 00977-1-5521730
E-mail: kathmandu@honorary.mzv.cz

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Nepálu dlouhodobě nepůsobí žádný pracovník českých institucí.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní čísla na policii, požárníky a první pomoc jsou různá podle oblasti. Lze je získat na místní policejní stanici.

 • Kathmandu: (Nepál - Káthmándú : 00977 - 1) Policie: 100, 110 a 120
 • Himalayan Rescue Association: 4440292/3
 • Cizinecká policie: 4222453 a 42223590
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.nepalhmg.gov.np ; Vláda Nepálu, odkazy na všechna ministerstva
 • www.moics.gov.np; Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • www.ip.np.wipo.net; Department of Industries, informace o investování
 • www.nrb.org.np; Centrální banka, Nepal Rastra Bank
 • www.mof.gov.np ; Ministerstvo financí
 • www.welcomenepal.com; Nepal Tourism Board
 • www.cbs.gov.np; Central Bureau of Statistics
 • www.nepalnews.com; Zprávy z Nepálu
 • http://www.fncci.org;  Federation of Nepalese Chambers of Commerce anf Industry
 • www.mzv.cz/newdelhi; ZÚ Dillí
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice