Niger

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Nigerská republika (République du Niger)
 

1.2. Rozloha

 • 1 267 000 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 13 - 14 mil.
 • hustota obyvatel : 11 obyvatel / km2

Věková struktura:

 • 0 –14let: 47 %
 • 15 – 64let: 51 %
 • nad 65 let: 2 %                  

podíl ekonomicky činného obyvatelstva : cca 4 mil

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

3,4 %. Niger má jeden z nejvyšších přírůstků obyvatel na světě.

 

1.5. Národnostní složení

V zemi žije kolem 60 etnických skupin.

Hlavní etnické skupiny :

 • Hausa
 • Djerma
 • Fula
 • Tuaregové
 • Beri Beri
 • několi tisíc francouzských občanů
 

1.6. Náboženské složení

 • muslimové 85 %
 • zbytek tradiční náboženství a křesťané
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • francouzština

místní používané jazyky :

 • hausa
 • djerma
 • fula
 • tamashek
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 8 provincií                                                      
 • hlavní město : Niamey (700 tis. obyvatel)
 • další velká města: Zinder (100 tis.), Maradio (100 tis.), Agadez
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank CFAFr (= 100 centimů), 1 USD = 492,5 CFAFr (polovina roku 2007). CFAFr je společnou měnou osmi (většinou frankofonních) států západní Afriky – členů Západoafrického hospodářského, měnového a celního společenství. Jeho stabilita (stejně jako devizové rezervy členských států) jsou vázány na Euro.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden,
 • 2. duben,
 • 1. květen,
 • 3. srpen,
 • 18. prosinec,
 • 25. prosinec,
 • Tabaski,
 • Velikonoční pondělí,
 • Mouloud,
 • Leilat al-Quadr,
 • Id al-Fitr.
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Nigeru je francouzština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní. Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat s relativně dlouhými čekacími dobami a značnou mírou byrokracie.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Bližší podmínky využívání místní zdravotní péče nejsou známy. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum možné obdržet na konzulárním oddělení ZÚ Nigeru v Paříži. Povinné je očkování proti žluté zimnici. Niger je silně malarická oblast a cestovatelům důrazně doporučujeme kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat. Rovněž doporučujeme očkování proti tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B. V Nigeru hrozí nebezpečí rychlé dehydratace, je třeba striktně dodržovat pitný režim. Silniční  přechody jsou obvykle otevřeny  pouze od  8 do 18:30/19:30 hod. 

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Niger je země bez přístupu k moři, ekonomika je zaměřena na pěstování základních plodin a chov hospodářských zvířat. Zemi pravidelně postihují sucha a invaze kobylek, které ničí úrodu a přináší nedostatek potravin a hladomor. Niger byl druhou africkou zemí, ve které byl prokázán výskyt viru ptačí chřipky. Nespokojenost odborů a nejradikálnější části obyvatelstva – studentů – s vládními reformami a růstem cen vede k sociálnímu napětí, nepokojům a stávkám. V roce 2007 vygradovaly aktivity tuarežských povstalců skupiny MNJ (Mouvement des nigériens pour la justice). V  severní části země se zhoršuje bezpečnostní situace - množí srážky mezi armádou a povstalci i případy násilného napadení turistů a únosy. Tato oblast je pro návštěvu riziková. Doporučujeme před cestou do odlehlých oblastí kontaktovat ZÚ Akkra.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
P. O. Box 5226, Accra - North
Tel : 00233 21 223540, 247 282
Fax: 0023321 225337
Velvyslanec: ing. Miroslav Křenek
Teritoriální působnost ZÚ ČR v Ghaně : Ghana, Togo, Libérie, Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Niger, Guinea, Guinea-Bissau, Gambie, Kapverdy

Honorary Consulate of the Czech Republic
(ulice jsou beze jména, HK je cca 500 m od ZÚ USA Niamey)
BP 11888
Niamey
Republic of Niger
tel : 00227/20724288, 00227/20735805
fax:00227/20734986
e-Mail úřadu: Niamey@honorary.mzv.cz,

Honorární konzul:dipl. ing. Souleymane ABDOU NIANDOU
mobil : 00227/93927065
e-Mail: zebniandou@yahoo.fr

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Nigeru nemá zastoupení žádná česká instituce.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nejsou k dispozici.

 

1.18. Internetové informační zdroje

www.tamtaminfo.com, www.izf.net

 

1.19. Adresy významných institucí

viz. www.izf.net

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice