Nigérie

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

UN (OSN), AU (African Union, vznikla v červenci roku 2000 jako nástupnická organizace po OAJ - Organizaci africké jednoty), ICM (HNZ - Hnutí nezávislých zemí), WTO (Světová obchodní organizace - člen Lomé IV), IMF (MMF - mezinárodní měnový fond), WB (SB - Světová banka), ADB (Africká rozvojová banka), ECOWAS (Ekonomické společenství západoafrických zemí), OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu).

Členství v dalších mezinárodních organizacích: ACP, CCC, ECA, FAO, G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, ISO, ITU, MINURSO, MONUC, NAM, OIC, OPCW, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIKOM, UNITAR, UNMEE, UNMIBH, UNMIK, UNMOP, UNMOT, UNTAET, UNU, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO.

Významné místo zaujímá Nigérie ještě v následujících mezinárodních organizacích:
-        British Commonwealth  (Britské společenství národů)
-        Lomé Convention (bezcelní vstup určitého stupně na trhy EU)
-        Ozone Layer Protection (Kjótský protokol)
-        International Cocoa Organization (Mezinárodní organizace producentů kakaa)
-        International Institute for Cotton (Mezinárodní institut pro bavlnu)
-        West African Groundnut Council (Západoafrický výbor producentů podzemnice olejné)
-        International Tin Council (Mezinárodní výbor producentů cínu)

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Nigérie jako rozhodující regionální ekonomická mocnost hraje zásadní roli v Ekonomickém společenství západoafrických států (ECOWAS), v Abuji také sídlí Sekretariát organizace..

ECOWAS byl vytvořen v roce 1975 a má v současné době 15 členských zemí - Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone a Togo.

Hlavním cílem ECOWAS je vytvoření celní, ekonomické a monetární unie. Od ledna 2008 má být implementován společný celní tarif, konečným cílem je pak vytvoření funkční ekonomické a měnové unie (WAEMU)  - sblížení makroekonomické politiky členských zemí a vzájemná harmonizace odvětvové hospodářské politiky, jednotné vnější tarify a odstranění existujících vnitřních obchodních bariér. ECOWAS také zřizuje soudní dvůr, kam se subjekty i občané budou moci obracet s případy souvisejícími s agendami ECOWAS. Země ECOWAS na konci roku 2000 dohodly na ustavení společné centrální banky (jako přechodná instituce do vzniku Západoafrické centrální banky WACB byl v Akkře zřízen Západoafrický měnový institut WAMI) a zavedení společné měny od roku 2003,  k tomuto však doposud nedošlo. 

Od konce roku 2005 probíhá transformace organizace Sekretariátu ECOWAS na Komisi. Nejvýraznější částí má být komise pro obchod a cla. Fungování v nové struktuře by mělo začít od 1.1.2007.

Nigérie hraje důležitou roli v OPEC (Sdružení zemí vyvážejících ropu). Jejím členem je již od roku 1974 a dlouhodobě je pátým-šestým největším světovým producentem surové ropy s dosud známými zásobami ropy ve výši cca 34 mld. barelů.

Nigérie se účastní také NEPAD (New Partnership for Africa´s Development). Základem iniciativy je závazek afrických vůdců uvést v život Deklaraci o demokracii a způsobech politického, hospodářského a společenského vládnutí. Dokument dává důraz zejména na vlastní zodpovědnost Afričanů za další rozvoj svého kontinentu, s důrazem na soukromý sektor.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Smlouvy jsou uvedeny v časové posloupnosti uzavírání:

1) Dohoda o vědecké a kulturní spolupráci mezi ČSSR a Nigérií ze dne 8.9.1964
2) Kulturní dohoda mezi ČSSR a Nigérií ze dne 1.9.1978
3) Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi ČSSR a Nigérií ze dne 7.3.1979
4) Úvěrová dohoda mezi ČSSR a Nigérií ze dne 11.6.1979
5) Protokol o změně úvěrové dohody mezi ČSSR a Nigérií ze dne 8.3.1983
6) Obchodní dohoda mezi ČSSR a Nigérií ze dne 13.8.1987
7) Smlouva mezi ČSSR a Nigérií o zamezení dvojího zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu, zisku a majetku ze dne 31.8.1989
8) Program kulturní a školské spolupráce mezi vládami České a Slovenské federativní republiky a Nigérie ze dne 9.3.1992

Česká republika od svého vzniku dosud neuzavřela s Nigérií žádnou novou smlouvu. Od počátku roku 2000 probíhají jednání o podpisu Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice