Nigérie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Federal Republic of Nigeria / Nigerijská federativní republika
 • zkrácený název - Nigeria / Nigérie
 

1.2. Rozloha

 • 923 773 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

140 miliónů (celostátní sčítání v březnu 2006)

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

2,3% ročně (období mezi sčítáními v letech 1991 a 2006)

 

1.5. Národnostní složení

 • Hausa/Fulani - (29 %, sever federace)
 • Yoruba - (21 %, jihozápad federace)
 • Igbo - (18 %, jihovýchod)
 • Ijaw - (10 %)
 • Kanuri - (4 %)
 • Ibibio - (3,5 %)
 • Tiv - (2,5 %)
 • Bura a Nupea dalších téměř 250 malých etnik - 10 %
 • Libanonci, Indové a další usedlíci - 1 %
 

1.6. Náboženské složení

 • Mohamedáni - 50 %
 • Křesťané - 42 %
 • tradiční náboženství - 8 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je na celém území nigerijské federace angličtina.

Příslušníci každého z národů mezi sebou používají vlastní jazyk, nejrozšířenější jsou hauština a jorubština, dále pak igbo a fulani; tyto jazyky se vedle angličtiny vyučují i ve školách.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nigérii tvoří (od roku 1996) 36 států: Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara.

Zvláštní statut tzv. Federal Capital Territory (F.C.T.) má hlavní město Abuja

Abuja je hlavním městem Nigérie oficiálně od 16. září 1991, rozhodnutí o změně hlavního města však existuje již od roku 1985 (za vlády generála Murtaly Mohammeda), kdy byla zahájena i výstavba vládní infrastruktury na území původně pouze třicetitisícového města.

Nejlidnatějším státem je Kano (9,384 mil. obyv.), následují Lagos (9,013 mil.), Kaduna (6,066), Katsina (5,793), Oyo (5,591). Abuja (Federal Capital Teritory FCT) má 1,405 mil.obyv.

 Lagos byl hlavním městem Nigérie v letech 1914-1991. Na území stejnojmenného státu (Lagos State) žije v současné době cca 30 milionů obyvatel, je zde soustředěno 40 % veškerého nigerijského průmyslu, toto území generuje 80 % příjmů federace z dovozních cel a vybírá se zde 70 % až 80% federálních příjmů za dodávky el.energie a telekomunikační služby.

Druhým největším městem federace je univerzitní město Ibadan (cca 8 mil. obyvatel), třetím pak Kano (cca 5,8 milionu obyvatel). Dalšími velkými městy jsou (postupně podle počtu obyvatel) Enugu, Port Harcourt, Aba, Jos, Kaduna, Ilorin, Maiduguri, Owerri, Calabar, Warri, Onitsha, Sokoto, Makurdi, Zaria a Benin City.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je v Nigérii Naira (100 kobo).

Právnické i fyzické subjekty mají stále povinnost odvádět získané volně směnitelné valuty  do Centrální banky Nigérie (CBN), přes svůj účet v bance však naopak mají volný přístup k devizám pro bezhotovostní platby do zahraničí. V poslední době dochází k postupnému uvolňování devizového režimu.

Na vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

Ve veřejných směnárnách byl k 30.5.2007 kurz 128 Naira / 1USD, při směně v hotelu bývá kurz o cca 5-10% nižší.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

1. leden (Nový rok), Id-el-Kabir (poč. února), Velký pátek (14. dubna), Velikonoční pondělí (17. dubna), První máj (1. května), Den demokracie (29. května), Id-el-Maulud (pol. května), Den nezávislosti (1. října), Id-el-Fitri (koncem listopadu), 1. a 2. svátek vánoční (25. a 26. prosince).

(pozn.: termíny volných dní kolem svátků jsou obvykle upřesněny prezidentským dekretem krátce před vlastním svátkem).

Volné dny: neděle  

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů) je od 9.00 do 20.00 hodin (v neděli od 11.00 hodin), úřady pracují vesměs od 9.00 do 16.00 hodin - zpravidla bez polední přestávky nebo s přestávkou mezi 13. a 14. hodinou.

Bankovní hodiny: Pondělí až pátek            9:00 - 15:00, příp. sobota  8:00 - 11:00

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nedělní dopoledne tráví křesťanská část národa v kostele. V případě schůzek připravovaných na úřadech na pátek je třeba zase počítat pouze s dopolednem, muslimská část populace je od polední doby na motlitbách a odpoledne už úřady spíše nefungují.

Velmi obvyklým a častým jevem je v Nigérii všeobecná nedisciplinovanost a nedochvilnost.

Na silnicích i městských ulicích větších měst (s výjimkou hlavního města) vládne naprostý dopravní chaos, zejména pěší pohyb po nigerijských ulicích není příliš bezpečný. Ve srovnání s evropskými standardy je v Nigérii (jako jinde v západní Africe) velmi nízká úroveň technického stavu vozidel, v tomto vynikají místních malé minibusy (molue buses / bush buses), které de facto zajišťují hromadnou dopravu v celé zemi.

Byrokracie je v zásadě funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou stimulovány korupcí či zájmy vlivných skupin. Jednání úředníků může často připadat arogantní, souvisí to mj. s národní hrdostí a pocitem důležitosti zastávané funkce, často drobná pozornost příslušnému úředníkovi zásadně jeho chování změní. Současně je třeba ale mít na paměti, že korupce je i zde trestná a navíc, v posledních letech vláda viditelně s korupcí bojuje. S vědomím jejího hlubokého zakořenění však výsledky zatím ještě nejsou příliš patrné.

Velmi důrazně se doporučuje věnovat pozornost pokynům policistů či vojáků, ať už při vstupu do země nebo během častých kontrol na křižovatkách a check-pointech po celé Nigérii.

Přes veškeré obchodní a investiční možnosti jsou zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání v Nigérii od evropských poměrů zásadně jiné a je třeba se tomuto přizpůsobit. Zejména je třeba počítat s tím, že páteří společnosti jsou tradiční struktury a všechny významnější investice a obchodní případy jsou prosazovány vlivovými skupinami s tradičními strukturami srostlými. Potenciální obchodní partner by měl mít na tradiční struktury příslušné vazby.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využití místní státní zdravotnické péče nelze doporučit. Čeští občané mohou za úplatu využívat služby soukromých klinik. Ceny jsou ovšem relativně vysoké, je proto vhodné uzavřít před cestou zdravotní pojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Nigerijské vízum lze získat na velvyslanectví ve Varšavě:

adresa: ul. Chocimska 18, Warsaw 00-791
tel.: +4822 8486944, 8486714
fax: +4822 8485379

V případě zájmu o ubytování v hotelu evropského standardu doporučujeme při cestách zejména do Abuji či Lagosu provést rezervaci v dostatečném předstihu.

Osoba (resp. podnikatel), která se rozhodne do Nigérie cestovat, by měla mít v místě seriózního partnera, znalého poměrů, který také pomůže s rezervací ubytování a se zajištěním důvěryhodného transportu (v případě pohybu taxíky zásadně doporučujeme používat pouze řádně označené registrované taxi-vozy).

Pohyb po městech se nedoporučuje v nočních hodinách z důvodu vysokého rizika přepadení.

Při písemném oslovení českého subjektu neznámou nigerijskou osobou/firmou doporučujeme postupovat obezřetně a věc konzultovat s českým velvyslanectvím v Abuji - existuje několik podvodných scénářů (zejména jde o vylákání peněz, zboží nebo pozvání k cestě do ČR příp. jejich kombinace) a postup podvodníků je velmi často postaven na schopnosti prokázat se věrohodně vypadajícími dokumenty.

Z ČR je možno do Nigérie již celkem snadno cestovat letecky. Do Lagosu, Abuji resp.
Port Harcourt či Kano létají z Evropy společnosti British Airways, Lufthansa, KLM, Alitalia,  Iberia, Air France a Virgin Nigeria a  Turkish Airways.

Branou do země je lagoské mezinárodní letiště Murtala Mohammed, přes velmi špatnou pověst se i zde během posledních let podmínky výrazně zlepšily. Při přestupu na vnitrostátní spoj (s výjimkou Virgin Nigeria) je nutno se dopravit na jiný terminál a ačkoliv vnitrostátní letiště je nedaleko může přestup s přejezdem a odbavením i velmi dlouho.

Před cestou do Nigérie by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby a konzultovat možná zdravotné rizika s ohledem na navštívenou oblast a délku pobytu. Všeobecně se k cestě do Nigérie doporučují očkování proti žloutence typu A i B, tyfu, meningitidě, choleře a tetanu. Očkování proti žluté zimnici je pak pro Nigérii povinné a může být jeho prokázání při vstupu do země požadováno, zejména pokud cestovatel přijíždí z oblasti, kde je žlutá zimnice endemická. Proti malárii očkování zatím neexistuje, při krátkodobé návštěvě lékař doporučí vhodná profylaktika.

Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (malárie se může ještě před vypuknutím horeček projevovat nejrůznějšími příznaky od brnění prstů přes bolení hlavy až po pocity únavy) je velmi žádoucí navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s rozborem krve (proti platbě cca 400,- Kč). Léky proti již probíhající malárii jsou v Nigérii volně v prodeji a jsou velmi účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Důležité je však nemoc nenechat rozvinout až k horečnatým stavům (inkubační doba malárie je 4 až 8 dnů). Vzhledem  k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy, není tedy od věci, aby si cestovatel koupil v Nigérii jedno balení protimalarických léků (např. Halfan) a vzal si je zpět s sebou do ČR.

Jako jinde v Africe je i v Nigérii rozšířena HIV/AIDS, v posledních letech došlo k mírnému poklesu podílu nakažených osob na populaci ( 5,37% v r. 1999, 4,4% na konci roku 2005).

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Zejména v souvislosti s velkou kulturní různorodostí Nigérie občas dojde v některých oblastech k etnickým srážkám, kdy by přítomnost cizince v místě nemusela být vhodná. Doporučujeme tedy před cestou do konkrétní oblasti nějakou dobu sledovat zpravodajství, zda zde není bezpečnostní situace zhoršená, případně konzultovat MZV ČR či velvyslanectví v Abuji.

Po neřešení dlouhodobě výbušné situace v oblasti delty Nigeru situace došlo od závěru roku 2005 ke zvýšení napětí, dochází k únosům pracovníků zahraničních ropných společností operujících oblasti povstalci formálně požadujícími zejména větší podíl na ziscích z těžby ropy, vesměs jde ale vždy pouze o výkupné. Až dosud  se vždy podařilo vyjednat propuštění rukojmích.

Zejména v severních oblastech dochází občas ke srážkám mezi křesťanskými a muslimskými skupinami populace (i když tyto jsou vesměs vyvolány příhodou s vírou zcela nesouvisející). Cizinci by zde nebyli zřejmě primárním cílem útoků, jejich přítomnost by však nebyla příliš vhodná.

Jinak jsou cizinci na celém území Nigérie ohroženi hlavně běžnou kriminalitou.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Adresa velvyslanectví ČR:

Gnassingbe Eyadema Str., Plot No. 1223, Asokoro District, Abuja
Tel.: (+234 9) 3141245, 3141247
Fax: (+234 9) 3141248
E-mail velvyslanectví: abuja@embassy.mzv.cz
E-mail obchodně-ekonomického úseku: abuja_embassy@centrum.cz

Popis spojení z letiště a z centra města:

Z mezinárodního letiště v Abuji je to do centra města cca 40 km, po příjezdu do města je třeba sledovat ukazatele na čtvrť Asokoro. Velvyslanectví se nachází nedaleko sídla ECOWAS (Economic Community of West African States).

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi nejsou zastoupeny.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nemocnice:
St. Francis Medical Centre, Plot No. 501, Bangui Street, Wuse II, Abuja, tel.: +234-9-5236282, 5236967
St. Francis Medical Centre, 22 Keffi Street, S.W.Ikoyi, Lagos, tel.: +234-1-7742818, 7730377

Hasiči:
999

Dopravní policie (není centrální číslo):
Abuja 4134683

 

1.18. Internetové informační zdroje

·        www.nigeria.gov.ng                 oficiální server vlády
·        www.cac.gov.ng                        obchodní rejstřík
·        www.nigeriadailynews.com   aktuální informace
·       www.worldskip.com/nigeria
·       db.eiu.com
·        www.nigeria.com
·        www.africanet.com
·       www.worldbank.org                Světová banka
·       www.imf.org                           Mezinárodní měnový fond
·       www.cia.gov                          CIA – všeobecné informace o zemi

 

1.19. Adresy významných institucí

Velvyslanectví ČR v Abuji

Embassy of the Czech Republic
Gnassinge Eyadema Str., Plot 1223, Asokoro Distr., Abuja, P.O.Box 4628
Nigeria
tel.: +234 3141245-7
fax: +234 3141248
Web: www.mzv.cz/abuja
e-mail ZÚ:            abuja@embassy.mzv.cz
e-mail OEÚ:         abuja_embassy@centrum.cz
mobil ved. OEÚ: +234 8055056091


Nigerijsko-české komory

Nigeria-Czech Business Council
adresa: Nasco House (4th Floor), 29 Burma Road, Apapa, P.O.Box 7064, Lagos
kontakt: Mr. Nzekwu Obiora
tel.: +234 1 545 78 16
fax: +234 1 587 48 42
e-mail: nig_czech_biz_council@yahoo.com

 

Nigerian-Czech Chamber of Commerce (NCCC)
adresa: 34 Simpson Street, Ebute-Metta, Lagos
prezident komory: Prince Mohammed S. D. Lawal
tel.: +234 802 305 87 88
fax: +234 01 269 04 24, 264 28 02
e-mail: nig-czh@mail.com
 

Česko-nigerijská komora

Česko-Rovníková Guinea-Gabon-Senegal-Guinejská smíšená obchodní komora
Adresa : Staroměstské náměstí 15/603, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 237 118
fax: +420 224 228 690
e-mail: crgchamber@volny.cz


Adresy významných místních úřadů

Nigerian Investment Promotion Commission NIPC
Plot 1181 Aguiyi Ironsi Street
Maitama District
P.M.B. 381 Garki
Abuja
Nigeria.
Tel: +234-9-4134380
        +234-9-4131403
        +234-9-4134112
        +234-9-4130582
Fax: +234-9-4134112
email: info@nipc-nigeria.org
infodesk@nipc-nigeria.org
nipc@nipc-nigeria.org
www.nipc-nigeria.org


Corporate Affairs Commission CAC (obchodní rejstřík)
Federal Capital Territory,  Area 11, Garki, P.M.B. 198, Abuja.
www.cac.gov.ng
e-mail:cservice@cac.gov.ng
The Customer Service Unit:
Corporate Affairs Commission
Plot 565, Ndola Square,
Off Michael Okpara Street,
Wuse Zone 5, Abuja.
P.M.P 198, Garki, Abuja-Nigeria
Tel.: +234-9-5241046-50
Fax: +234-9-5241015


Economic and Financial Crimes Commission EFCC
www.efccnigeria.org - na internetových stránkách je i přímý kontakt, kam lze hlásit případy  pokusů o podvod ze strany nigerijských subjektů


Významné místní komory

Lagos Chamber of Commerce & Industry (LCCI)
Commerce House (1st Floor), 1, Idowu Taylor Street, Victoria Island, P.O.Box 109, Marina, Lagos
tel.: (01)-613917, 610391, 7746617, 7746618, 610533, fax: (01)-610573, 2623665, 2623666
E-mail: bsu@lagoschamber.com
web: www.lagoschamber.com


Kaduna Chamber of Commerce & Industry
Sani Abacha International Trade & Investment Centre, Km 4., Kaduna-Zaria Road, Rigachikun, P.O.Box 728, Kaduna
tel.: (062)-238794, 238795, fax: (062)-238794
E-mail: talafon@skannet.com.ng

Kano Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture (KACCIMA)
Trade Fair Complex, Zoo Road, P.O.Box 10, Kano City
tel.: (064)-666936, 667246, 667138, 667648
fax: (064)-667138.


Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture    (NACCIMA)
15A, Ikorodu Road, Maryland, P.M.B. 12816, Lagos
tel.: (01)-4964727, 4964737, fax: (01)-4964737
E-mail: naccima@pinet.com.ng.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice