Nikaragua

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Politický vývoj v Nikaragui byl po celý rok 2004 velmi napjatý a nejinak tomu bylo i během prvního pololetí roku 2005. Soupeření mezi prezidentem a opozicí negativně ovlivňuje stabilitu demokratického vývoje, přičemž hrozí jeho narušení. Opozice usiluje o odstavení prezidenta formou prosazení v parlamentu opozičního návrhu na zbavení jeho imunity kvůli podezřením z porušení volebního zákona během předvolební kampaně. Pokud se opozici tento krok podaří, mohlo by dojít v Nikaragui k tzv. technickému státnímu převratu, kdy moc v zemi převezme opozice, řízená D. Ortegou (FSLN) a ex prezidentem A. Alemánem. Prezident E. Bolaňos ale nehodlá ustoupit a opírá se o podporu veřejného mínění a podporu zahraniční (USA, SA, OAS).

Důležitým momentem vnitropolitického vývoje v zemi se stanou také nadcházející prezidentské volby, které se budou konat v listopadu 2006. Složitost vnitropolitické situace by se mohla v určité míře odrazit ve výsledcích voleb, které budou velmi důležitou zkouškou nikaragujské demokracie a naznačí další politický a ekonomický směr, kterým se země hodlá vydat. O uchopení moci usilují Sandinovci v čele s D. Ortegou, který se již prohlásil prezidentským kandidátem. V rámci PLC zatím soupeří stoupenci ex prezidenta A. Alemána a stoupenci prezidenta E. Bolaňose a vše nasvědčuje tomu, že obě skupiny navrhnou vlastního prezidentského kandidáta.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V květnu 2004 se Nikaragua připojila ke středoamerické celní unii. Počet států zapojených do této celní unie se tak rozšířil na 4 (Guatemala, Salvador, Honduras a Nikaragua). Vytvořený svazek umožní volný pohyb osob a zboží na 12 pozemních hraničních přechodech mezi těmito státy. Jedná se o 4 celnice mezi Guatemalou a Salvadorem, 3 mezi Hondurasem a Guatemalou, 2 mezi Salvadorem a Hondurasem a 3 mezi Hondurasem a Nikaraguou.

Taktéž v květnu 2004 došlo k podpisu dohody o volném obchodu mezi státy SA a USA. Předpokládá se, že dohoda vstoupí v platnost 1. 1. 2006. Nicméně Nikaragua patří společně s Kostarikou mezi jediné 2 země, které dohodu zatím neratifikovaly. Ratifikaci by měl projednat parlament během druhého pololetí roku 2005, ale výsledek je zatím nejistý.

V lednu 2004 byla Nikaragua začleněna do programu HIPC, od kterého si slibuje odpuštění zahraničních dluhů a s tím spojené zlepšení státních financí, které by jí mělo pomoci nastartovat vyšší dynamiku ekonomického růstu.

Na vládní úrovni se předpokládá naplňování tzv. Národního plán rozvoje (Plan Nacional de Desarrollo - PND).

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nikaragua se stejně jako ostatní státy Střední Ameriky řadí k zemím, kde jednoznačnou prioritu pro naši zahraniční politiku představuje rozvoj vzájemného obchodu a především pak podpora českého exportu. Vzhledem k absenci závažnějších politických témat v bilaterálních vztazích by se tímto směrem měla ubírat i politická aktivita.

Styky obou zemí jsou usnadněny zrušením vízové povinnosti a existencí ekonomických dohod - např. dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic. Předpokládá se, že v budoucnu dojde také k uzavření dohody o zamezení dvojímu zdanění, jejíž neexistence komplikuje pozici českých podniků a snižuje jejich konkurenceschopnost.

Při pronikání na nikaragujský trh by bylo dobré navázat na naši dřívější rozvojovou pomoc. Jistou komparativní výhodou je přetrvávající povědomí o českých produktech v Nikaragui, stejně jako kontakty navázané v rámci aktivit N.E.W.S., které by za určitých okolností mohly nastartovat obchodní styky na komerční bázi. České firmy by se mohly zapojit do některých projektů především v oblasti infrastruktury a energetiky, byť ve formě subdodávek. Základním předpokladem pro větší prosazení českých podniků na místním trhu je ovšem jejich elementární zájem o proniknutí na nikaragujský trh, který až na výjimky českým firmám chybí.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice