Nikaragua

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Nikaragujská republika
 • República de Nicaragua
 

1.2. Rozloha

 • 121 428 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel (2004):

 • 5 626 000

Hustota na km2 (2004):

 • 46,3 obyvatel na km2

Podíl populace v ekonomicky aktivním věku (2004):

 • 39 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva (2004):

 • 2,6 %

Demografické složení (2004):

 • podíl městského obyvatelstva: 59 %
 • podíl obyvatelstva mladšího 16 let: 55 %
 • podíl obyvatelstva staršího 65 let: 5 %
 

1.5. Národnostní složení

 • 69 % míšenci
 • 17 % evropského původu
 • 9 % afrického původu
 • 5 % původní obyvatelé
 

1.6. Náboženské složení

 • 73 % katolické
 • 16 % protestantské
 • 2 % jiné
 • 9 % bez vyznání
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • španělština

Další používané jazyky:

 • angličtina (atlantické pobřeží)
 • indiánské jazyky (miskito, sumo)
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

hlavní město:

 • Managua (1 mil. obyvatel)

další velká města:

 • Matagalpa - 365 tis. obyvatel
 • Chinandega - 348 tis.
 • León - 330 tis.
 • Masaya - 236 tis.
 • Estelí - 169 tis.
 • Granada - 153 tis.
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • córdoba oro (NIO) = 100 centavos

běžně se používají cizí měny, zejména americký dolar

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • Zelený čtvrtek a Velký pátek (Velikonoce) - během celého velikonočního týdne (Semana Santa) nefungují státní instituce, omezena bývá často také prodejní doba v obchodech
 • 1. května (Den práce)
 • 19. července (Den sandinovské revoluce 1979)
 • 1. srpna (Festival Santo Domingo)
 • 14. září (bitva u San Jacinto)
 • 15. září (den nezávislosti)
 • 12. října (Kolumbus)
 • 2. listopadu (Den památky zesnulých)
 • 8. prosince (Den neposkvrněného početí)
 • 25. prosince (Vánoce)

Pozn.: Uzavření všech úřadů a institucí nastává v době Vánoc (zhruba od poslední třetiny prosince téměř do poloviny ledna) a v době tzv. Semana Santa (velikonoční týden).

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Nikaragui je v obchodním styku dosud běžný méně formální způsob oblékání (košile bez saka a kravaty), formálnější oblečení se však nicméně prosazuje stále více, zejména ve styku s vysoce postavenými státními úředníky a při večerních příležitostech. Podobně jako v jiných latinsko-amerických zemích je kladen velký důraz na osobní kontakt a dlouhou výměnu zdvořilostí. Jednacím jazykem je španělština, velká část výše postavených lidí v obchodních kruzích hovoří anglicky.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Občané ČR, nacházející se přechodně v Nikaragui, mohou vyhledat lékařskou pomoc v urgentních případech. Pokud cizinec nedisponuje akceptovaným mezinárodním zdravotním pojištěním, musí být veškeré náklady na lékařské ošetření v plné výši uhrazeny. Ve většině případů je vyžadována platba na místě v hotovosti. V Managui existuje několik zdravotnických zařízení se solidním standardem lékařské péče, z nichž většina udržuje nepřetržitou pohotovostní službu. Mimo hlavní město je hustota zdravotnických zařízení menší a jejich úroveň značně nízká.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do Nikaragui je vyžadován pas s platností nejméně šest měsíců. Při cestě automobilem nebo jiným motorovým vozidlem jsou vyžadovány řidičský průkaz, doklad o vlastnictví automobilu či motor. vozidla a lodní konosament v případě cestování lodí.

Dne 6. května 2004 byla v San José uzavřena Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušené vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost dne 5. června 2004). Dohoda umožňuje od data vstupu v platnost držitelům platných českých cestovních pasů vstupovat na území Nikaragujské republiky a přechodně tam pobývat bez víz nejdéle tři měsíce, není-li účelem pobytu výkon výdělečné činnosti. Dobu pobytu v Nikaragui lze prodloužit na imigračním úřadě. Přihlašovací povinnost neexistuje. Při odletu ze země je třeba uhradit letištní poplatek ve výši 5 USD.

Dovoz a vývoz valut, stejně jako střelných zbraní, starožitností léků a pod. podléhá přísné kontrole celních orgánů. Od dovozního cla je osvobozeno zboží, které nemá obchodní charakter a je vzhledem k druhu a množství určeno k uspokojování potřeb cestujícího (např. svršky, věci osobní potřeby; léky, sportovní potřeby, videokamera, fotoaparát a pod.). Speciální předpisy se vztahují na dovoz a vývoz rostlin a zvířat.

Nikaragua patří mezi země se střední mírou obecné kriminality, v posledních letech se situace mírně zlepšuje. Nicméně někdy dochází k ozbrojeným přepadením a zvyšuje se také podíl násilných trestných činů. Turistům je doporučováno dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření, zejména ve velkých městech a turistických oblastech (Managua, Granada atd.). Vzhledem k bezpečnostní situaci v zemi se důrazně doporučuje dodržovat tyto základní zásady:

 • uschovat cestovní pas a další doklady, letenku atd. v hotelovém trezoru
 • cestovat pouze s fotokopií pasu a s minimem finanční hotovosti (policie tuto praxi akceptuje)
 • nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci - videokameru, fotoaparát, atd.
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat žádné věci
 • nebrat stopaře
 • objednávat taxi prostřednictvím recepční
 • cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla

Většina obchodů, restaurací, půjčoven automobilů a hotelů akceptují běžné kreditní karty (nejrozšířenější VISA nebo Mastercard). Při placení v restauracích je obvyklé spropitné ve výši cca 10 %.

Nikaragujská silniční síť je poměrně dobrá, na některá turisticky zajímavá místa je přístup pouze terénním automobilem.

V Nikaragui prakticky není používána jiná volně směnitelná měna než americké dolary, směna jiných valut je problematická. Směňovat USD na místní měnu (Córdoba) je možné v bankách nebo v autorizovaných směnárnách (Casas de Cambio).

Pokud jde o zdravotní situaci v zemi, v pralesních oblastech se vyskytují některé tropické nemoci, přenášené komáry (např. dengue či malárie). Proto doporučujeme vyhýbat se místům se stojatou vodou. Hodlá-li se turista zdržovat delší dobu v pralesních oblastech mimo turistická centra, existuje zvýšené riziko nákazy žloutenkou, cholerou, dengue a střevními paraziti (amébami). Proto je před cestou vhodné podrobit se očkování a po návratu do ČR příslušným vyšetřením. Doporučujeme vzít s sebou mezi jinými léky proti žaludečním a střevním potížím, opalovací krém s vyšším ochranným faktorem a repelent. V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu, či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku.

Pokud jde o pobyt na mořských plážích v Nikaragui, extrémně nebezpečné jsou některé spodní proudy zejména na pacifickém pobřeží, kde každý rok utone několik desítek osob. V Nikaragui je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V Nikaragui v tomto ohledu neexistují žádná speciální omezení.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Příslušný zastupitelský úřad pro Nikaraguu sídlí v San José (Kostarika) a jeho teritoriální působnost zahrnuje kromě Nikaraguy také Kostariku, Panamu, Salvador, Honduras a Belize.

Velvyslanectví ČR v Kostarice
Embajada de la República Checa
75mts Oeste de la Entrada Principal del Colégio Humboldt, Rohrmoser
San José, Costa Rica
Hodiny pro veřejnost: Po – Pá od 08:30 hod. do 12:30 hod.

Poštovní adresa: Apartado Postal 12041-1000, San José, Costa Rica

Tel. (00506) - 296 5671, 232 1471 (ústředna)
Fax: (00506) - 296 5595
E-mail: sanjose@embassy.mzv.cz, embcheca@amnet.co.cr
Web: www.mzv.cz/sanjose

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bechný, vedoucí obchodně - ekonomického úseku

V Nikaragui dále sídlí Honorární konzulát ČR. Funkci honorárního konzula zastává pan Octaviano César.

Honorární konzulát ČR v Nikaragui
Consulado Honorario de la República Checa
Carretera Sur km 11 contiguo al tanque INAA
Managua, Nicaragua
Tel. 00505-265 73 70
Fax: 00505-222 70 16
Cel.: 00503-884 49 84
E-mail: octocesar@hotmail.com
Hodiny pro veřejnost: Po – Pá od 10:00 hod. do 12:00 hod.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi nejsou zastoupeny žádné české instituce. Nicméně v Nikaragui každoročně pobývají pracovníci České geologické služby (ČGS), kteří zde působí již od roku 1997 v rámci rozvojových projektů. Během pobytu, který trvá i několik měsíců v roce, mapují přímo na místě nebezpečí přírodních rizik a možnosti jejich předcházení. Získané podklady jsou v ČR zpracovávány do studie, která je předávána nikaragujské straně k využití na municipální úrovni pro plánování urbanistického rozvoje.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranná služba 128
 • Hasiči 115
 • Policie 118
 

1.19. Adresy významných institucí

Kancelář prezidenta republiky
Tel: 505-228-9222; Fax: 505-228-9298
Website: www.presidencia.gob.ni

Parlament
Frente Casa de la Presidencia
Tel: 505-228-2024, 228-2021; Fax: 505-228-3039
Website: www.asamblea.gob.ni

Nejvyšší soud (CSJ)
Km 7 1/2 Carretera Norte, Contiguo a Tabacalera Nicaragüense
Tel: 505-233-2128; Fax: 505-233-1418
Website: www.csj.gob.ni

Ministerstvo zahraničních věcí (MINREX)
Del Cine González, 1 cuadra al Sur sobre Avenida Bolivar
Tel: 505-244-8000, 244-8008; Fax: 505-244-8063
Website: www.cancilleria.gob.ni

Ministerstvo pro rozvoj průmyslu a obchodu (MIFIC)
Km. 6 Carretera a Masaya, Managua
Tel: 505-267-0161/278-8698; Fax: 505-267-0095
Website: www.mific.gob.ni

Ministerstvo zemědělství a lesnictví (MAGFOR)
Km 8-1/2 Carretera a Masaya, Managua
Tel: 505-276-0233, 276-0235; Fax: 505-276-0390
Website: www.magfor.gob.ni

Ministerstvo dopravy a infrastruktury (MTI)
Frente al Estadio Nacional, Managua
Tel: 505-228-2061, 228-3698; Fax: 505-228-2060
Website: www.mti.gob.ni

Ministerstvo financí (MHCP)
Frente a la Asamblea Nacional, Managua
Tel: 505-222-7231, 505-228-1255;Fax: 505-222-3033
Website: www.hacienda.gob.ni

Ministerstvo zdravotnictví (MINSA)
Complejo Nacional de Salud, Managua
Tel: 505-289-7811, 289-7441; Fax: 505-289-3972
Website: www.minsa.gob.ni

Ministerstvo práce (MITRAB)
Estadio Nacional, 2c. al lago, Managua
Tel: 505-222-2115, 228-2044; Fax: 505-228-2103
Website: N/A

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů (MARENA)
Km. 12-1/2 Carretera Norte, Managua
Tel: 505-263-1273, 263-1271; Fax: 505-263-1274
Website: N/A

ProNicaragua
Km 4 ? Carretera Masaya, del Restaurante la Piazzeta, ? cuadra al oeste
Tel: 505-270-6400; Fax: 505-278-7332
E-mail: jpereira@pronicaragua.org
Website: www.pronicaragua.org

Nikaragujská centrální banka (BCN)
Edificio Banco Central, Managua
Tel: 505-265-0500; Fax: 505-265-2272
Website: www.bcn.gob.ni

Nikaragujský institut rozvoje turistického ruchu (INTUR)
Antojitos, 1 c. abajo y 1 c. al sur, Managua
Tel: 505-222-3333; Fax: 505-228-1187
Website: www.intur.gob.ni

Nikaragujský telekomunikační institut (TELCOR)
Avenida Bolívar, Frente a Cancillería, Managua
Tel: 505-222-2051; Fax: 505-222-7328
Website: www.telcor.gob.ni

Migrační úřad
Antiguo Edificio INSS
Tel: 505-244-0741/249-6670
Website: N/A

Centrální daňový úřad (DGI)
Costado Norte de Catedral Metropolitana
Tel: 505-278-6917; Fax: 505-278-6938
Website: www.dgi.gob.ni

Centrální celní úřad
Carretera Norte Km 4 ?, frente a la Rolter
Tel: 505-249-5719 Fax: 505-249-5720
Website: www.dga.gob.ni

Nikaragujský institut sociílního pojištění (INSS)
Nuevo Edificio INSS
Tel: 505-222-6300/01; Fax: 505-222-7445
Website: N/A

Nikaragujský energetický institut (INE)
Edificio Cerna (vieja MGA)
Tel: 505-228-2057/58; Fax: 505-222-7052
Website: www.ine.gob.ni

Národní komise volných zón (CNZF)
Km. 12-1/2 Carretera Norte, Managua
Tel: 505-263-1530; Fax: 505-263-1700
Website: www.czf.com.ni

Národní administrace pro rybolov (ADPESCA)
MIFIC, Detrás de Metrocentro
Tel: 505-270-0932; Fax: 505-270-0954
Website: www.mific.gob.ni/entes/adpesca

Starosta města Managua
Centro Cívico
Tel: 505-265-0046/49; Fax: 505-265-0396
Website: www.managua.gob.ni

Superintendence bank a dalších finančních institucí (SIBOIF)
Km 7 Carretera Sur, Managua, Nicaragua, C.A.
Tel: 505-265-1555/58; Fax: 505-265-0965
Website: www.siboif.gob.ni

Národní přístavní společnost (EPN)
Apartado Postal 2727-3570, Managua
Tel: 505-222-3827, 266-3039, 266-2468; Fax: 505-266-3488
Website: www.epn.com.ni

Společnost pro správu mezinárodních letišť (EAAI)
Km 11 Carretera Norte, Managua
Tel: 505-233-1624/28; Fax: 505-263-1072
Website: www.eaai.com.ni

Americká obchodní komora pro Nikaraguu (AmCham)
Apartado Postal: 2720 Managua, Nicaragua
Tel: 505-267-3099, 267-3633; Fax: 505-267-3098
E-Mail: amcham@amchamnic.org.ni
Website: www.amchamnic.or g .ni

Nikaragujsko-americká obchodní komora - Florida
175 Fountainbleu Blvrd Suite 1R 10
Miami, FL 33172, P.O. Box 527723
Tel: 1-305-599-2737; Fax: 1-305-220-1841
E-Mail: nacc@fdn.com
Website: www.nacc-miami.com

Meziamerická rozvojová banka (IDB/BID)
Km. 4-1/2 Carretera a Masaya
Apdo. 2412, Managua
Tel: 505-267-0831 / 0832 / 0833; Fax: 505-267-3469
E-Mail: cof/cni@iadb.org
Website: www.iadb.org

Mezinárodní měnový fond (IMF)
Edificio de la Presidencia, Banco Central de Nicaragua
Km. 7 Carretera Sur, Managua
Tel: 505-265-0886; Fax: 505-265-1923
E-Mail: mbr@cm.bcn.gob.ni
Website: www.imf.org

Světová banka (IBRD)
Edificio Syscom, Frente a la AID
Tel: 505-270-0000; Fax: 505-270-0077
E-Mail: aalvarado@worldbank.org
Website: www.worldbank.org

Nejvyšší rada soukromých podniků (COSEP)
TELCOR Zacarías Guerra 175 mts abajo
Apartado Postal No. 5430, Managua, Nicaragua
Tel: 505-228-2032/34; Fax: 505-228-2041
E-Mail: cosep@nic.gbm.net

Nikaragujská obchodní komora (CACONIC)
Plaza Espa?a, 400 mts al sur, 1/2c. Arriba, Managua
Tel: 505-268-3514, 268-3518; Fax: 505-278-3600
E-Mail: comercio@ibw.com.ni
Website: N/A

Nikaragujská průmyslová komora (CADIN)
De los semáforos de Plaza Espa?a 300 mts al sur, Managua
Tel: 505-266-8847/51; Fax: 505-266-1891
E-Mail: cadin@cadin@org.ni
Website: www.cadin.org.ni

Centrum exportu a investic (CEI)
Managua, Nicaragua
Tel: 00505-2683860
Fax: 00505-2681063
www.cei.org.ni

Nikaragujská komora stavebního průmyslu (CNC)
Bolonia de Aval Card, 2c. abajo, 50 vrs al sur, Managua
Tel: 505-266-3363; Fax: 505-266-3327
E-Mail: cncsecre@nicarao.org.ni
Website: N/A

Nikaragujská komora rybolovného průmyslu (CAPENIC)
Camino de Oriente, Edificio B-2, Modulo A-6, Managua
Tel: 505-278-7091, 278-2427; 277-0646; Fax: 505-278-7054
Email: capenic@ibw.com.ni
Website: N/A

Nikaragujská komora finančních konzultantů a poradců
De PriceSmart 1c. al norte # 25
Apartado Postal No. 3903, Managua, Nicaragua
Tel: 505-266-3315; 266-8856/57 Fax: 505-266-3899
E-Mail: hooker@ibw.com.ni
Website: N/A

Národní výbor producentů cukru (CNPA)
Sandy`s Carretera a Masaya 1 c. arriba 1 c. al sur, Casa #51, Colonial Las Robles
Apartado Postal No. A-223, Managua
Tel: 505-267-8202, 277-5447; Fax: 505-267-0197
E-Mail: cnpa@nic.gbm.net
Website: www.cnpanic.com

Svaz nikaragujských zemědělských producentů (UPANIC)
Reparto San Juan No. 300, Detrás del Ginmasio Hércules, Managua
Tel: 505-278-3382/84; Fax: 505-278-3291
E-Mail: upanic@ibw.com.ni
Website: N/A

Národní asociace producentů a exportérů netradičních výrobků (APENN)
Mansion Teodolinda 3c. al sur, 1/2c. Abajo, Managua
Tel: 505-268-6053; Fax: 505-266-5160
E-Mail: apenn@apenn.org.ni
Website: www.apenn.org.ni

Národní komora turistického ruchu (CANATUR)
Segundo Piso, Hotel Holiday Inn
Telefax: 505-278-4812
E-Mail: canatur@alianza.com.ni
Website: N/A

Federace asociací živočišné výroby Nikaraguy (FAGANIC)
Entrada Principal, Centro Comercial Managua
Tel: 505-277-2976,277-2947; Fax: 505-267-0084
E-Mail: faganic@ibw.com.ni
Website: N/A

Asociace soukromých nikaragujských bank (ASOBANP)
Centro Ejecutivo San Marino, De Rotonda Jean Paul Genie, 500mts al oeste, modulo A103, planta baja.
Tel: 270-2408; Fax: 505-270-2766
E-Mail: asobanp@ibw.com.ni

Nikaragujská asociace inženýrů a architektů (ANIA)
Bolonia Aval Card 1 1/2c. Abajo, Edifico de CONAPRO, 2 Piso
Apartado Postal No. 1408, Managua
Tel/fax: 505-268-3507
E-mail: N/A
Website: N/A

Národní komora malých a středních podnikatelů (CONAPI)
Centro de Exposiciones La Pi?ata, Managua
Tel: 505-278-4892,; Fax: 505-267-0192
E-Mail: conapi@datatex.com.ni
Website: N/A

Advokátní kancelář Gloria ALVARADO and Associates
Del Lacmiel, 5c. Arriba, 300 mts a la Derecha, No. 75
Tel: 505-277-4028, 278-7708; Fax: 505-278-7491
E-Mail: alvasoc@ns.tmx.com.ni
Website: N/A

Advokátní kancelář Guy Jose BENDA?A-Guerrero and Associates
Porton Antiguo Hospital El Retiro, 120 mts. al Lago
Tel: 505-266-5696, 266-5697; Fax: 505-266-8863
E-Mail: guybengu@ibw.com.ni
Website: www.guybendana.com.ni

Advokátní kancelář Francisco José BOZA Páiz and Associates (*)
Parque las Madres 1 c. al Lago, Casa No. 1603
Tel: 505-266-8860; Tel: 276-0004 Ext. 15800; Fax: 505-266-2374
E-Mail: N/A
Website: N/A

Advokátní kancelář Carrion, Somarriba & Asociados., Fernando R Somarriba de Valery
Colonial Los Robles # 45
Del Hotel Colón 2 ? c. al Sur
Apartado Postal 2422
Tel: 505-267-1020, 267-2003; Fax: 505-267-1005
E-Mail: carmonal@tmx.com.ni

Advokátní kancelář García & Bodan Abogados y Notarios Públicos
Del Restaurante "La Marsaillaise" ? c al Sur. No. L-15
Apartado Postal 2536, Managua
Tel: 505-270-5008; Fax: 505-278-0928
E-Mail: terencio@garciabodan.com.ni
Website: www.garciabodan.com.ni

Advokátní kancelář Grupo Legis
Ministerio de Defensa, 1 c. Oeste y 30 vrs. Norte #422, Apartado Postal 6208, Managua
Tel: 505-222-4694, 222-2187; Fax: 505-222-2098
E-Mail: Legis@ibw.com.ni
Website: N/A

Advokátní kancelář LÓPEZ Argüello & Associates
Canal 2, 300 vrs al Oeste, 25 mts al Sur
Tel: 505-266-0803, 268-3070; Fax: 505-268-0017
E-Mail: gla@lopezarguello-asoc.com
Website: N/A

Advokátní kancelář Alvaro MARTINEZ Cuenca, Doctor in Law
Centro Comercial San Francisco, H-5
Tel: 505-2771032, Fax: 505-278-0330, Cellular: 505-884-4224
E-Mail: amc@datatex.com.ni
Website: N/A

Advokátní kancelář Mauricio MARTÍNEZ Espinoza
Altamira D`este, de la Farmacia 5ta. Avenida 1c. Sur y 1c. arriba , #644
Tel: 505-277-4195; Cellular 505-885-8004
E-mail: N/A
Website: N/A

Advokátní kancelář Juan Alvaro MUNGUIA A.
Luis Chávez Escoto and Associates
Portón Hospital El Retiro, 1c al lago, 1c arriba, ? c lago
Tel: 505-266-7102, 266-1211; Fax: 505-266-4156
E-Mail: jmunguia@ibw.com.ni
Website: N/A

Advokátní kancelář Taboada & Asociados, José Evenor Taboada
Del Hospital Militar 1 cuadra al Lago
Tel: 505-254-5454; Fax: 505-254-5295
E- Mail: info@taboadayasociados.com ; jetaboada@taboadalaw.com
Web Site: www.taboadayasociados.com ; www.taboadalaw.com

Realitní kancelář Alpha Inmobiliaria, S.A.
Colonia Centroamérica, contiguo Colegio Salvador Mendieta, Managua
Telefax: 505-270-5661 Cellular: 505-777-8106
E-Mail: N/A
Website: N/A

Realitní kancelář Sotelo & Novoa, S.A.
Cine Altamira, 2 1/2c. abajo, #437, Managua
Tel: 505-277-3401; Fax: 505-278-2790
E-mail: sonovoa@ibw.com.ni
Website: N/A

Realitní kancelář Blandon Bienes Raices
Del Gimnasio Atlas, 1c arriba 30 vrs al sur, #214, Managua
Tel: 505-277-0297 Telefax: 505-278-5306
E-Mail: N/A
Website: N/A

Realitní kancelář Century 21
Km 4 ? carretera a Masaya. Frente Edificio Pellas
Tel: 505-270-9608; Fax: 505-270-9613
E-Mail: c21.wallstreet@nicaragua.com
Website: N/A

Realitní kancelář Discover Real Estate
Frente al Club Villa Fontana, Apartado Postal 2186, Managua
Tel: 505-270-0200; Fax: 505-278-0911 Cellular: 505-883-2200
Email: cberrios@discovernica.com
Website: www.discovernica.com

Realitní kancelář Gonzalez Pasos Bienes Raices
Parque Las Palmas, 1/2c. al oeste, Managua
Apartado Postal 2130, Managua
Tel: 505-266-8910; 266-1001; 266-4076 Fax: 505-266-1002
E-Mail: gonpasos@ibw.com.ni
Website: n/a

Realitní kancelář RE/MAX Nicaragua
Calle El Arsenal, #305, Granada
Telefax: 505-552-4562; Cellular: 505-882-3585

Realitní kancelář Sniders Realty
P.O. Box 3931, Managua
Tel: 505-278-3230; Telefax: 505-552-4702
Mobil: 505-882-3862
E-Mail: srealty@ibw.com.ni
Website: www.sniderrealty.com.ni

Realitní kancelář Territorio Bienes Raices
Villa Fontana Norte, atrás de la Casa No. 30
Managua, Nicaragua
Apartado Postal: 2906
Tel: 505-270-5728 Telefax: 505-278-3024
E-Mail: etefel@tmx.com.ni
Website: www.tmx.com.ni~territorio

Realitní kancelář Tierra Nica Realty
109 Calle de Libertad, Granada
Calle frente al mar, San Juan del Sur
Tel: 505-552-3199,458-2253 Fax: 505-552-3199
E-Mail: tierranica@yahoo.com
Website: www.nicaraguaproperty.com

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice