Norsko

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Norsko je členem OSN (UNCRO, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL,UNMIBH, UNMOP, UNPREDEP, UNTSO), NATO, EAPC, OBSE (v r.1999 Norsko předsedalo), Rady Evropy, OECD, WTO, MMF, ESVO, Severské rady, Rady států regionu Baltského moře, Rady Barentsova moře, AMEC (Arctic Military Environmental Cooperation), Interpol, Intersat, Inmarsat atd. V letech 2001–2002 Norsko obsadilo post nestálého člena RB OSN (předsedalo Sankčnímu výboru pro Irák).

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Ekonomicky nejdůležitější je Dohoda o Evropském hospodářském prostoru - EEA (uzavřená mezi třemi státy ESVO a EU), která umožňuje Norsku účast na jednotném evropském trhu (s určitými výjimkami zejména v rybářství, zemědělství a ekologie). Norsko se účastní v naprosté většině výborů a dalších těles v rámci EU, ale jen s hlasem poradním. Legislativa EU, pokrytá smlouvou EEA pak musí být Norskem pasivně akceptována. Nad dodržováním EEA bdí společná kontrolní komise ESA. Začátkem roku 2003 byla zahájena jednání o rozšíření Dohody o EHP na budoucí členské země EU. Dohoda byla po obstrukcích Lichtenštejnska podepsána 14. 10. 2003 a vstoupila v platnost 6. 12. 2005. Po vstupu Bulharska a Rumunska do EU byla nová Dohoda o EHP podepsána, vzhledem k odmítavému postoji Norska k rozšíření finančního mechanismu, teprve 29. 3. 2007.

V průběhu roku 2000 byla finalizována jednání o oficiálním přistoupení Norska k Schengenskému systému, které se uskutečnilo od 25. 3. 2001. Norsko tak získalo statut plného člena Schengenu (rozhodovací právo mají však jen země EU).

V referendu v r. 1994 se již podruhé (poprvé v r. 1972) většina norských voličů (52,3 %) vyslovila proti členství země v Evropské unii. Podle průzkumů došlo v průběhu roku 2005, po neúspěšném procesu schvalování evropské ústavy, k posunům veřejného mínění v neprospěch členství Norska v EU (zdá se, že odpůrců EU je o něco více než příznivců - 55 % proti 45 %). V roce 2007 ukazovaly výzkumy zhruba 47 % odpůrců, 43 % příznivců a 10 % nerozhodnutých. Společnost byla rozdělená na dvě poloviny s výkyvy v závislosti na zpracovatelské agentuře. Podle nových průzkumů je počet odpůrců vstupu země do EU na rekordní úrovni 53,4 %, zatímco počet příznivců dosahuje "pouze" 34,6 % a 12 % je nerozhodnutých . Počet odpůrců je vyšší o cca 19 % - rekord za posledních 6 let. Vstup do EU je zatím moderátně pouze v programu Konzervativní strany. Podle koaliční dohody nové většinové vlády Norsko o vstup do EU ve volebním období 2005–2009 nepožádá.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Viz kapitola 7.1.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice