Nový Zéland

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Nový Zéland (New Zealand)
 

1.2. Rozloha

 • 270 534 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 4 236 883 obyv.
 • Hustota obyvatel na km2: 15,34
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 47,8 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek: 0,98 %

Demografické složení:

 • 22,8 % - věk 0–14 let
 • 65,0 % - věk 15–64 let
 • 12,2 % - věk 65 let a více
 

1.5. Národnostní složení

 • 78 % - přistěhovalci evropského původu
 • 10 % - Maorové (původní obyvatelstvo)
 • 4 % - přistěhovalci z Oceánie
 •  8 % - přistěhovalci z Asie
 

1.6. Náboženské složení

 • 24,7 % - anglikánská církev
 • 18,3 % - presbyteriáni 15,6 % - římští katolíci
 • 4,8 % - metodisté
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky Nového Zélandu jsou angličtina a maorština. Dále jsou (nepříliš běžně) používány jazyky přistěhovalců.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nový Zéland se skládá z 16 správních oblastí, rozložených na obou hlavních ostrovech země:

 • Severní ostrov - Northland, Auckland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, Hawkes Bay, Manawatu, Wanganui, Taranaki, Wellington.
 • Jižní ostrov - Nelson, Marlborough, West Coast, Canterbury, Otago, Southland.

Dílčími správními celky jsou distrikty a municipality (local councils).

Hlavní město: Wellington (430 000 obyv.)

Další města: Auckland (1 180 000), Christchurch (490 000), Hamilton (160 000), Dunedin (125 000), Napier-Hastings (115 000).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je novozélandský dolar (NZD). 1 NZD = 100 centů. V běžném platebním styku se nepoužívá jiné měny než NZD, všechny směnitelné cizí měny je však možno vyměnit na NZD v pobočkách místních bank. Kurz ČNB k 27. 9. 2007: 1 NZD = 14,52 Kč

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • Nový rok 1.a 2. leden
 • Waitangi Day (státní svátek NZ) první úterý v únoru
 • Good Friday (Velký pátek) pohyblivé datum
 • Easter Monday (velikonoční pondělí) pohyblivé datum
 • ANZAC Day (den obětí válek) 25. duben
 • Queen`s Birthday (narozeniny královny) první pondělí v červnu
 • Labor Day (den práce) čtvrté pondělí v říjnu
 • Christmas Day (1. svátek vánoční) 25. prosinec
 • Boxing Day (2. svátek vánoční) 26. prosinec

Ve Wellingtonu, Aucklandu a Christchurchi se slaví místní svátky.

Základní pracovní doba je 08:30 (09:00)–17:00 hod.

 • Banky: 09:00–16:30 hod.
 • Obchody: 09:00–17:30 hod., v pátek 09:00–21:00 hod., sobota/neděle 09:00–13:00 hod. (pozn. některé obchody jsou otevřeny 7 dní v týdnu, supermarkety ve velkých městech bývají otevřeny do 21 hod).
 • Pošty: 08:00–17:00 hod.
 • Restaurace: 11:00–22:00 hod.
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Společenský a obchodní styk je určován britskými zvyklostmi, což určuje převážně evropský, resp. britský původ obyvatel. Předpokládá se velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost všeobecných reálií oblasti. Český obchodní zástupce je přijímán na rovnocenné úrovni a bez předsudků. Obvyklé je oslovování křestním jménem. Při prvním osobním styku je cizinec mnohdy překvapen specifickou výslovností anglického jazyka.

I přes neformální způsob života a přátelský průběh obchodních jednání se vyžaduje v oficiálním styku společenské oblečení (tmavý oblek).

Hlavními rysy obchodního jednání jsou dochvilnost, konkrétnost, přímočarost a plnění dohodnutých závěrů, které je obvyklé písemně potvrdit. Obchodní schůzky je bezpodmínečně nutné sjednat telefonicky předem, a to nejlépe na dobu 9:00–11:30 hod a od 13:30–16:30 hod, v pátek pak nejpozději do 15:30 hod.

Novozélandští partneři jsou známi svou solidností, Nový Zéland je zemí s prakticky neexistující korupcí. Potrpí si též na rychlý telekomunikační styk, takže nepružnost, opožděné reakce či neplnění příslibu mohou vést až ke ztrátě důvěry a zakázky.

Návštěvník NZ bývá často konfrontován s maorskou kulturou a lze doporučit se s problematikou maorského obyvatelstva seznámit. Základní znalost problematiky bývá výhodou i při obchodním jednání.

Základní cenové relace

Ceny základních potravin se pohybují pod úrovní cenové hladiny v západoevropských zemích. Cenové relace potravin jsou následující: chléb NZD 2,00, 1 l mléka NZD 1,40, 1 karton vajec (12 ks) NZD 2,70, 1 kg vepřového masa NZD 7,00, 1 kg hovězího masa NZD 8,50, 1 kg másla NZD 4,00, 1 kg sýra čedar NZD 6,80, 100g Nescafe NZD 4,90, 1 kg banánů NZD 1,70/kg.

Stravování v restauracích: rychlé občerstvení typu Fast Food, Take away - cena NZD 5–8 za porci, standardní restaurace - NZD 15–24.

Ubytování: jednoduché: backpackers, youth hostel NZD 20,00/osobu a noc, standardní: motely od NZD 70,00, kempinkové místo: NZD 10,00–25,00.

Půjčení vozu: Mezinárodní firmy jako Avis nebo Hertz půjčují v sezóně vozy za cenu NZD 80–120/den, cena benzínu se pohybuje kolem NZD 1,50/litr.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nový Zéland nepatží mezi zdravotně riziková teritoria. Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování. Doporučuje se zvýšená ochrana pokožky a očí před intenzívním slunečním zářením. Zdravotníctví na Novém Zélandu je na velmi dobré mezinárodní úrovni, ceny lékařských služeb (zejména při hospitalizaci nebo ošetření zubů) jsou však vysoké. Za návštěvu praktického lékaře se platí cca NZD 60, za návštěvu odborného lékaře cca NZD 130, za RTG či ultrazvuk cca NZD 120, za antibiotika cca NZD 20/balení, za 1 den pobytu v nemocnici od NZD 500 výše. Je zcela nezbytné, aby turista před cestou na Nový Zéland uzavřel v ČR pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí. Při úrazu je však český občan, jako každý cizinec, kryt novozélandským všeobecným úrazovým pojištěním na základě ACC (Accident Compensation Scheme). Pojištění ACC umožňuje ze zákona i zahraničním návštěvníkům země úhradu lékařského ošetření při úrazu - bez ohledu, kde a jakým způsobem k úrazu došlo. Cizinec však není oprávněn k refundaci např. ušlého výdělku apod.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

K cestě na Nový Zéland je třeba cestovní pas ČR s platností o 3 měsíce delší než je doba pobytu na Novém Zélandu. Čeští občané mohou pobývat na Novém Zélandu za účelem turistiky po dobu 90 dní bez víza. Chce-li český turista zůstat na Novém Zélandu déle než 3 měsíce, žádá o udělení Visitors Visa na Velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně (více informací viz www.nzembassy.com/home.cfm?=1). O prodloužení pobytu na Novém Zélandu lze žádat novozélandský Department of Immigration. Více informací viz www.mzv.cz

Bezvízový pobyt ani turistické vízum neopravňují k pracovní činnosti. Registrace turistů, přijíždějících na území Nového Zélandu, probíhá po příletu. Úředník ministerstva přistěhovalectví registruje návštěvníky po vyplnění formuláře New Zealand Arrival Card, v němž každý návštěvník uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu na Novém Zélandu a předpokládanou dobu pobytu.

Dne 11. 10. 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým Zélandem (Working Holiday Scheme). Nový Zéland provádí předmětnou dohodu od 1. 3. 2005. Dohoda dává možnost ročně 1000 českým občanům ve věku 18-30 let získat vízum, které opravňuje k práci a pobytu na Novém Zélandu na dobu až 12 měsíců za splnění podmínek smlouvy a imigračních podmínek Nového Zélandu. Čeští zájemci o pobyt na Novém Zélandu v rámci této dohody mohou požádat o příslušné vízum v pobočce novozélandské imigrační služby, která sídlí na velvyslanectví Nového Zélandu v Londýně. Podrobnější informace o zmíněné dohodě lze nalézt na internetové adrese www.immigration.govt.nz nebo zde.

Dovoz domácích zvířat včetně psů a koček na území Nového Zélandu není pro turistické účely možný, neboť získání dovozního povolení od Ministry of Agriculture ve Wellingtonu předchází nutnost zvíře dopravit do Velké Británie a ponechat po dobu 6 měsíců v karanténě.

V případě imigrace na Nový Zéland v kategorii business immigration je žádost posuzována individuálně. Základním předpokladem je, že dotyčná osoba:

 • prokáže odborné nebo obchodní vzdělání a předloží alespoň indikativně svůj obchodní nebo investiční záměr,
 • zajistí transfer min. 1 000 000 NZD vlastního kapitálu s tím, že prostředky budou jako kapitál používány nejméně 2 roky na NZ,
 • prokáže dostatečné reference o své podnikatelské aktivitě,
 • sama nebo její rodinný příslušník prokáže minimální znalost anglického jazyka

Při povolení dlouhodobého pobytu je posuzován přínos žadatele pro NZ ekonomiku a současně je třeba prokázat, že v dané profesi není možno zajistit adekvátní náhradu z místního trhu práce.

V silničním provozu se jezdí vlevo. Je třeba upozornit na poměrně vysokou nehodovost v automobilové dopravě a vysoký podíl cizinců na nehodách. Některé předpisy a zvyklosti silniční dopravy se liší od světového standardu. Za účelem řízení motorového vozidla na území Nového Zélandu platí při turistickém pobytu mezinárodní řidičský průkaz. Dálniční poplatky na Novém Zélandu nejsou vzhledem k neexistenci dálnic zavedeny.

Obchodní cestující byl měl být vybaven mezinárodně uznávanou kreditní kartou. Je rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou rezervaci ubytování v hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny. Pro turisty bez kreditní karty se doporučuje cestovat na Nový Zéland s cestovními šeky, které jsou zajištěny proti ztrátě a krádeži.

Z hlediska klimatických podmínek je třeba počítat se spíše chladnějším počasím (teploty v rozmezí 12–20 st. C) i v letním období, v některých oblastech doprovázeným silnými větry. Roční období jsou opačná než na severní polokouli (léto je v období měsíců prosinec - únor, zima v období měsíců červen–srpen). Pro služební cesty se nedoporučuje období prosinec/leden (doba letní dovolené), cca 10. prosince až 31. ledna.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Nový Zéland je civilizovanou a bezpečnou zemí. Násilné trestné činy jsou výjimečné. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům a cenným předmětům a zásadně nenechávali tyto věci v autě či bez dozoru. Na severovýchodě severního ostrova žije převážná část domorodého obyvatelstva (Maorů) a v případě zájmu navštívit tuto oblast doporučujeme konzultovat cestu do této oblasti  v příslušném regionálním informačním centru.

V centrech větších měst (zejména v Aucklandu) je třeba dát pozor na kapesní krádeže. Před cestou na Nový Zéland doporučujeme pořídit si fotokopie všech důležitých dokladů a držet je stranou od originálů.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

ZÚ Canberra
Ing. Karel Pažourek - velvyslanec ČR na Novém Zélandu
8 Culgoa Circuit, O´Malley
Canberra ACT 2606, Australia
tel: +612 6290 1386, fax: +612 6290 0006
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/canberra

Velvyslanectví ČR v Canbeře má diplomatickou a konzulární působnost pro Nový Zéland. Velvyslanectví zodpovídá za politickou, ekonomickou, kulturní a krajanskou agendu ČR ve vztahu k Novému Zélandu. V konzulární a vízové agendě spadá Nový Zéland do konzulárního obvodu generálního konzulátu ČR v Sydney. Obchodní konzul zpracovávající obchodně-ekonomické vztahy s Novým Zélandem je zařazen v rámci generálního konzulátu v Sydney.

GK Sydney
Mgr. Vít Kolář - generální konzul ČR
169 Military Road
Dover Heights NSW 2030, Australia
tel: 00612/9371 0860, fax: 00612/9371 9635
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz, commerce_sydney@mzv.cz
www.mzv.cz/sydney

Generální konzulát ČR v Sydney má konzulární působnost pro Nový Zéland. Řídí a kontroluje honorární konzulát ČR v Aucklandu.

Honorární konzulát Auckland
Gregory Shanahan - Hon. Consul of the Czech Republic
Level 3, BMW Mini Centre
11-15 Great South Road and cnr Margot Street
Newmarket, Auckland, New Zealand
tel.: +64 9 522 8736
fax: +64 9 522 8734

Honorární konzulát ČR v Aucklandu zpracovává v rámci své kompetence konzulární a obchodně-ekonomickou agendu pro Nový Zéland

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z výše uvedených institucí nemá na území Nového Zélandu své zastoupení.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní spojení

Národní směrové číslo (country code) Nového Zélandu je 64.
Oblastní směrová čísla (area codes) pro vybraná města:

 • 3 - Christchurch, Dunedin
 • 4 - Wellington, Upper Hutt, Lower Hutt
 • 6 - New Plymouth, Palmerston North
 • 7 - Hamilton, Rotorua
 • 9 - Auckland.

Důležitá telefonní čísla

 • policie-tísňové volání - 111 (bez poplatku)
 • záchranná služba - 111 (bez poplatku)
 • hasiči - 111 (bez poplatku).

Časový posun

Časový posun představuje + 12 hodin oproti GMT, + 11 hodin oproti středoevropskému času. Časový rozdíl se mění dle zavedení letního času v Evropě a na Novém Zélandu. Letní čas je zaváděn na NZ od poloviny října do poloviny března. V tomto období představuje časový posun oproti ČR +10 hod., po zbytek roku + 12 hod.

 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.nz.com - On-line průvodce po důležitých internetových adresách
 • www.govt.nz - New Zealand Government
 • www.stats.govt.nz - Statistics New Zealand
 • www.treasury.govt.nz - Ministerstvo financí NZ
 • www.nzte.govt.nz - Agentura na podporu zahraničního obchodu New Zealand Trade and Enterprise
 • www.enzed.com - Informace o historii, kultuře, obchodu, cestování NZ
 • www.newzealand.com - Turistické informace o NZ, odkazy na další užitečné adresy
 • www.yellowpages.co.nz - Zlaté stránky Telecomu Nový Zéland

Statistické přehledy

Veškeré statistické  přehledy lze nalézt na internetové adrese novozélandského statistického úřadu - Statistics New Zealand: www.stats.govt.nz

Seznam významných předpisů

 • www.legislation.govt.nz - New Zealand Legislation
 • www.nz-lawsoc.org.nz  - New Zealand Law Society
 

1.19. Adresy významných institucí

NZ Ministry of Economic Development
33 Bowen Street
PO Box 1473, Wellington
tel. +64 4 472 0030, fax +64 4 473 4638
www.med.govt.nz

Auckland Chamber of Commerce
Level 3, 100 Mayoral Drive
PO Box 47, Auckland
tel. +64 9 309 6100, fax +64 9 309 0081
www.b-vital.com

Wellington Regional Chamber of Commerce
Level 9, 109 Featherston Street
PO Box 1590, Wellington
tel. +64 4 914 6500, fax +64 4 914 6524
www.wgtn-chamber.co.nz

Export New Zealand
Level 1, 12-26 Swanson Street
PO Box 5099 Auckland
tel. +64 9 309 9030
fax: +64 9 309 9031
www.exportnewzealand.org.nz

Positively Wellington Business
Level 9, 342 Lambton Quay
PO Box 10-347, Wellington
tel. +64 4 494 2555
fax: +64 4 494 2569
www.positivelywellingtonbusiness.co.nz

Canterbury Employers´ Chamber of Commerce
57 Kilmore Street
PO Box 359, Christchurch
tel. +64 3 366 5096, fax +64 3 379 5454
www.cecc.org.nz

Bohemia Crystal Pty.Ltd.
Mr. Paul Hesse, Director
49 Fitzroy Street, PO BOX 1054
Marrickville NSW 2204, Australia
tel. +61 2 9565 1855, fax +61 2/ 9565 1644
e-mail: bohemiasales@bigpond.com
http://www.bohemia.com.au (působnost i pro Nový Zéland).

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice