Omán

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Omán je členem

 • OSN – oficiální anglický název United Nations, česky Organizace spojených národů
 • UNESCO – oficiální anglický název United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu
 • UNIDO – oficiální anglický název United Nations Industrial Development Organization, česky Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj
 • IMF – oficiální anglický název International Monetary Fund, česky Mezinárodní měnový fond
 • WTO – oficiální anglický název World Trade Organization, česky Světová obchodní organizace (členství od 11/2000)
 • WHO – oficiální anglický název World Health Organization, česky Světová zdravotnická organizace

Dále je Omán členem řady dalších mezinárodních organizací jako např. ICAO (International Civil Aviation Oragnization), WIPO (World Intellectual Property Organization), Interpol ad.

Omán je rovněž členem nejvýznamnějších regionálních uskupení:

 • GCC – oficiální anglický název The Co-Operation Council for the Arab States of the Gulf, zkráceně Gulf Co-Operation Council, česky Rada spolupráce arabských států Perského zálivu1;
 • GIC – oficiální anglický název Gulf Investment Corporation, česky Společnost pro investice v Perském zálivu2;
 • IORARC – oficiální anglický název Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, česky Asociaci pro spolupráci pobřežních zemí Indického oceánu;
 • Arab League – oficiální anglický název League of Arab States, česky Liga arabských států3;

Omán je dále členem řady dalších regionálních specializovaných kulturních, ekonomických, náboženských či jinak odborně zaměřených uskupení.

 1. Internetové stránky organizace na adrese www.gcc-sg.com
 2. Internetové stránky organizace na adrese www.gulfinvestmentcorp.com
 3. Internetové stránky organizace na adrese www.arableagueonline.org
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Účast Ománu v mnohostranných smlouvách a dohodách souvisí převážnou měrou s jeho členstvím ve výše uvedených organizacích.

Členství Ománu v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních je uvedeno na  internetové adrese www.omanet.om/english/oman2002/sec7 , dále lze hledat jednoduše na Site Map www.omanet.om/english, kde v pododdíle Oman 2000 lze nalézt odkaz na Oman and the World. Další údaje lze nalézt rovněž v odkaze Government v rubrice Foreign Affairs.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Mezi ČR a Ománem nebyly uzavřeny žádné mezistátní bilaterální smlouvy.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Deníky a cestopisy

 • Omán - Zdravime vsechny, takze teplota je neco malo pres 30 stupnu, fouka vetricek a je 13:48 mistniho casu. Zaciname........nas odjezd se neobesel bez problemu. Vse, jako tradicne, zacalo uz na letist

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice