Omán

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Vzhledem k relativně krátkému výhledu (cca 10 - 20 let) těžby ropy do vyčerpání známých ložisek se očekává, že vláda bude pokračovat ve snaze diverzifikovat národní hospodářství cestou liberalizace a podpory růstu role domácího i zahraničního soukromého kapitálu v ekonomice země, přičemž kvůli rostoucí nezaměstnanosti bude současně omezovat příliv pracovních sil z ciziny. Velký rozvoj se přitom předpokládá zejména v odvětví těžby a zpracování zemního plynu a cestovního ruchu.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Hlavní trendy jsou diverzifikace a liberalizace ekonomiky a uvážlivě i politického života, důraz na rozvoj oborů založených na těžbě a zpracování zemního plynu, zpracovatelského průmyslu, služeb v námořní dopravě a cestovním ruchu.

V Ománu lze stejně jako v ostatních zemích oblasti Perského zálivu očekávat v rámci prohlubování spolupráce a integrace Rady spolupráce arabských států Perského zálivu (GCC) postupné zavedení společného trhu v krátkodobém horizontu 1-2 let a do roku 2010 rovněž společné měny [1].

Omán je vedle Bahrajnu zemí, která má podpesánu smlouvu o volném obchodu (FTA) s USA. Omán je jako člen GCC rovněž zapojen do jednání o dohodě o volném obchodu s EU.


[1]            V tomto ohledu se však – dle dosavadního vývoje uvnitř GCC - jedná spíše o smělé odhady regionálních politiků a ekonomů, přičemž Omán je zemí, která předem avizovala v r. 2006 nemožnost naplnění všech kritérií k přistoupení do měnové unie GCC..

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové předpoklady a možnosti pro růst českého vývozu do Ománu i rozvoj jiné ekonomické spolupráce představuje vstup ČR do EU. Přestože je ČR členem EU pouze krátce, již nyní je vnímána jako stát, který je schopen dodávat produkci dle zavedených standardů EU. K povzbuzení vzájemného obchodu jistě přispěje i dokončení jednání mezi EU a GCC o zóně volného obchodu.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Deníky a cestopisy

  • Omán - Zdravime vsechny, takze teplota je neco malo pres 30 stupnu, fouka vetricek a je 13:48 mistniho casu. Zaciname........nas odjezd se neobesel bez problemu. Vse, jako tradicne, zacalo uz na letist

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice