Omán

Vnitropolitická charakteristika

  • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
  • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
  • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Omán je absolutní monarchií. Sultán má k dispozici dvoukomorový sbor rádců, tzv. Radu Ománu, která má pouze konzultativní a poradní charakter bez zákonodárných či výkonných pravomocí. Rada Ománu se skládá ze sultánem jmenované Státní rady [1] a Poradního shromáždění [2], voleného ve všeobecných volbách. Členové Státní rady nemohou být voleni do Poradního shromáždění. Politické strany neexistují.

Roku 2003 byly začátkem října první ománské všeobecné volby s volebním právem pro všechny ománské státní příslušníky od 21 let, ve kterých voliči vybrali z více než 500 individuálních kandidátů 83 členů Poradního shromáždění, z toho 3 ženy. Příští volby se budou konat v říjnu 2007.


[1]            arabsky Majlis Al Dawla, de facto horní komora parlamentu, kde členy jsou starší odborníci, jako např. bývalí ministři, velvyslanci či soudci, uznávání vědci, umělci, univerzitní představitelé a občané, kteří se zvláště významně zasloužili o stát.

[2]            arabsky Majlis Ash-Shura

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Sultán Qábús bin Saíd al Saíd (anglicky: Sultan Qaboos bin Said al Said)

Kompetence monarchy jsou de facto neomezené, nicméně výkonná moc spočívá na bedrech vlády.

 

2.3. Složení vlády

 

JV [1] sultán Sultan Qaboos bin Said al Said [2] předseda vlády
JV Thuwazni bin Shihab al-Saidzvláštní pověřenec pro JV sultána
JV Fahd bin Mahmud al-Saidmístopředseda vlády pro kabinetní otázky
Salim bin Hilal bin Ali al-Khaliliministr zemědělství a rybolovu
Abdallah bin Muhammad bin Abdallah al-Salimiministr pro náboženské záležitosti
Hilal bin Khalid al-Miwaliministr veřejných služeb
Maqbul bin Ali Sultanministr obchodu, průmyslu minerálních zdrojů
Suhail bin Mustahail al-Shamasministr komunikací
JV Qaboos bin Said al-Saidministr obrany
Sayf bin Hamad al-Busaidiministr pro kancelář královského dvora
Yahya bin Saud al-Salimiministryně školství
JV Qaboos bin Said al-Saidministr financí
JV Qaboos bin Said al-Saidministr zahraničních věcí
Dr. Ali bin Muhammad bin Musaministr zdravotnictví
Rawya bint Saud al-Busaidiministryně vyššího školství
Khamis bin Mubarak bin Isa al-Alawiministr bydlení, elektřiny a vody
Hamad bin Muhammad al-Rashidiministr informací
Saud bin Ibrahim al-Busaidiministr vnitra
Muhammad bin Abdallah bin Zahir al-Hinaiministr spravedlnosti
Juma bin Ali bin Jumaministr práce
Muhammad bin Ali bin Nasir al-Alawiministr právních záležitostí
Ahmad bin Abd al-Nabi al-Makkiministr národní ekonomiky
JV Haythim bin Tariq al-Saidministr pro kulturní dědictví a kulturu
Muhammad bin Hamad bin Sayf al-Rumhiministr ropy a plynu
Ali bin Hamud bin Ali al-Busaidiministr pro palácové záležitosti
Abdallah bin Muhammad bin Abdallah al-Ruwasministr regionálních municipalit, životního prostředí a vodních zdrojů
Gen. Ali Majid bin Mussabagh al-Mamariministr královské kanceláře
Sharifa bint Khalfan bin Nasser al-Yahyaministryně sociálního rozvoje
Ali bin Masud bin Ali al-Sunaidiministr sportu
Rajiha bint Abd al-Amir bin Aliministr turistiky
Muhammad bin Abdallah bin Isa al-Harthiministr dopravy a telekomunikací
Sayidal-Mutasim bin Hamud al-Busaidistátní ministr a guvernér Maskatu
Badr bin Saud bin Harib al-Busaidiministr pro otázky obrany
Yusuf bin Alawi bin Abdallahministr pro otázky zahraničních věcí
Salim bin Abdallah al-Ghazalizvláštní pověřenec sultána
Abd al-Aziz bin Muhammad al-Ruwaszvláštní pověřenec sultána pro kulturu
Muhammad bin Zubayrzvláštní pověřenec sultána pro ekonomické plánování
JV Shabib bin Taymur al-Saidzvláštní pověřenec sultána pro životní prostředí
Umar bin Abd al-Munim al-Zawawizvláštní pověřenec sultána

[1]            Počáteční zkratka JV (anglicky HH), je-li u některého představitele uvedena, znamená Jeho výsost (His Highness).

[2]            Jména jsou uvedena v anglické transkripci tak, jak jsou uvedena na oficiálních ománských webových stránkách. Na některých zahraničních webových stránkách lze nalézt i odlišnou anglickou transkripci těchto jmen.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Deníky a cestopisy

  • Omán - Zdravime vsechny, takze teplota je neco malo pres 30 stupnu, fouka vetricek a je 13:48 mistniho casu. Zaciname........nas odjezd se neobesel bez problemu. Vse, jako tradicne, zacalo uz na letist

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice