Omán

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Sultanát Omán
 • Arabsky v českém přepisu: Saltanat Umán
 • Anglicky: Sultanate of Oman
 

1.2. Rozloha

 • 212 460  km2

Některé prameny uvádějí až 309.500 km2. Tato skutečnost pramení v nejasném stanovení hranic ve vnitrozemských pouštních oblastech.

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel 3,2 mil. [1]

hustota osídlení 15,1 obyv./km2 [2]

podíl ekonomicky činného obyvatelstva 39,2 %.


[1]            včetně cca 577 tis. expatriantů (odhad 2007), dle sčítání obyvatelstva z roku 2003 celkem 2 340 815, z toho 1 781 558státních příslušníků a 559 257 expatriantů

[2]            Výpočet vychází z hodnot, uvedených v hlavním textu.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

průměrný roční přírůstek obyvatelstva   1,5 %
   
demografické složenímuži  55,3 % [1]
  ženy 44,7 %
   
do 14 let  42,7 %
15-64 let 54,6
  nad 64 let 2,7 %.

[1]            U občanů (Ománců) činí poměr podle sčítání lidu v r. 2003 50,55 % mužů a 49,45 % žen, u expatriantů 73,79 % mužů (!) a 26,29 % žen.

 

1.5. Národnostní složení

Arabové a další afro-asijské národnosti (Balúčové, Indové, Srí Lančané, Pákistánci, Bangladéšané apod.)

státní příslušníci (Ománci)  82,0 %
cizinci [1] 18,0 %.


[1]            zejména z ostatních arabských zemí a z jižní a jihovýchodní Asie

 

1.6. Náboženské složení

 • muslimové (islám) – 86 %
 • hinduisté – 13 %
 • jiná náboženství – 1 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i ší´itské)
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština

V obchodním styku či u výše postavených státních úředníků je nejčastěji používaným cizím jazykem angličtina. [1]


[1]            Vzhledem k vysokému počtu pracovníků z Asie a Afriky (zejména na méně hodnocených a méně kvalifikovaných pracovních místech) se lze s nimi dorozumět i jazyky jejich země původu, tj. např. filipínskými dialekty (pilipino), balúčijsky, urdsky, amharsky, bangla (bengali), hindí a dalšími  indickými jazyky apod.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

4 governoráty [1]
Masqat
Musandam
Zafar
Al Buraymi

5 oblastí [2]
Ad Dakhiliyah
Al Batinah
Al Wusta
Ash Sharqiyah
Az Zahirah

hlavní město je Maskat [3] (cca 450 tis. obyv.)

další větší města
Salalah (150 tis. obyv.)
Sohar
Sur
Ruwi


[1]            arabsky muhafaza

[2]            arabsky j.č. manatiq, mn.č.  mintaqat

[3]            transkripce též Masqat, Muscat

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 ománský rijál (OMR) = 1000 bajsa

(Dlouhodobě je udržován směnný kurs k  americkému dolaru v poměru 1 USD = 0,3845 OMR)

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevnými státními svátky jsou                           

1. leden
18. a 19. listopad
31. prosinec.

Ostatní svátky jsou pohyblivé, protože se řídí islámským kalendářem, který má kratší rok. Mezi nejvýznamnější svátky se řadí zejména ramadán a období hadždže. Tyto události končí svátky, které v místním kalendáři připadají na první tři pracovní dny desátého měsíce (´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu) a na 9.-12. den dvanáctého měsíce (´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky). V úřadech a některých podnicích však bývají tyto svátky prodlouženy až na dva týdny (týden před a týden po svátcích). Oba svátky jsou tedy ve vztahu k evropskému kalendáři svátky pohyblivými, hadždž probíhá počátkem evropského kalendářního roku, ramadán pak v podzimních měsících. Ramadán probíhal v r. 2007 od 13.9. do 13.10.2007, ´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu pak od 13.10 do 15.10.2007). ´Íd Al-Adhá na závěr hadždže bude v roce 2007 probíhat od 19.12.2007 do 23.12.2007. [1].

Obvyklá pracovní doba je od soboty do čtvrtka, v úřadech, bankách a u některých firem od soboty do středy, z toho v úřadech od časného rána do brzkých odpoledních hodin (cca do 13:00 – 14:00) a v podnicích od rána do odpoledne. Obvyklá otvírací doba je dopoledne (od 8:00 do 13:00) a od pozdního odpoledne (od 16:30) dlouho do večera (? do 22:00, na súku i déle). Větší prodejny mívají otevřeno i pozdě večer a v pátek, některé i 24 hodin.


[1]            Všechna uvedená budoucí data závisejí na viditelnosti měsíce v daném období. Základní porovnání islámského a gregoriánského kalendáře lze nalézt na www.islamicfinder.org/Hcal/index.php?home

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro obchodní jednání je nejpodstatnější osobní kontakt mezi stranami. Bez vzájemného kontaktu lze jen těžko očekávat získání důvěry, ale i významnějšího pokroku při jednání na straně ománského partnera. I při již probíhajícím obchodu je vhodné organizovat průběžné osobní návštěvy obchodních partnerů.

Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí doprovázené krátkým dotekem oběma tvářemi (viz francouzský uvítací zvyk).

Typické uvítací občerstvení je světlá trpká káva dolévaná do malého šálku, potom malý šálek s ouškem přeslazeného čaje a někdy také datle. Nejslušnější je si kávu nechat nalít, ale ne více než třikrát. Šálek se drží pravou rukou.

Při jednání s ománským partnerem je zvykem nejprve zahájit rozhovor obecnými tématy, např. o klimatických podmínkách, o sportu, o významných událostech v zemi či světě. Je rovněž zdvořilé se optat na rodinu, pokud již partnera a jeho rodinné poměry známe.

Je vhodné jednání směřovat do takových hodin, kdy neprobíhají motlitby. Není vhodné jednání protahovat nad obvyklou pracovní dobu. Na druhou stranu je ománský partner namnoze ochoten jednat např. při večeři v pozdních večerních hodinách.

Sluší se ománského partnera, na němž nám záleží, obdarovat. Vhodným dárkem je především český křišťál, nevhodné jsou jakékoliv dárky s motivy křesťanské či jiné než islámské náboženské symboliky apod.

Jak již bylo uvedeno výše, kromě svátků má sváteční atmosféru také celý devátý měsíc zvaný ramadán, kdy se pravověrní přes den postí a večer bohatě hodují. V době ramadánu je lépe žádná obchodní jednání neorganizovat.

Při jednání o zastoupení firmy je nutné řádně zvážit, zda je ománský partner skutečně schopen a ochoten se zastoupení plně věnovat.

I v anglických textech se často používá místní datování. Pro lepší rozlišení je za místním letopočtem někdy uvedena zkratka "H." a za naším letopočtem zkratka "G.". Místní letopočet začal v roce 622 našeho letopočtu a místní kalendář je lunární. Má také 12 měsíců, ale maximálně po 30 dnech, takže rok je zpravidla o 11 dní kratší. Například rok 2007 našeho letopočtu začal 11.12.1427 a skončí 21.12.1428 místního letopočtu. Rok 1428 započal dne 20.1.2007.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je zejména ve větších městech ve státních zařízeních na vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál, státní nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt v Ománu je vhodné uzavřít zdravotní pojištění pro zahraničí.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza vystavují ZÚ Ománu [1] nebo pasové kontroly na ománských hraničních přechodech. Podrobnosti o ománských vízech jsou uvedeny na internetových adresách www.rop.gov.om v kapitole „The new visa procedures and facilities“ a na adrese www.ociped.com v kapitole „Visa Regulations“. V zásadě může český občan získat víza na zastupitelském úřadu Ománu nebo při vstupu do země (v přístavu, na letišti). Jednorázové vízum může být využito po dobu 6 měsíců pro pobyt nepřesahující délku jednoho měsíce od doby vstupu na ománské území. Toto vízum je prodlužitelné o jeden měsíc na generálním ředitelství pro pasy a trvalý pobyt [2] či jeho pobočce [3]. Vízum pro vícenásobný vstup do země [4] lze získat obdobným způsobem, je platné po dobu jednoho roku od data vydání a jednorázový pobyt nesmí přesáhnout 3 týdny od vstupu do země. Vízum není prodlužitelné.

Při žádosti o pracovní pobyt se požaduje rovněž pozvání sponzora (ománského zaměstnavatele), dopis vysílající organizace z ČR, zdravotní zpráva, 2 pasové fotografie a úhrada správního poplatku.

Odkazy na ZÚ cizích zemí pro ČR jsou na internetové adrese www.mzv.cz
v kapitole „Diplomatické mise a úřady“. Specifické podmínky cestování do teritoria jsou uvedeny na internetové adrese www.omanet.om v kapitole „Useful Info“ pod titulem „FAQ“.


[1]            Omán nemá zřízen zastupitelský úřad v České republice. V otázce víz a případných dalších informací je nutné se obracet na zastupitelský úřad Ománu v Rakousku na adrese Währinger Strasse 2-4/24-25, A-1090 Wien, Österreich, tel.: 0043 1 3108643 nebo 3108644 nebo 3108684, fax 0043 1 3107268.

[2]            Directorate General for Passports and Residence

[3]            obvykle ve správních městech provincií či oblastí

[4]            Multiple Entry Visa

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Riziko infekčních onemocnění je nízké. Pro delší pobyt se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A i B, břišnímu tyfu a meningitidě [1], malárie se v oblasti vyskytuje omezeně [2]. Konzumovat je nutné zásadně balenou pitnou vodu, vodu ve veřejné síti nelze evropskému cestovateli doporučit. Potraviny jsou pro konzumaci v zásadě bezpečné, je vhodné se vystříhat konzumace takových druhů ovoce či zeleniny, u kterých nelze zajistit dostatečné omytí a které pocházejí z dovozu z rizikovějších zemí (např. hlávkový salát, jahody). Při nákupech v obchodech je vhodné sledovat expirační dobu potravinových výrobků, expirační doby bývají v některých případech odlišné od běžných českých.


[1]            Další údaje např. www.travmed.com, www.who.int a mnoho dalších webových stránek, zabývajících se cestovní medicínou.

[2]            Výskyt malárie je občas zaznamenán v jihozápadních oblastech Ománu.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Zastupitelský úřad ČR přímo v Ománu zřízen není, příslušným je zastupitelský úřad ČR v Saúdské Arábii.

Velvyslanectví

sídlo Embassy of the Czech Republic
Saad bin Gharir Street
Al Nuzha District
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

poštovní adresa:       

Embassy of the Czech Republic
P.O. Box 94305
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
telefon: 00966 1 4503617
fax: 00966 1 4509879
e-mail: riyadh@embassy.mzv.cz; commerce_riyadh@mzv.cz (OEÚ)

Z letiště se lze do kteréhokoliv cílového bodu ve městě dopravit pouze taxislužbou, veřejná hromadná doprava, vhodná pro cizince, neexistuje. Stejně tak opačně. V nejlepších hotelích je občas možno sjednat dopravu hotelovým shuttlem za polatek či zdarma, to pak zvláště pro větší počet osob, cestujících společně.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z výše uvedených organizací nemá v Ománu své zastoupení

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

mezinárodní předvolba z ČR 00968 bez další předvolby čísla města či oblasti

policie                                                            
Maskat 24560099 (pro celou oblast hlavního města)
letiště Maskat 24510099
Khasab 26830199
Nizwa 25425099
Ruwi 24701099
Salalah 23290099
Seeb 24420099
Sohar  26840099
Sur 25540099

zdravotnická pohotovost
603988
563625

pohotovost pro dopravní nehody
561447

ambulance [1]
Al Buraimi Hospital 25652319
Al Nahda Hospital 24837800
Armed Forces Hospital 24331997
Khoula Hospital 24563625
Nizwa Hospital 25449361
Royal Hospital 24590491
Sohar Hospital 26840399
Sultan Qaboos Hospital(Salalah) 23211151

zubní ambulance
Al Massarat  24566435
Al Muthana Physiotherapy Centre 24484046
Al Shatti Hospital 24604263
Gulf Medical Centre 24564639
Hatat House Polyclinic 24563641
Harub Dental Clinic 24563814
Lama Polyclinic 693055
Medident 600668
Qurum Medical Centre 562198
Mahfudh Dental Clinic 441819

hlášení dopravních přestupků
24510228

informace o pasech a vízech 
24569606

požárníci a další záchranářská pohotovostní služba
999

poruchy elektřiny
24714300 (Muscat, Mutrah)
24701821 (Ruwi)
23290211 (Salalah)

poruchy dodávek vody
24795775 (Muscat, Mutrah)
24702732 (Ruwi)
23290222 (Salalah)

informace o mezinárodních telefonních číslech
1327

mezinárodní telefonní ústředna (operátoři)
1305

informace o vnitrostátních telefonních číslech
198

stížnosti     
192

informace o leteckých spojích
24519223

ztracená zavazadla při letecké přepravě
24519504

předpověď počasí
24519113

kurzy cizích měn  
1106

AAA (Arabian Automobile Aliance = arabská automobilová asociace = 24hodinová asistenční služba po celý rok                                                                 
24697800


[1]            Zdravotní pomoc lze přivolat z největších nemocnic.

 

1.18. Internetové informační zdroje

Statistické přehledy

 • www.cbo-oman.org – ománská centrální banka
 • www.moneoman.gov.om – ománské ministerstvo hospodářství

Významné adresy

 • www.omanet.om – ománská ministerstva a jiné státní instituce
 • www.ociped.com– ománská agentura na podporu investic
 • www.chamberoman.com – ománská obchodní a průmyslová komora
 • www.omanexhibitions.com – veletržní výstaviště v Maskatu
 • www.czechairlines.com/en/gulf  – kancelář ománského agenta ČSA

Seznam významných předpisů

 • www.chamberoman.com/home1.asp – v kapitole „Investors‘ Guide“

Nejdůležitější internetové zdroje informací

 • www.omanet.om – všeobecné a ekonomické informace
 • www.rop.gov.om/services_passport2.asp – vízové informace
 • www.chamberoman.com – ománská obchodní a průmyslová komora
 • www.ociped.com – ománská agentura na podporu investic
 • www.rop.gov.om/services_customs.asp – ománská celní služba
 • www.chamberoman.com/search_trade.asp – ománská firemní databáze
 • www.timesofoman.com – ománský deník Times of Oman
 • www.omanobserver.com – ománský deník Oman Daily Observer

Různé

 • www.gcc-sg.org – organizace arabských států Perského zálivu
 • www.isdb.org – rozvojová banka islámských zemí
 • www.meed.com – ekonomický týdeník pro Blízký východ
 • www.czaok.cz – česko-arabská obchodní komora
 

1.19. Adresy významných institucí

Diwan of the Royal Court (kancelář královského dvora) 
www.diwan.gov.om (stránky přístupné pouze autorizovaným osobám)

Ministry of Agriculture & Fisheries (ministerstvo zemědělství a rybolovu)               
www.maf.gov.om

Ministry of Awqaf & Religious Affairs (ministerstvo náboženských záležitostí)            
www.mara.gov.om

Ministry of Civil Service (ministerstvo veřejných služeb)                        
www.omanmocs.com

Ministry of Commerce, Industry & Minerals (ministerstvo obchodu, průmyslu a minerálních zdrojů)
www.mocioman.gov.om

Ministry of Education (ministerstvo školství)                                     
 www.edu.gov.om

Ministry of Finance (ministerstvo financí)                                       
www.mof.gov.om

Ministry of Health (ministerstvo zdravotnictví)                              
www.moh.gov.om

Ministry of Heritage & Culture (ministerstvo kultury a kulturního dědictví)       
www.mnhc.gov.om

Ministry of Higher Education (ministerstvo vyššího školství)                          
www.mohe.gov.om

Ministry of Information (ministerstvo informací)                                   
www.omanet.com

Ministry of Justice (ministerstvo spravedlnosti)                            
 www.moj.gov.om

Ministry of National Economy (ministerstvo národní ekonomiky)                    
www.moneoman.com

Ministry of Oil & Gas (ministerstvo ropy a plynu)                             
 www.mog.gov.om

Ministry of Transport and Communications(ministerstvo dopravy a komunikací)   
www.comm.gov.om

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Deníky a cestopisy

 • Omán - Zdravime vsechny, takze teplota je neco malo pres 30 stupnu, fouka vetricek a je 13:48 mistniho casu. Zaciname........nas odjezd se neobesel bez problemu. Vse, jako tradicne, zacalo uz na letist

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice