Panama

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Panamská republika (Panama)
 • República de Panamá (Panama), Republic of Panama (Panama)
 

1.2. Rozloha

 • 75.517 km? (2005)
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel (2004): 3,17 mil.
 • Hustota na km2 (2003): 41,3 obyv./km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (2003): 63,4 %
 • Porodnost (2005): 19,96 na 1000 obyv.
 • Úmrtnost (2005): 6,54 na 1000 obyv.
 • Kojenecká úmrtnost (2005): 20,47 na 1000 narozených
 • Délka života (2005): 75,25 let (M – 72,68, Ž – 77,93)
 • Průměrný věk (2005): 26,18 let (M – 25,89, Ž – 26,48)
 • Gramotnost (2005): 92,6 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva (2005): 1,26 %

Demografické složení:

 • podíl městského obyvatelstva: 61,4  % (2001)
 • podíl obyvatelstva mladšího 15 let: 29,8 % (2005)
 • podíl obyvatelstva mezi 15 – 65 lety: 63,9 % (2005)
 • podíl obyvatelstva staršího 65 let: 6,4 % (2005)
 

1.5. Národnostní složení

 • 70 % mestici a mulati
 • 14 % černoši
 • 10 % běloši

6 % indiáni  - dvě nejsilnější indiánské skupiny jsou Ngöbe-Buglé (Guaymi) v západní Panamě – 186.680 osob a Kuna Yala (autonomní rezervace San Blas) na východě atlantického pobřeží – 61.707 osob. Dalšími indiánskými skupinami jsou: Emberá  – 22.485 osob a Wounaan – 6.882 osob v Dariénu a Bokota – 993 osob, Teribe – 3.805 osob a Bri-Bri – 2.521 osob v západní Panamě)

 

1.6. Náboženské složení

 • 85 % katolické
 • 15 % protestantské
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: španělština
 • Další používané jazyky: angličtina (14 % obyvatel)
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Územní členění je třístupňové:

 • 9 provincií (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panama, Veraguas) a 5 autonomních území (tzv. comarca) indiánských kmenů, které představují 20 % území
 • 75 distriktů
 • 3 indiánské rezervace tzv. comarcas (Kuna Yala, Emberá, Ngöbe-Buglé), které mají úroveň provincie
 • 2 indiánské rezervace tzv. comarcas (Kuna de Madungandí, Kuna de Wargandí), které mají úroveň corregimiento
 • 621 tzv. corregimientos (nejnižší administrativní útvar)

Hlavní město: Ciudad de Panamá, Panama City (1.269.000 obyvatel)

Další velká města: Colón (193.000 obyvatel), David (135.000 obyvatel), Chitré, Santiago

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • balboa (B) = 100 centů
 • 1 B = 1 USD (pevný kurs)

balboa existuje pouze jako mince, papírové oběživo jsou USD

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 9. ledna (Den smutku)
 • únor-březen (karneval)
 • březen-duben (velikonoce)
 • 1. května (Den práce)
 • 15. srpna (Den založení města Panamy) – volno pouze v hlavním městě
 • 3. listopadu (Den nezávislosti na Kolumbii)
 • 4. listopadu (Den vlajky)
 • 5. listopadu (Den nezávislosti) – pouze ve městě Colón
 • 10. listopadu (Svátek všech svatých)
 • 28. listopadu (Den nezávislosti na Španělsku)
 • 8. prosince (Den matek)
 • 24. prosince (vánoce)
 • 25. prosince (vánoce)

Pozn.: Uzavření všech úřadů a institucí nastává v době vánoc, v době tzv. Semana Santa (velikonoční týden) a rovněž v období karnevalu (únor nebo počátek března).

Běžná pracovní doba soukromých firem je pondělí – pátek od 8:00 do 17:00 hod., v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.. Pracovní doba bank je pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 hod., některé místní banky mají otevřeno i sobotu od 9:00 do 12:00 hod.. Pracovní doba ve státních úřadech je pondělí – pátek od 8:30 do 16:30 hod..

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Panamský podnikatelský styl je kombinací latinskoamericky ležérního přístupu s přísnějším a formálnějším severoamerickým stylem. Americký vliv je rozšířen i prostřednictvím působení velkého počtu zahraničních a nadnárodních firem, např. bank. Panamci jsou při obchodním jednání přátelští a podobně jako v jiných latinskoamerických zemích kladou velký důraz na osobní kontakt. Jednacím jazykem je španělština, téměř všichni vysoce postavení lidé v obchodních kruzích hovoří pochopitelně i anglicky.

V Panamě prakticky není používána jiná volně směnitelná měna než americké dolary, směna jiných valut je problematická.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Občané ČR, nacházející se přechodně v Panamě, mohou vyhledat lékařskou pomoc v urgentních případech. Pokud cizinec nedisponuje akceptovaným mezinárodním zdravotním pojištěním, musí být veškeré náklady na lékařské ošetření v plné výši uhrazeny v hotovosti. V hlavním městě existuje několik zdravotnických zařízení se špičkovým standardem lékařské péče, z nichž většina udržuje nepřetržitou pohotovostní službu. Mimo hlavní město je hustota zdravotnických zařízení menší a jejich úroveň značně nižší.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do Panamy je vyžadován platný cestovní pas. Při cestě automobilem nebo jiným motorovým vozidlem jsou vyžadovány řidičský průkaz, doklad o vlastnictví automobilu či motor. vozidla a lodní konosament v případě cestování lodí.

Vízová povinnost pro občany ČR byla zrušena k turistickým cestám po dobu až do 90 dnů na základě uzavření bezvízové dohody pro držitele všech druhů pasů, která vstoupila v platnost v květnu 2004. Při obchodních pobytech delších než 90 dnů je nutno získat jedno z následujících víz:

 1. vízum investora (Investor): je požadována minimální investice ve výši 100 tis. USD a 600 USD musí být depozitováno předem (500 pro ministerstvo vnitra a spravedlnosti a 100 pro ministerstvo ekonomiky a financí).
 2. vízum dočasného turisty (Temporary Visitor´s Visa): je udělováno manažerům a technickému personálu společnosti, která má dočasné obchodní aktivity v Panamě. Vízum má platnost 1 rok a je možné jej prodloužit.
 3. pracovní povolení (Working Permit): je udělováno pracovníkům, kteří jsou přeloženi ke krátkodobé práci do firemních poboček v Panamě. Žadatel musí prokázat zahraniční příjem. Vízum má platnost od 3 do 6 měsíců.    

Při odletu ze země je třeba uhradit letištní poplatek ve výši 20 USD.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V hlavním městě Ciudad de Panamá a v druhém nejvýznamnějším městě Colónu je běžná míra městské kriminality – kapesní krádeže, přepady za účelem krádeže apod.. Kriminální živly však čím dál častěji stupňují násilí - z ozbrojených loupeží se stávají únosy, přepadení a obchod s narkotiky. Řada trestných činů se stane turistům a obchodníkům, v poslední době jsou evidovány také útoky na obyvatele a návštěvníky rezidenčních čtvrtí Veracruz Beach, Chorillo, Ancon, Curundu, Panama Viejo, San Miguelito, Rio Anajo a Madden Dam. Cestovatelé by proto měli pozorně sledovat své okolí, především v noci, kdy je ostatně lepší nevycházet.

Velmi nebezpečná může být cesta do oblastí u kolumbijských hranic, například za město Yarviza v provincii Darién. V této lokalitě totiž operuje kolumbijská guerilla, různé ozbrojené skupiny a narkomafie. Navíc je návštěva této oblasti limitovaná přítomností panamské policie, což se bohužel týká i zdejších národních parků včetně Dariénu. Jeho návštěvu proto v žádném případě nedoporučujeme jednotlivcům ani menším skupinám. Nebezpečné je pobřeží a plavba na lodi v této oblasti, protože právě tady se po moři často pašují drogy a cestovatelé se mohou stát obětí mafiánských válek i zásahů policie.

Na panamském území se preventivně doporučuje dodržovat tyto základní zásady:         

 • uschovat pas a další cenné doklady, letenku atd. v hotelovém trezoru a cestovat pouze s fotokopií pasu a s minimem finanční hotovosti (policie to bez problémů akceptuje),
 • nenosit šperky,
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné věci,
 • nebrat stopaře,
 • objednávat taxi prostřednictvím recepční.

Pokud jde o zdravotní situaci v zemi, v pralesních oblastech se vyskytují některé tropické nemoci, přenášené komáry (např. dengue či malárie). Proto se doporučuje vyhýbat místům se stojatou vodou. V pralesních oblastech mimo turistická centra existuje zvýšené riziko nákazy žloutenkou, cholerou, dengue a střevními paraziti (amébami). Proto je před cestou vhodné podrobit se očkování a po návratu do ČR příslušným vyšetřením. Dále se doporučuje vzít si s sebou při cestě do Panamy léky proti žaludečním a střevním potížím, opalovací krém s vyšším ochranným faktorem a repelent. V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu, či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Příslušný zastupitelský úřad pro Panamu sídlí v San José v Kostarice a jeho teritoriální působnost zahrnuje vedle Panamy Kostariku, Honduras, Nikaraguu, Salvador a Belize.

Velvyslanectví ČR v Kostarice
Embajada de la República Checa
75m Oeste de la Entrada Principal del Colégio Humboldt
Rohrmoser, San José
Apartado Postal 12041-1000 San José
tel. 00506-2965671, 2321471
fax: 00506-2965595
e-mail: sanjose@embassy.mzv.cz , embcheca@amnet.co.cr,
web: www.mzv.cz/sanjose

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bechný, velvyslanecký rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Panamě sídlí Honorární konzulát ČR. Funkci honorárního konzula zastává pan Herman Bern Pitti. Sekretářkou na HK je paní Stanislava Karabová.

Honorární konzulát České republiky v Panamě
Consulado Honorario de la República Checa en Panamá
Ave. Manuel E. Batista, Torre IBC (International Business Center)
Piso 4, Oficina No.: 401
P.O. Box 816-01668
Ciudad de Panamá
Republic of  Panama
tel.: 00507/269 55 37
fax: 00507/269 55 37
e-mail: czkonzulat.pa@gmx.net

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranná služba – 911
 • Hasiči – 103
 • Policie – 104
 

1.18. Internetové informační zdroje

Statistické přehledy

 • www.contraloria.gob.pa – Nejvyšší kontrolní úřad Panamy

Seznam významných předpisů

 • http://www.presidencia.gob.pa/gacetaoficial/ – panamská Sbírka zákonů
 • http://gacetaoficial.gob.pa/ – panamská Sbírka zákonů

Nejdůležitější internetové zdroje informací

 • http://www.presidencia.gob.pa/ – prezidentská kancelář
 • http://www.mire.gob.pa/ – ministerstvo zahraničních věcí
 • http://www.mici.gob.pa/ – ministerstvo obchodu a průmyslu
 • http://www.mef.gob.pa/ – ministerstvo ekonomie a financí
 • http://www.mida.gob.pa/ – ministerstvo zemědělství
 • http://www.mivi.gob.pa/ – ministerstvo pro otázky bydlení
 • http://www.mop.gob.pa/ – ministerstvo veřejných prací
 • http://www.senacyt.gob.pa/ – ministerstvo pro vědu a technologii
 • http://www.minsa.gob.pa/ – ministerstvo zdravotnictví
 • http://www.meduca.gob.pa/ – ministerstvo školství
 • http://www.mitradel.gob.pa/ – ministerstvo práce a sociálních věcí
 • http://www.gobiernoyjusticia.gob.pa/ – ministerstvo vnitra a spravedlnosti
 • http://www.organojudicial.gob.pa/ – Nejvyšší soud
 • http://www.tribunal-electoral.gob.pa/ – Nejvyšší volební soud
 • http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/ – ombudsman
 • http://www.banconal.com.pa – Panamská centrální banka
 • http://www.cajadeahorros.com.pa/ – Státní spořitelna
 • http://www.css.org.pa – Banka systému sociálního pojištění
 • http://www.clicac.gob.pa/ – Komise pro svobodnou soutěž a ochranu spotřebitele
 • http://www.asamblea.gob.pa/ – parlament
 • http://www.registro-publico.gob.pa/ – Panamský centrální registr
 • http://www.contraloria.gob.pa/ – Nejvyšší kontrolní úřad a statistický úřad
 • http://www.ipat.gob.pa/ – Panamský turistický institut
 • http://www.enteregulador.gob.pa/ – Úřad pro ochranu veřejných služeb
 • http://www.panabolsa.com/ – burza cenných papírů
 • http://www.acp.gob.pa/ – Panamská agentura pro správu Panamského průplavu
 • http://www.ari.gob.pa/ – Úřad mezioceánského regionu
 • http://www.amp.gob.pa – Národní námořní úřad
 • http://www.pancanal.com – Úřad správy Panamského průplavu
 • http://www.superbancos.gob.pa/ – orgán státního bankovního dohledu
 • http://www.pananet.com/apabanco/ – Panamská bankovní asociace
 • http://www.asociacionbancaria.com/ – Bankovní asociace Panamy
 • http://www.apadea.com/ – Panamská asociace pojišťovnictví
 • http://www.colegiocpapanama.org/ – Úřad finančních  poradců
 • http://www.idaan.gob.pa/ – Panamský vodohospodářský úřad
 • http://www.aduanas.gob.pa/ – Panamský celní úřad
 • http://www.aeronautica.gob.pa/ – Panamský úřad pro letectví
 • http://www.inde.gob.pa/ – Panamský národní institut pro otázky sportu
 • http://www.ifarhu.gob.pa/ – Panamský pro přípravu a využití lidských zdrojů
 • http://www.municipio.gob.pa/ – Městský úřad města Panama City
 • http://www.panacamara.com/ – Panamská obchodní, průmyslová a zemědělská komora
 • http://www.conep.org.pa/ – Národní rada soukromých podnikatelů
 • http://www.expocomer.com/ – veletrh Expocomer
 • http://www.prensa.com/ – deník La Prensa
 • http://www.elsiglo.com/ – deník El Siglo
 • http://www.businesspanama.com/ – informace o Panamě pro podnikatele
 • http://www.colonfreezone.com/ – informace o zóně volného obchodu Colón
 • http://www.panamcham.com/ – Obchodní komora USA - Panama
 • http://www.capac.org/ – Panamská komora stavebního průmyslu
 • http://www.upanama.up.ac.pa/  – Panamská univerzita
 • http://www.utp.ac.pa/ – Panamská technologická univerzita
 • http://www.legalinfo-panama.com – právní informace o Panamě
 • http://www.pa/ – základní informace o Panamě
 • http://www.panamainfo.com/ – základní informace o Panamě
 

1.19. Adresy významných institucí

Prezidentská kancelář – Presidencia de la República
Corregimiento de San Felipe, Panamá 1
República de Panamá
tel.: (507) 227 9600
fax: (507) 227 6944
web: http://www.presidencia.gob.pa

Parlament – Asamblea Nacional
Calidonia, Plaza 5 de mayo
P.O. Box 3346, Zona 4
Panama, República de Panamá
tel.: (507) 212 8300
fax: (507) 262 5165
web: http://www.asamblea.gob.pa

Nejvyšší soud – Órgano Judicial
Ancón, calle Culebra
Edificio 224 y 236
tel.: (507) 212 7300, 212 7400
web: http://www.organojudicial.gob.pa

Ministerstvo zahraničních věcí – Ministerio de Relaciones Exteriores
Altos de Ancón, Complejo Narciso Garay
Zona 4, Panamá
tel.: (507) 211 4100
fax: (507)  211 0416
web: http://www.mire.gob.pa

Ministerstvo obchodu a průmyslu – Ministerio de Comercio e Industrias
P.O. Box 9658
Panama 4, República de Panamá
tel: (507) 360 0600, 360 0700
fax: (507) 360 0663
web: http://www.mici.gob.pa

Ministerstvo zemědělství – Ministerio de Desarrollo Agropecuario
P.O. Box 5390
Area Revertida, Altos de Curundú, calle Manuel E.Mělo, Edificio 576
Panamá 5, República de Panamá
tel: (507) 232 6254
fax: (507) 232 5044
web: http://www.mida.gob.pa

Ministerstvo ekonomiky a financí – Ministerio de Economia y Finanzas
P.O. Box 7304
Vía Espaňa, Edificio Órgano
Panamá 5, República de Panamá
tel: (507) 263 4133
fax: (507) 264 7755
web: http://www.mef.gob.pa/

Ministerstvo zdravotnictví – Ministerio de Salud
Ancón, Edificios 237, 238, 253, 255, 261, 265
P.O. Box 4444
Panamá 1, República de Panamá
tel: (507) 262 3507
web: http://www.minsa.gob.pa

Ministerstvo veřejných prací – Ministerio de Obras Publicas
P.O. Box 1632
Edificio 1019, Curundú
Panamá 1, República de Panamá
tel: (507) 232 5333
fax: (507) 232 5776
web: http://www.mop.gob.pa/

Ministerstvo školství – Ministerio de Educación
Los Ríos, Corregimiento de Ancón
Zona 3, Panamá, República de Panamá
P.O. Box 2440
tel.: (507) 315 7300
fax: (507) 317 6118
web: http://www.meduca.gob.pa

Nejvyšší kontrolní úřad – Contraloría General de la República
Avenida Balboa y Federico Boyd
P.O. Box 5213
Panamá, Zona 5, República de Panamá
tel.: (507) 210 4777
fax: (507) 210 4355
web: http://www.contraloria.gob.pa

Nejvyšší volební soud – Tribunal Electoral de Pananá
Avenida Ecuador y Justo Arosemena, Edificio Dirección Superior
P.O. Box 5281
Panamá 5, República de Panamá
tel.: (507) 227 0667
fax: (507) 225 4200
web: http://www.tribunal-electoral.gob.pa

Ombudsman – Defensoría del Pueblo
Avenida Nicanor de Obarrio, (Calle 50) Edificio Don Camilo, Planta Baja
P.O. Box 0832-16950
Panamá, República de Panamá
tel.: (507)214 9835
fax: (507) 213 9439
web: http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa

Orgán bankovního dohledu – Superintendencia de Bancos de la República de Panamá
P.O. Box 0832-2397 WTC
Panamá, República de Panamá
tel.: (507) 206 7800
fax: (507) 264 9467
web: http://www.superbancos.gob.pa/

Bankovní asociace Panamy – Asociación Bancaria de Panamá (ABP)
P.O. Box 4554
Panama 5, República de Panamá
tel.: (507) 263 7044/7252/7408
fax: (507) 263 7783, 223 5800/7630
web: http://www.asociacionbancaria.com/

Panamská asiciace bank – Asociación Panameňa de Bancos (APABANCOS)
P.O. Box 3770
Panama, República de Panamá
tel.: (507) 225 5380
fax: (507) 225 5378
web: http://www.pananet.com/apabanco/

Burza cenných papírů – Bolsa de Valores de Panamá (BVP)
Ave. Federico Boyd y Calle 49
Edificio BVP
Panamá, república de Panamá
tel.: (507) 269 1966
fax: (507) 269 2457
web: http://www.panabolsa.com/

Panamská centrální banka – Banco Nacional de Panamá (BNP)
P.O. Box 5220
Panama 5, República de Panamá
Vía Espaňa, Torre Banconal No.: 120
tel.: (507) 205 2000
fax: (507) 264 6845
web: http://www.banconal.com.pa/

Státní spořitelna – Caja de Ahorros (CA)
Vía Espaňa, Calle Thais de Pons y Obarrio
P.O. Box 1740
Panama 1, República de Panamá
tel.: (507) 205 1000
fax: (507) 269 3674
web: http://www.cajadeahorros.com.pa/

Banka systému sociálního pojištění – Caja de Seguro Social
Vía Bolívar, Edificio Bolívar
P.O. Box 1393, Panamá 1, República de Panamá
tel.: (507) 261 7555
web: http://www.css.org.pa

Úřad mezioceánského regionu – Autoridad de la Region Interoceanica (ARI)
Amador, Edificio 1220,
P.O. Box 2097, Balboa, Ancón
Panamá, República de Panamá
tel.: (507) 211 9600
fax: (507) 211 9700
web: http://www.ari.gob.com

Národní námořní úřad – Autoridad Marítima Nacional
Diablo, Corregimiento de Ancón
P.O. Box 8062
Panamá 7, República de Panamá
tel.: (507) 232-5100
fax: (507) 232-7069
web: http://www.amp.gob.pa

Úřad správy Panamského průplavu – Autoridad del Canal de Panamá
Edificio del la Administración del Canal
Altos de Balboa, Ancón
tel.: (507) 272 1111
fax: (507) 272 2122
web: http://www.pancanal.com

Správa volné zóny Colón – Administracion de la Zona Libre de Colón
Calle 13, Avenida Roosvelt
P.O. Box 1118
Colón, República de Panamá
tel.: (507) 445 1033
fax: (507) 445 2165
web: http://www.colonfreezone.com

Panamská institut cestovního ruchu – Instituto Panameňo de Turismo (IPAT)
P.O. Box 4421
Panamá 5, República de Panamá
tel.: (507) 226 7000
fax: (507) 226 5043
web: http://www.ipat.gob.pa

Panamská obchodní, průmyslová a zemědělská  komora
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
P.O. Box 74
Panamá 1, República de Panamá
tel: (507) 227 1285/227 1445
fax: (507) 227 4186/225 3653
web:http://www.panacamara.com/

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice