Polsko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

PR je členem OSN; aktivně se podílí na práci organizace, mj. v rámci mírových misí. Je členem EU a NATO. Aktivně pracuje jako člen OBSE. Je členem RE, WTO, OECD a řady dalších mezinárodních organizací. V rámci regionu je členem Visegrádské skupiny, SEI či Rady států Baltského moře.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Mezi nejvýznamnější mnohostranné dohody, které PR podepsalo, lze zařadit především přistoupení země k NATO a EU. K významnějším dále patří například:

 • Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu (2001)
 • Protokol z Kjótó k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (2002)

Ministerstvo zahraničních věcí PR na svých internetových stranách (www.msz.gov.pl) v současnosti připravuje podrobnější prezentaci této problematiky.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Česká republika a Polská republika postupně deklarovaly svůj zájem na co nejlepších bilaterálních vztazích, jejichž vývoj se od standardní sousedské a přeshraniční spolupráce přesunul k velmi blízké spolupráci při hájení zahraničněpolitických zájmů obou zemí (k euroatlantickému procesu, k procesu evropské integrace, jakož i regionální spolupráci). K vysoké úrovni česko-polského vztahu přirozeně vede zeměpisné sousedství, snadno překonatelná jazyková bariéra či oboustranný akcent na pozitivní momenty vztahu v dějinách.

Odrazem intenzivní spolupráce je také hojný počet bilaterální smluv, který dosahuje téměř jedné stovky (kompletní výčet smluv je k dispozici na Mezinárodněprávním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR).

Mezi významnější z nich patří například:

 • Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou PR o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci (1991)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou PR o přeshraniční spolupráci (1994)
 • Smlouva mezi ČR a PR o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (2000)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

 • Litevsko-polsko-běloruské trojmezí - Kvalita života na hraničním pomezí se samozřejmě odvíjí od zeměpisné polohy a aktuální politické situace. My jsme navštívili kraj jezer a hlubokých lesů na Litevsko-polsko-běloruském trojmezí, kde se čas takřka zastavil.
 • Polské hory - Vydali jsme se do Polska, abychom prozkoumali místní hory. Petr Vavrouška vyzpovídal návštěvníky, dozvěděl se jak se jim pohoří líbí a poslechl si folklórní hudbu.
 • Může být jeřáb z loděnice součástí dědictví UNESCO? Poláci by si to přáli. Na otázku proč nám odpověděl zpravodaj Petr Vavruška. Poslechněte si: Může být jeřáb z loděnice součástí...

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice