Polsko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Rzeczpospolita Polska
 • (anglicky: The Republic of Poland)
 

1.2. Rozloha

 • 312 683 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 38 680 000

Hustota obyvatel:

 • 124 na km2
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,1 na 1000 obyvatel
 

1.5. Národnostní složení

 • 97,4 % Poláci
 • 1,3 % Němci
 • 0,7 % Bělorusové
 • 0,6 % Ukrajinci
 

1.6. Náboženské složení

 • římskokatolické - 95 %
 • pravoslavní - 1,4 %
 • řečtí katolíci - 0,3 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • polština
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 16 vojvodství (krajů), 314 powiatů (okresů) a 64 měst na jejich úrovni, 2489 gmin (obcí)

Hlavní město:

 • Warszawa - 1,7 mil.

Další velká města:

 • Łódź (782 tis.)
 • Kraków (758)
 • Wrocław (639)
 • Poznań (576)
 • Gdańsk (462)
 • Szczecin (415)
 • Bydgoszcz (371)
 • Lublin (358)
 • Katowice (324)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 zlotý (PLN) = 100 grošů; (1 PLN = cca 7 CZK)
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 01. 01. (Nový rok)
 • 11. 04. (Velikonoce 2006) - proměnné datum, (09. 04. 2007)
 • 01. 05. (Svátek práce)
 • 03. 05. (Den Ústavy - vyhlášení první ústavy - 1791) - hl. svátek
 • 30. 05. (Boží tělo 2006) - proměnné datum, (07. 06. 2007)
 • 15. 08. (Nanebevzetí Panny Marie)
 • 01. 11. (Všech svatých)
 • 11. 11. (Svátek nezávislosti - obnovení státní suverenity - 1918)
 • 24. – 26. 12. (Vánoce)

Obvyklá pracovní a prodejní doba (neplatí stoprocentně):

 • úřady: 08:00 – 16:00 nebo 09:00 – 17:00
 • banky: 08.15 – 14:00
 • firmy: 09:00 – 17:00
 • obchody: 08:00 – 19:00 (obchodní domy)
  • 07:00 – 19:00 (potraviny)
  • 11.00 – 19.00 (ostatní obchody)
 • pošty: 08:00 – 20:00 (soboty: 08:00 – 16:00)
 • hypermarkety : 9:00 – 22:00 hod, nonstop
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Především je třeba brát v úvahu hluboké katolické založení Poláků a z toho vyplývající silné postavení katolické církve, které je patrné např. ve vzájemném vztahu politiky a církve, ve způsobu slavení náboženských svátků (v kontrastu s profánností českých Vánoc a Velikonoc), vliv církve především v základním školství apod.

V mezilidských a společenských kontaktech je patrná okázalá galantnost mužů vůči ženám a prokazovaná úcta vůči společenskému postavení partnera. Oblíbené jsou pracovní snídaně (10.00-12.00 hod.), obědy (14.00-16.00 hod.), večeře (19.00 – 22.00 hod.).

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V PL dobře funguje síť soukromých nemocnic, státní zařízení jsou na nižší úrovni než v ČR. I přes přistoupení Polska do EU se český občan může setkat - zvláště v periferních částech země - s potížemi při uznávání zdravotního pojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

PL je členem EU a pro občany ČR postačí platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Ne

Pozn.: i přes nesporné zlepšení situace přetrvává pro cizince jisté riziko vyplývající s kriminality spojené s automobilismem (krádeže luxusních aut, TIRů, negativní roli hraje i stav silniční sítě)

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

předvolba do PL: 0048

Velvyslanectví České republiky v Polsku
Adresa: ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
Poštovní adresa: Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa
Polsko
Telefon: 0048/(0)22/5251850, sekretariát-5251852, obchodně ekonomický úsek (OEÚ) - 5251850
Diplomatická služba: 0048/602686837
Konzulární pohotovost: 0048/602686837
Další mobilní telefony : konzul - 0048/660783782,
FAX : 0048/(0)22/5251898, KO-6217234, OEÚ-5251877
E-Mail úřadu: warsaw@embassy.mzv.cz
E-Mail OEÚ: commerce_warszaw@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/warsaw
Titulář: JUDr. Bedřich KOPECKÝ
Působnost úřadu: diplomatická pro Polskou republiku, konzulární pro vojvodství Pomorskie, Lubelskie, Warminsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Wielkopolskie
Časový posun: 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08:00 - 16:30
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09:00 - 12:00

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Polsku
Adresa : Al. Róż 12, 00-556 Warszawa
Poštovní adresa: Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Polsku
ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa
Polsko
Telefon: 0048/(0)22/5251878
Diplomatická služba: 0048/602686837
Konzulární pohotovost: 0048/602686837
FAX: 0048/(0)22/6217234
Působnost úřadu : vojvodství Pomorskie, Lubelskie, Warminsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Wielkopolskie
Časový posun : 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08:00 - 16:30
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09:00 - 12:00

Generální konzulát Katovice
Adresa : Ul. Pawla Stalmacha 21, 40 - 058 Katovice
Poštovní adresa : Konsulat Generalny Republiki Czeskiej
Ul Pawla Stalmacha 21
40-058 Katowice
Polsko
Telefon: 0048/(0)32/6099952-3
Diplomatická služba: 0048/604 242 666
Obchodní oddělení: 0048/(0)32/6099963-4, fax: 0048/(0)32/6099965
Konzulární úsek: 0048/(0)32/6099960-2, fax: 0048/(0)32/6099958
(Pozn. Konzulární úsek se nachází na ul. Pawla Stalmacha 17)
FAX: 0048/(0)32/2515567
E-mail: katovice@embasy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/katovice
Generální konzul: Bohumil Mazánek
Působnost úřadu: vojvodství Ślaskie, Swientokrzyskie, Malopolskie, Podkarpackie, Opolskie, Dolnoslaskie, Lubuskie, Zachodnio-pomorskie
Časový posun: 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07:30 - 16:00
Úřední hodiny KÚ pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 09:00 - 12:00

Honorární konzulát Poznaň
Adresa: ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Poštovní adresa: Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
ul.Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Polsko
Telefon: 0048/(0)61/6570996
FAX: 0048/(0)61/6570997
E-Mail úřadu: poznan@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu: Renata Mataczyńska
Funkce: honorární konzulka
Mobil: 0048/697388186
Působnost úřadu:
konzulární obvod: vojvodství Wielkopolskie
Časový posun: 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: úterý, pátek 09:00 - 15:00

Honorární konzulát Štětín
Adresa: Plac Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin
Poštovní adresa: Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
Plac Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin
Polsko
Telefon: 0048/(0)91/4342674, 4342690
FAX: 0048/(0)91/4342712
E-Mail úřadu: sarosiek@unet.pl
Vedoucí úřadu: Witold Sarosiek
Funkce: honorární konzul
Mobil: 0048/661222555
Působnost úřadu:
konzulární obvod: vojvodství Zachodniopomorskie
Časový posun: 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09:00 - 16:00

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum Varšava
Adresa: Al. Róż 16, 00-556 Warszawa
Poštovní adresa: Czech Center
Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Polsko
Tel.: 0048/22/6215134, 6297271
Fax: 0048/22/6283320
E-Mail úřadu: ccwarszawa@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/warsaw
Vedoucí úřadu: Mgr. Renata Gorecka
Funkce: ředitelka ČC
Mobil: 0048/(0)608392382
Časový posun: 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09:00 - 17:00

Generální konzulát ve Wroclavi
Zrušen k 1. 1. 2005

Zahraniční kancelář CzechTrade a CzechTourism ve Varšavě

CzechTrade
BANOT Jiří
ul. Wspólna 35
00-519 Warszawa
Polsko
E-mail: warsaw@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.pl
Tel.: 0048/(0)22/6274725
Fax: 0048/(0)22/3803323

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
HANAČÍKOVÁ Ivana
Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Polsko
E-mail: hanacikova@czechtourism.cz
Tel.: 0048/(0)22/6292916
Mobil: 0048/(0)668852123
Fax: 0048/(0)22/6279555

Přepravní společnosti

ČSA
Alena Šoralová
představitel ČSA na letišti
zjištění letu
info letiště Ruzyně Hotel Sobieski, Płac Zawiszy 1
Tel.: 0048/(0)22/6596799,6687471
Mobil: 0048/(0)602364053
Fax: 0048/(0)22/6596258
00420-2-2011 3314

LOT
rezervace + informace
ČSA (letiště)
info letiště OK
pokladny: 0801300952, 8460934, 8469514, 8461700 , 0801300952-3

PKP (W-wa Centralna)
informace - mezinárodní
informace - vnitrostátní
rezervace: 0048/(0)22/6204512, 0048/(0)22/6200361, 0048/(0)22/8256600

PRAGOTOUR Varšava
pí MAZURKIEWICZ, ul. Marszałkowska 60
Tel.: 0048/(0)22/6224125-6
Fax: 0048/(0)22/6224127

ČD
Zbygniew Waclawik, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Tel.: 0048/(0)22/6295957, 6229496
Fax:0048/(0)22/4744377
E-mail: gzdvarsava@pkp.pl

 

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Pohotovostní linka 112 - koordinuje policii, zdravotníky a hasiče
 • Policie 997
 • Záchranná služba 999
 • Hasiči 998

Informace o telefonních číslech 118 913

 

1.18. Internetové informační zdroje

 • Centrum E-Biznesu (celní, daňové, finanční, právní informace) www.getin.pl
 • Trade Point (vyhledávání obch. Partnerů) www.tpp.com.pl
 • Onet.pl (největší polský vyhledávací server) www.onet.pl
 

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo hospodářství
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warszawa
T: 00 48 22 6935000
F: 00 48 22 6286808
www.mg.gov.pl

Ministerstvo financí
Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
T: 00 48 22 694 55 55
www.mf.gov.pl

Ministerstvo státního majetku
Ministerstwo Skarbu Państwa
Krucza 36
00-522 Warszawa
T. 00 48 22 695 80 00
F: 00 48 22 621 33 61
www.mst.gov.pl

Ministerstvo zemědělství
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30
00-930 Warszawa
T: 00 48 22 623 10 00
F: 00 48 22 623 27 50
www.minrol.gov.pl

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
T: 00 48 22 521 28 88
F: 00 48 22 521 28 88
www.ms.gov.pl

Ministerstvo infrastruktury
(Ministerstwo Infrastruktury) se rozpadlo na:

Ministerstvo dopravy
Ministerstwo Transportu
Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
T: 00 48 22 630 10 00
www.mt.gov.pl

Ministerstvo mořského hospodářství
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
Młynarska 42
01-171 Warszawa
T: 00 48 22 385 57 20
www.mgm.gov.pl

Hlavní statistický úřad
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodleglości 208
00-925 Warszawa
T: 00 48 22 608 30 00
F: 00 48 22 608 38 63
www.stat.gov.pl

Celní služba
Służba Celna RP
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
T: 00 48 22 694 55 55
F: 00 48 22 827 34 27
www.clo.gov.pl

Celní tarif
Taryfa Celna
www.clo.mg.gov.pl

Polská národní banka
Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
T: 00 48 22 653 10 00
F: 00 48 22 620 85 18
www.nbp.pl

Hospodářská komora PR
Krajowa Izba Gospodarcza
Trębacka 4
00-074 Warszawa
T: 00 48 22 630 96 00
F: 00 48 22 827 46 73
www.kig.pl

Arbitrážní soud
Sąd Arbitrażowy
Trębacka 4
00-074 Warszawa
T: 00 48 22 827 47 54
F: 00 48 22 827 47 54
www.sadarbitrazowy.pl

Státní agentura pro zahraniční investice
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
T: 00 48 22 334 98 00
F: 00 48 22 334 99 99
ww.paiz.gov.pl

Polské ústředí pro zkoušení a certifikaci
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Kłobucka 23 A
02-699 Warszawa
T: 00 48 22 464 52 00
www.pcbc.gov.pl

Úřad hlavního veterináře
Glówny Lekarz Weterynarii
Wspólna 30
00-930 Warszawa
T: 00 48 22 623 22 63
F: 00 48 22 623 14 08
www.wetgiw.gov.pl

Státní hygienický ústav
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24
00-791 Warszawa
T: 00 48 22 542 14 00
F: 00 48 22 849 74 84
www.pzh.gov.pl

Úřad pro veřejné zakázky
Urząd Zamówień Publicznych
al. J. Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
T: 00 48 22 458 77 77
F: 00 48 22 458 77 00
www.uzp.gov.pl

Korporace pro pojišťování exportních úvěrů
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Sienna 39
00-121 Warszawa
T: 00 48 22 356 83 00
F: 00 48 22 313 01 19
www.kuke.com.pl

Burza cenných papírů
Gielda Papierów Wartościowych
Ksiazeca 4
00-498 Warszawa
T: 00 48 22 628 32 32
F: 00 48 22 628 17 54
www.wse.com.pl

Poznaňské mezin. Veletrhy
Miedzynarodowe Targi Poznańskie
Glogowska 14
60-734 Poznań
T: 00 48 61 869 20 00
F: 00 48 61 866 58 27
www.mtp.com.pl

Polská veletržní korporace
Polska Korporacja Targowa
Glogowska 26
60-734 Poznań
T: 00 48 61 866 15 32
F: 00 48 61 866 10 53
www.polfair.com.pl

Generální ředitelsví silnic a dálnic
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Żelazna 59
00-848 Warszawa
T: 00 48 22 375 88 88
www.gddkia.gov.pl

Česko-polská obchodní komora
Sadová 39
702 00 Ostrava
T: 00 420 59 66 12 230
F: 00 420 59 66 12 231
www.opolsku.cz

 

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

 • Litevsko-polsko-běloruské trojmezí - Kvalita života na hraničním pomezí se samozřejmě odvíjí od zeměpisné polohy a aktuální politické situace. My jsme navštívili kraj jezer a hlubokých lesů na Litevsko-polsko-běloruském trojmezí, kde se čas takřka zastavil.
 • Polské hory - Vydali jsme se do Polska, abychom prozkoumali místní hory. Petr Vavrouška vyzpovídal návštěvníky, dozvěděl se jak se jim pohoří líbí a poslechl si folklórní hudbu.
 • Může být jeřáb z loděnice součástí dědictví UNESCO? Poláci by si to přáli. Na otázku proč nám odpověděl zpravodaj Petr Vavruška. Poslechněte si: Může být jeřáb z loděnice součástí...

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice