Portugalsko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Těžištěm zahraniční politiky Portugalska jsou tři hlavní priority

 • účast na evropské integraci reprezentovaná členstvím v Evropské unii
 • pevná transatlantická vazba vyjádřená členstvím v NATO
 • velmi úzké vztahy s portugalsky hovořícími zeměmi.

Portugalsko je členem zhruba 90 mezinárodních organizací. Je zastoupeno ve všech významných mezinárodních organizací v systému OSN, je členem nejvýznamnějších mezinárodních ekonomických organizací, jakož i organizací s působností na evropském kontinentu. Kompletní přehled mezinárodních organizací a úmluv, jejichž je Portugalsko členem, lze najít na internetové stránce portugalského ministerstva zahraničních věcí www.min-nestrangeiros.pt/politica/multilateral.

Historicky podmíněnou je orientace portugalské zahraniční politiky na oblasti, jež s Portugalskem spojuje společný jazyk i historie. Společně se Španělskem je aktivním účastníkem ibero-americké spolupráce. V roce 1996 bylo Portugalsko iniciátorem vzniku Společenství portugalsky hovořících zemí (Comunidade dos Países da Língua Portuguesa - CPLP: Angola, Brazílie, Kapverdské ostrovy, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugalsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Východní Timor).

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Viz bod 3.1.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Sukcese do smluv uzavřených mezi Portugalskem a Československem byla uzavřena 25. května 1994. ČR sukcedovala do následujících dohod:

 • Úmluva mezi Republikou československou a Republikou portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí ze 23. 11. 1927 (č. 23/1931 Sb.)
 • Dohoda mezi Republikou československou a Republikou portugalskou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních ze 23. 11. 1927 (č. 22/1931, 147/1931, 58/1931 Sb.)
 • Úmluva mezi Republikou československou a Republikou portugalskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních ze 23. 11. 1927 (č. 24/1931 Sb.)
 • Dohoda o letecké dopravě z 15. 01. 1976 (č. 109/1977 Sb.)
 • Kulturní dohoda ze 12. 06. 1976 (136/1976 Sb.) v současnosti je v jednání text nové kulturní dohody i Prováděcího protokolu k ní
 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů ze 28. 06. 1978 (97/1980 Sb.)
 • Dohoda o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení z 10. 01. 1986 (č. 63/1987 Sb.)
 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou dopisů z 29. 8. 1991 (č. 536/1992 Sb.)

Po sjednání dohody o sukcesi bylo podepsáno:

 • Ujednání mezi MO ČR a MNO Portugalska o vzájemné spolupráci z 26. 4. 1996

Dohody v ekonomické oblasti viz kapitola 7.1.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice