Portugalsko

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Portugalsko je standardní evropskou parlamentní demokracií. Současná vláda Socialistické strany disponuje absolutní parlamentní většinou pro prosazení zamýšlených reforem v ekonomické a sociální oblasti. V ekonomice bude muset tato vláda nadále dodržovat restriktivní rozpočtová pravidla, aby dostála závazkům ozdravit veřejné finance. Lze očekávat, že bude výrazně podporovat snahy o pronikání portugalského vývozu na trhy střední a východní Evropy včetně ČR.

Ekonomicko politická strategie je podepřena rozpočtovou stabilitou, reformami veřejného sektoru a ekonomickými reformami. Strukturální reformy ve veřejném sektoru jsou rozhodující pro dosažení cílů stanovených tímto plánem stability a růstu, tj.:

 • Všeobecná kontrola veřejných výdajů, další výběr investičních výdajů a jejich priority jsou hlavními pravidly rozpočtových vyrovnávacích procesů.
 • Portugalský systém daní. Portugalsko patří mezi země s nejnižší daní z právnických osob v EU. V roce 2004 byla 25 % a do dvou dalších by měla klesnout na 20 %. Firmy mohou prozatím využívat investiční pobídky (z daňové rezervy pro investice), které dovolují 20 % slevu z částky, která byla vložena do fixního kapitálu nebo do investic určených pro výzkum a vývoj.
 • Zjednodušují se administrativní opatření a vyhlášky. Dalším krokem odstraňování státních zásahů v energetickém sektoru je příprava na cenovou liberalizaci energetického sektoru. Připravuje se další privatizace v sektorech elektřiny, ropy, plynu a vody.
 • Reforma zákonodárství, která má vliv na ekonomickou aktivitu. Portugalsko zahájilo v poslední době programy strukturálních reforem v oblasti práce, sociální ochrany, vzdělávání, zdraví a justice. Zvláště v oblasti justice věnují významnou pozornost: novému zákonu o bankrotech, který již vstoupil v platnost. Tento zákon zjednodušil všechny procedury spojené s likvidací firmy. Druhým významným zákonem je zákon o privatizaci notářských služeb (lepší a rychlejší služby notářů za nižší ceny).
 • Podpora hospodářské soutěže. Koncem roku 2002 vznikl Úřad hospodářské soutěže - Autoridade da Concorr?ncia, v jehož čele stojí renomovaný ekonom prof. Abel Mateus. Tento Úřad garantuje nezávislou tržní regulaci na horizontální úrovni hospodářské soutěže ve všech ekonomických sektorech národního hospodářství Portugalska. Bojuje proti nerovným praktikám hospodářské soutěže a mj. vystupuje proti stávajícím regulacím v oblastech energie, telekomunikací a finančních sektorech.
 • Nový zákoník práce se snaží držet rovnováhu mezi ekonomickou objektivitou a sociální vizí pracovních vztahů. Zákoník je jednodušší, přísnější v celém poli působení. Pracovní trh je vcelku hodnocen jako příliš rigidní a nepřizpůsobivý novým podmínkám.
 • Rozvoj rizikového kapitálu a vytváření podmínek pro příchod tohoto kapitálu do Portugalska (mění se nařízení, daňová zátěž, roste flexibilita, prostor a jednoduchost, konkurence poskytující vynikající a extrémně konkurenční podmínky pro rozvoj v Portugalsku).
 • Otevřenost Portugalska inovacím. Portugalsko nabízí programy v oblasti průmyslu, energie, turistiky, stavebnictví, obchodu a služeb program PRIME - Pobídkový program pro ekonomickou modernizaci - viz internetová adresa http://www.min-economia.pt/port/guia_inv/ing/index2_ing.html, dále v oblasti výzkumu: NEST - podpora počátečního kapitálu, který bude využit k pořízení technologií; IDEA-grantová finanční podpora pro využití výzkumných projektů již stávajících firem, směřujících k vytvoření nových výrobků, technologií a patentů, atd.

Internetová adresa s jednotlivými operativními programy: http://www.min-economia.pt/port/guia_inv/ing/index2_ing.html

 1. zemědělství - POAGRO (Operativní program pro zemědělství a venkovský rozvoj)
 2. rybolov (MOMARE)
 3. zdravotnictví (Zdraví XXI)
 4. vzdělávání (PRODER III)
 5. práce, trénink a sociální rozvoj (POEFDS)
 6. věda, technologie a inovace (POCTI)
 7. Informace a společnost (POSI)
 8. kultura (POC)
 9. doprava (POAT)
 10. životní prostředí (POA)
 • Jednodušší postupy při zakládání nových firem. Je zaveden nový režim, který má zkrátit lhůty a zjednodušit procedury při zakládání nových firem (průměrný počet dní při zakládání nových firem je v EU cca 100 dnů, Portugalsko se pohybuje na hranici 63 dnů). Je velkou ambicí vlády J. Sócratese soustředit všechny potřebné kroky na jedno místo a vytvořit podmínky pro založení firmy v Portugalsku v jediném dni.
 • Moderní a efektivní bankovní systém. Portugalsko má v poslední době jeden z nejmodernějších bankovních systémů v Evropě (vysoký stupeň automatizovaných bankovních operací apod.)
 • Portugalská agentura pro investice (API) - Portugalsko vytvořilo samostatnou agenturu (patřící pod Ministerstvo hospodářství Portugalska http://www.investinportugal.pt) zaměřenou na získávání přímých zahraničních investic do Portugalska. Projekt One Stop Shop nabízí potencionálním investorům možnost najít všechny informace a podporu v jednom místě.
 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Portugalsko je členem všech základních mezinárodních uskupení vč. EU, NATO, OSN, OBSE apod. Vstup do nějaké další mezinárodní organizace nelze tedy předpokládat. Opatření současné vlády včetně zákonodárné iniciativy budou záviset na dalším vývoji ekonomiky, poznamenané úsporami ve výdajové části státního rozpočtu. Mimoto bude nová vláda razantněji vystupovat (již tak činí) při projednávání podmínek pro Portugalsko v rámci EK. V druhém pololetí 2007 bude Portugalsko zastávat funkci předsednictví EU. Od května jsou pro tento účel zřízeny webové stránky www.eu2007.pt, na nichž je možno se informovat o všech významných akcích předsednictví.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Možností pro uplatnění českého vývozu (prozatím nedostatečně využívaných jak podnikateli, tak organizacemi, které je sdružují) je celá řada, a to jak v dodávkách pro státní sektor, tak při dodávkách technologických zařízení a strojů pro portugalské tradiční průmyslové výroby.

ZÚ Lisabon v zájmu prosazení českého průmyslu na portugalském trhu doporučuje pořádání podnikatelských misí prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, a to nikoliv pouze do velkých měst jakou jsou Lisabon nebo Porto, ale hlavně regionální mise podnikatelů z ČR i z Portugalska.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice