Portugalsko

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Portugalsko je parlamentní republikou. Demokratický systém se v Portugalsku usadil až po pádu salazarismu v roce 1974 (Karafiátová revoluce) a zejména po prvních demokratických volbách v roce 1976. V čele státu stojí prezident, volený přímou volbou. Zákonodárnou moc má Shromáždění republiky - Assembleia da República (parlament) v čele s předsedou. Výkonnou moc má vláda v čele s premiérem.

Portugalský parlament (Shromáždění republiky, Assembleia da República, AR) je jednokomorový, má 230 poslanců, v jeho čele stojí předseda. Ten je volen členy parlamentu a jeho funkční období je čtyřleté (podle ústavy „trvá po dobu čtyř legislativních zasedání“, z nichž každé trvá jeden rok a začíná 15. října). Kromě AR existují dvě regionální shromáždění (Assembleia Regional), a to na ostrově Madeira a na Azorských ostrovech.

Vládu tvoří ministerský předseda, ministři, státní tajemníci a případně státní podtajemníci. Vláda může mít jednoho nebo více místopředsedů.

Ústavní soud (Tribunal Constitucional) má 13 členů, z nichž deset volí AR a tři jsou vybráni zvolenými deseti. Mezi sebou si členové zvolí předsedu, jehož volební období je dvouleté s možností znovuzvolení.

Nejvyšší soudní dvůr (Supremo Tribunal de Justiça) je nejvyšší v soustavě soudů, aniž by bylo dotčeno postavení Ústavního soudu. Tvoří jej 13 soudců, z nichž deset je jmenováno AR a ti potom zvolí další tři. Mandát je šestiletý, předseda je volen z řad členů Nejvyššího soudního dvora.

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Hlavou státu je prezident republiky. Současný prezident Aníbal Cavaco Silva byl zvolen v prvním kole voleb, které se konaly 22. 1. 2006 a do funkce byl uveden 9. 3. 2006. Během své politické kariéry byl mj. předsedou portugalské vlády.

Prezident je v Portugalsku volen ve všeobecných, přímých a tajných volbách na pětileté období a smí být zvolen maximálně na dvě po sobě přímo navazující funkční období. Působnost prezidenta republiky: m.j. předsedá Státní radě, v souladu s Ústavou stanovuje termín volby prezidenta republiky, poslanců AR, poslanců Evropského parlamentu a do zákonodárných regionálních shromáždění, jmenuje ministerského předsedu, na jeho návrh pak jmenuje a odvolává členy vlády, jmenuje pět členů Státní rady, předsedá Nejvyšší radě národní obrany atd.

Státní rada, politický poradní orgán prezidenta, se skládá z předsedy AR, premiéra, předsedy Ústavního soudu, Ochránce spravedlnosti (ombudsman), z předsedů regionálních vlád, z pěti občanů vybraných prezidentem a z pěti občanů volených AR.

 

2.3. Složení vlády

Na základě návrhu designovaného premiéra José Socratese ze dne 4. 3. 2005 vládu schválil prezident republiky J. Sampaio dne 12. 3. 2005.

Aktuální složení portugalské vlády k 28. 4. 2005:

 • předseda vlády – JOSÉ SÓCRATES
 • místopředseda vlády a ministr vnitra – RUI PEREIRA (od 17.5.2007)
 • místopředseda vlády a ministr zahraničí – LUÍS AMADO (od 3.7.2006)
 • místopředseda vlády a ministr financí – FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS (od 21. 7. 2005)
 • ministr pro záležitosti předsednictva vlády – PEDRO SILVA PEREIRA
 • ministr národní obrany – NUNO SEVERIANO TEIXEIRA (od 3. 7. 2006)
 • ministr spravedlnosti – ALBERTO COSTA
 • ministr životního prostředí, územního plánování a místního rozvoje – FRANCISCO NUNES CORREIA
 • ministr hospodářství a inovace – MANUEL PINHO
 • ministr zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu – JAIME SILVA
 • ministr veřejných prací, dopravy a spojů – MÁRIO LINO
 • ministr práce a sociální solidarity – JOSÉ VIEIRA DA SILVA
 • ministryně zdravotnictví – ANA JORGE (od 29.1.2008)
 • ministryně školství – MARIA DE LURDES RODRIGUES
 • ministr vědy, technologií a vysokého školství – MARIANO GAGO
 • ministr kultury – JOSÉ ANTÓNIO PINTO RIBEIRO (od 29.1.2008)
 • ministr pro parlamentní záležitosti – AUGUSTO SANTOS SILVA
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice