Portugalsko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Portugalská republika (República Portuguesa)
 

1.2. Rozloha

 • 92 082 km2 (včetně Madeiry a Azor. ostrovů)
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel – 10 508 500
 • hustota na km2 – 114,12
 • podíl ek. činného obyvatelstva – 52,2 % (58,1 % muži, 46,7 % ženy)
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • průměrný roční přírůstek obyvatelstva – 0,01 %
 • demografické složení
  • muži 5,09 mil.
  • ženy 5,4 mil.
 

1.5. Národnostní složení

Portugalci a cca 250 tis. příslušníků jiných národností, hlavně z afrických zemí (nejpočetnější z Kapverdských ostrovů a Guineje Bissau, dále z Angoly, Mosambiku), následují Brazilci, Ukrajinci, Moldavané, Rusové.

 

1.6. Náboženské složení

 • 97 % katolíci (praktikujících asi 50 %)
 • 2 % bez vyznání
 • zbytek protestanti různých denominací, muslimové, hinduisté, nepatrná židovská komunita.
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk – portugalština
 • další běžně užívané jazyky – francouzština, španělština, angličtina; přistěhovalci z Afriky mluví crioulo aj. místními jazyky podle země původu
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 18 správních regionů a 2 autonomní oblasti (ostrovy Madeira a Azory)
 • další členění: obce, komuny
 • hlavní město – Lisabon (860 tis. obyv., s přím. aglomeracemi 2,5 mil.)
 • další velká města – Porto (302 tis., Setúbal – 120 tis.)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Euro (1 euro = 100 centimů)
 • přímé použití cizích měn při nákupu není možné
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

 • Nový rok – 1. leden
 • Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
 • Den svobody – 25. duben (výročí tzv. karafiátové revoluce 1974)
 • Svátek práce – 1. květen
 • Den Portugalska – 10. červen
 • Boží tělo – pohyblivý svátek (červen)
 • Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
 • Vyhlášení republiky – 5. říjen
 • Svátek Všech svatých – 1. listopad
 • Obnovení nezávislosti – 1. prosinec
 • Neposkvrněné početí – 8. prosinec
 • Vánoce – 25. prosinec

Mimo národních svátků je třeba počítat s tím, že v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00. Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Velké supermarkety, nákupní centra (Jumbo, Continente, Carrefour, Colombo, Pingo Doce) mají nepřetržitě otevřeno od 9:00 – 23:00 hod., v neděli od 9:00 – 13:00 hod. Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Portugalsko jako evropská země se v podstatě nevyznačuje výrazně odlišnými zvyklostmi ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy. Při sjednávání schůzek je třeba počítat s delší časovou prodlevou (s výjimkou setkání s lidmi, které dobře a dlouho známe). Doba oběda je „posvátná“ a očekává se, že bude respektována. Naproti tomu je běžné mít pracovní schůzku třeba v pátek v 18 hodin. V zemi se lze velmi dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky a francouzsky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na komunikaci s cizinci. Španělština je – navzdory pověstem – přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí. Snaha cizince pohovořit portugalsky je velmi vítána a někdy i vyžadována.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická zařízení jsou v Portugalsku státní a soukromá. Státní se vyznačují poměrně nižší úrovní zdravotní péče a dlouhou čekací dobou na přijetí. Všechny provedené úkony se cizinci účtují. Soukromá zařízení mají vyšší odbornou úroveň, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 60 Euro registrace, samotné základní ošetření bolesti zubu kolem 60 Euro a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově, kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti (Urgéncia; za ošetření se platí).

Od 1. května 2004 mohou občané ČR využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření. Před odjezdem je třeba si na pobočce své české zdravotní pojišťovny vyzvednout Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu jsou občané ČR v Portugalsku ošetřováni za stejných podmínek jako občané Portugalska. Bližší informace poskytne Centrum mezistátních úhrad – www.cmu.cz. Vzhledem k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, ZÚ Lisabon velmi doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem.

Pro občany ČR platí pro vstup a pobyt v Portugalsku režim volného pohybu osob, tj. stejné podmínky jako pro občany ostatních států EU. Dne 1. 5. 2006 zrušilo Portugalsko přechodné období pro přístup na portugalský pracovní trh, pročež čeští občané už nepotřebují pracovní povolení.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Portugalsko jako evropská země nevykazuje žádná zvláštní nebo mimořádná rizika pro cizince. V posledních letech mírně narůstá obecná kriminalita, dříve v Portugalsku podstatně nižší než v jiných evropských zemích. Při zaparkování vozidel - i na veřejných parkovištích - se doporučuje neponechávat ve vozidle žádné cennosti a doklady. V noci, a na některých místech Lisabonu i ve dne, je nutná zvýšená opatrnost, zvláště pak na kapesní krádeže v turisticky exponovaných zónách. Roste počet přepadení a krádeží a je zjevný i nárůst násilných trestných činů za použití zbraně, především ve větších městech. Mimo nemnoha hlídaných parkovišť v centru větších měst se na frekventovaných místech vyskytují „dobrovolní hlídači“, kterým se běžně platí „za ostrahu“ cca 0,50 - 2 Euro. V případě nezaplacení může dojít i k poškození vozu.

V silniční dopravě má Portugalsko jednu z největších nehodovostí na počet obyvatel, je třeba počítat s velkou neukázněností portugalských řidičů a s nedostatečnou kvalitou řidičského výcviku.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky

(Embaixada da República Checa)
Adresa: Rua Pero de Alenquer, 14, 1400-294 Lisboa (Restelo)
tel.: 00351-21 301 04 87, 21 301 35 29
po prac. době (od 16:30 do 08:00 hod.) + so a ne: pohotovostní mobil pro občany ČR v nouzi - 00351-91 931 94 22
fax: 00351- 21 301 06 29
e-mail: lisbon@embassy.mzv.cz
e-mail OEÚ: Commerce_Lisbon@mzv.cz
web strana: http://www.mzv.cz/lisbon
Na velvyslanectví se z centra (z Cais do Sodré na jižním konci zelené linky metra) dostanete autobusem č. 741. Z letiště žádný přímý spoj neexistuje, doporučujeme proto využít taxislužbu, která je v Portugalsku relativně levná.

Honorární konzulát ČR v Portu

(Consulado Honorário da República Checa)
Rua dos Arrependidos, Quinta do Cisne, Laborim de Baixo, 4430-099 Vila Nova de Gaia
tel.: 00351-252 85 33 51
fax: 00351-22 834 26 11
e-mail: porto@honorary.mzv.cz
HK Porto je pro veřejnost otevřen pouze v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00 hod. Mimo tuto dobu nelze honorárního konzula ani žádného jiného pracovníka v kanceláři HK zastihnout. Jiná oficiální čísla HK mimo uvedenou pracovní dobu nejsou k dispozici. Před každou návštěvou doporučujeme nejdříve kontaktovat HK telefonicky a sjednat si schůzku.

Honorární konzulát ČR ve Funchalu

(Madeira)
Rua Dr. José Joaquim de Freitas, 24, 9060-143 Funchal
tel. 00351-291.228.654
e-mail: luisdelgado@netmadeira.com
HK Funchal prozatím nemá stanoveny pevné hodiny pro veřejnost. Doporučujeme vždy dojednat dobu a místo schůzky nejprve e-mailem nebo telefonicky.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum, Czech Trade, CzechInvest ani CzechTourism nemá v Portugalsku stálé zastoupení.

Pobočka CzechTourismu spravující Portugalsko se nachází v Madridu (Tel. +34-91 359 78 15). CzechTourism při svých aktivitách v Portugalsku také úzce spolupracuje s portugalskou agenturou HEKA (adresa Centro Comercial de Algés, Av. Bombeiros Voluntários 52, Loja 8, Sala B2 -1495 Algés, e-mail: hekaconcept@gmail.com, tel. +351-960460969).

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 112 – jednotné bezplatné tel. číslo pro stavy nouze (záchranka, policie, hasiči)
 • 808 250 143 – intoxikace
 • 118 – informace o národních telefonních číslech
 • 800 216 200 – informace o mezinárodních telefonních číslech
 • 171 – mezinárodní telefonické hovory s operátorem
 • 218 413 700 – letiště v Lisabonu - informace o příletech a odletech
 • 800 296 296 – linka na pomoc turistům
 

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda Portugalska

 • www.portugal.gov.pt

Ministerstvo hospodářství Portugalska

 • www.min-economia.pt; na této internetové adrese můžete nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku.

Vládní agentury řízené Ministerstvem hospodářství Portugalska

 • http://www.investinportugal.pt/site/api_home_00.asp – API (portugalská vládní agentura pro zahraniční investice); působí v rámci Ministerstva hospodářství a zabývá se získáváním zahraničních investorů směrem do Portugalska
 • http://www.iapmei.pt/ – IAPMEI (portugalská vládní agentura na podporu malého a středního podnikání); spravuje i databázi nabídek a poptávek ze zahraničí; touto vládní agenturou je řízeno i Centrum podnikatelských formalit (http://www.cfe.iapmei.pt/)
 • http://www.icep.pt – ICEP (portugalská vládní agentura na podporu exportu - obdoba české organizace CzechTrade)
 • http://www.portugalinbusiness.com/, kde můžete nalézt potencionální obchodní partnery v Portugalsku či seznamy jednotlivých podniků podle průmyslových oborů a odvětví.

Ministerstvo financí Portugalska

 • http://www.min-financas.pt/v30/default.htm – Ministerstvo financí Portugalska
 • http://www.dgci.min-financas.pt/siteinternet/index.html – Generální ředitelství daní
 • http://www.dgaiec.min-financas.pt – Generální ředitelství cel

Další ministerstva v Portugalsku

 • http://www.moptc.gov.pt – Ministerstvo veřejných prací, dopravy a spojů Portugalska
 • http://www.min-agricultura.pt – Ministerstvo zemědělství Portugalska
 • http://www.mts.gov.pt/ - Ministerstvo práce a sociální solidarity Portugalska

Banky v Portugalsku

 • http://www.bportugal.pt – Banco de Portugal - centrální portugalská banka
 • http://www.cgd.pt – Caixa Geral de Depósitos - největší portugalská banka
 • http://www.millenniumbcp.pt – banka Millennium

Portugalský statistický úřad

 • http://www.ine.pt/index_eng.htm

Nevládní průmyslové a podnikatelské asociace

 • http://www.aip.pt – AIP (portugalská průmyslová asociace) v Lisabonu a pobočkami po celém Portugalsku; nejvýznamnější nevládní asociace v Portugalsku
 • http://www.fil.pt/SAPPortal – FIL Lisabonu; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AIP Lisabon
 • http://www.aeportugal.pt – AEP Porto (portugalská podnikatelská asociace) - druhá nejdůležitější nevládní asociace.
 • http://www.exponor.pt – EXPONOR Porto; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AEP Porto
 • http://www.anpmes.org/en/ – ANPMES (Asociace malých a středních podniků) s aktivitami v oblasti průmyslu, obchodu, služeb, zemědělství, rybolovu, turistice, stavebnictví aj.
 • http://www.aida.pt – Průmyslová asociace v Aveiro; cca 250 km severně od Lisabonu
 • http://www.aiminho.pt – Průmyslová asociace v Minho; zahrnuje oblast Braga - Guimar?es - Viana do Castelo, Barcelos, Vila Nova de Famaliç?o - Fale - Valença - Arcos de Valdevez - Melgaço

Důležité adresy pro podnikatele

 • http://www.vector21.com/concursos/ – oficiální server státní správy - přehled o všech veřejných soutěžích (tendrech), které jsou v Portugalsku vyhlašovány
 • http://www.dgrn.mj.pt/comercial/infocom.asp – obchodní rejstřík (placená služba)
 • http://www.guianet.pt – vyhledávání potencionálních obchodních partnerů podle jednotlivých oborů je možné na této internetové adrese s portugalskou i anglickou verzí
 • http://www.acap.pt – Asociace obchodníků s automobily (ACAP)
 • http://www.animee.pt – Národní asociace elektrického a elektronického průmyslu (ANIMEE)
 • http://anivec.pt – Národní asociace oděvního a textilního průmyslu (ANIVEC)
 • http://www.aeclops.pt – Asociace podnikatelů ve stavebnictví a veřejných pracích (AECOPS)
 • http://www.apiee.pt – Portugalská asociace v energetickém průmyslu (APIEE)
 • http://www.afia-afia.pt – Asociace výrobců v automobilovém průmyslu (AFIA)
 • http://www.fipa.pt – Federace v portugalském zemědělsko-potravinářském průmyslu (FIPA)

Portugalské internetové vyhledávače:

 • http://www.sapo.pt
 • http://www.oninet.pt
 • http://www.aeiou.pt
 • http://clix.pt
 

1.19. Adresy významných institucí

Prezidentská kancelář

Presid?ncia da República

Adresa: Palácio de Belém

    Calçada da Ajuda, N? 11,

    1349-022, Lisboa

Tel: +351 213 614 600

Fax: +351 213 614 611/12

Email: belem@presidencia.pt

Webpage: www.presid?ncia.pt

 

Parlament

Assembleia da República

Adresa: Palácio de S. Bento

                1249-068, Lisboa

Tel: +351 213 919 000

Fax: +351 213 917 440

Email: correio.geral@ar.parlamento.pt

Webpage: www.parlamento.pt

 

Kabinet předsedy vlády

Gabinete do Primeiro-Ministro

Adresa:Rua da Imprensa ? Estrela, 4

                1200-888 Lisboa

Tel: +351 213 923 500

Email: pm@pm.gov.pt

Webpage: www.portugal.gov.pt

 

Ministerstvo zahraničí

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Adresa: Palácio das Necessidades

               Largo do Rilvas,

   1399-030, Lisboa

Tel:+351 213 946 000

Fax: +351 213 946 070

Email: ministro@mne.gov.pt

Webpage: www.min-nestrangeiros.pt

 

Ministerstvo zahraničí

Ministério das Finanças e Administraç?o Pública

Adresa: Av. Infante D. Henrique, 1

               1149-009, Lisboa

Tel: +351 218 816 800

Fax: +351 218 816 862

Email: gab.mf@mf.gov.pt

Webpage: www.min.financas.pt

 

Ministerstvo obrany

Ministério da Defesa Nacional

Adresa: Av. Ilha da Madeira,

               1400-204, Lisboa

Tel:+351 213 034 500

Fax: +351 213 034 504

Email: gmdn@mdn.gov.pt

Webpage : www.mdn.gov.pt

 

Ministerstvo vnitra

Ministério da Administraç?o Interna

Adresa: Praça do Comércio,

               1149-015, Lisboa

Tel: +351 213 233 000

Fax: +351 213 232 292

Email: gabinete.ministro@mai.gov.pt

Webpage: www.mai.gov.pt

 

Ministerstvo spravedlnosti

Ministério da Justiça

Adresa: Praça do Comércio,

               1149-015, Lisboa

Tel:+351 213 222 300

Fax: +351 213 479 208

Email: gmj@mj.gov.pt

Webpage : www.mj.gov.pt

 

Ministerstvo životního prostředí

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

Adresa: Rua de “O Século”, 51

               1200-433, Lisboa

Tel: +351 213 232 500

Fax: +351 213 232 531

Email: gmaordr@maotdr.gov.pt

Webpage : www.maotdr.gov.pt

 

Ministerstvo hospodářství a inovace

Ministério da Economia e Inovaç?o

Adresa: Rua da Horta Seca

               1200-221, Lisboa

Tel: +351 213 245 400

Fax: +351 213 245 440

Email: gmei@mei.gov.pt

Webpage : www.min.economia.pt

 

Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Adresa: Praça do Comércio

               1149-010, Lisboa

Tel: +351 213 234 600

Fax: +351 213 234 604

Email: gabministro@madrp@gov.pt

Webpage : www.min-agricultura.pt

 

Ministerstvo veřejných prací, dopravy a komunikací

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicaç?es

Adresa: Palácio Penafiel,

               Rua de S. Mamede ao Caldas, 21

               1100-533, Lisboa

Tel: +351 218 815 100

Fax: +351 218 867 622

Email: gmoptc@moptc.gov.pt

Webpage : www.moptc.pt

 

Ministerstvo práce a sociální solidarity

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Adresa: Praça de Londres, 2

               1049-056, Lisboa

Tel: +351 218 441 700

Fax: +351 218 424 110

Email: gmtss@mtss.gov.pt

Webpage : www.mtss.gov.pt

 

Ministerstvo zdravotnictví

Ministério da Saúde

Adresa: Av. Jo?o Crisóstomo, 9, 6?

               1049-062, Lisboa

Tel: +351 213 305 000

Fax: +351 213 305 175

Email: gms@ms.gov.pt

Webpage : www.portaldasaude.pt

 

Ministerstvo školství

Ministério da Educaç?o

Adresa: Av. 5 de Outubro, 107

               1069-018, Lisboa

Tel: +351 217 811 800

Email:gme@me.gov.pt

Webpage : www.min-edu.pt

 

Ministerstvo vědy, technologie a vysokého školství

Ministério da Ci?ncia, Tecnologia e Ensino Superior

Adresa: Palácio das Laranjeiras

               Estrada das Laranjeiras, 197 a 205

               1649-018, Lisboa

Tel: +351 217 231 000

Fax: +351 217 271 457

Email: mctes@mctes.gov.pt

Webpage : www.mctes.pt

 

Ministerstvo kultury

Ministério da Cultura

Adresa: Palácio Nacional da Ajuda

               1349-021, Lisboa

Tel: +351 213 614 500

Fax: +351 213 649 872

Email: gmc@mc.gov.pt

Webpage : www.min-cultura.pt

 

Centrální banka

Banco de Portugal

Guvernér: Sr. Vitor Constâncio

Adresa: Rua do Ouro, 27,

               1100-150, Lisboa

Tel: +351 213 213 300

Fax: +351 213 464 843

Email: info@bportugal.pt

Webpage : www.bportugal.pt

 

Statistický úřad

INE - Instituto Nacional de Estatística

Presidente: Sra. Alda Carvalho

Adresa:Av. António José de Almeida

               1000-043, Lisboa

Tel: +351 218 426 100

Fax: +351 218 426 380

Email: ine@ine.pt

Webpage : www.ine.pt

 

Průmyslová asociace

AIP - Associaç?o Industrial Portuguesa

Presidente: Sr. Jorge Rocha de Matos

Adresa: Praça das Indústrias

               1300-307, Lisboa

Tel: +351 213 601 000

Fax: +351 213 641 301

Email: info@aip.pt

Webpage : www.aip.pt

 

Podnikatelská asociace

AEP - Associaç?o Empresarial de Portugal

Presidente: Sr. Ludgero Marques

Adresa: Av. da Boavista, 2671

               4100-135, Porto

Tel: +351 226 158 500

Fax: +351 226 176 840

Email: aep@aeportugal.com

Webpage: www.aeportugal.pt

 

Konfederace průmyslu

CIP - Confederaç?o da Indústria Portuguesa

Presidente: Sr. Francisco Van Zeller

Adresa: Av. 5 de Outubro, 35, 1?

               1069-193, Lisboa

Tel: +351 213 164 700

Fax: +351 213 579 986

Email: geral@cip.org.pt

Webpage : www.cip.org.pt

 

Agentura pro investice

API - Ag?ncia Portuguesa para o Investimento (mění se na AICEP)

Presidente: Sr. Basílio Horta

Adresa: Edifício Península,

               Praça do Bom Sucesso 127/131, 7? S.702

               4150-146, Porto

Tel: +351 226 055 300

Fax: +351 226 055 399

Email: api@apinvest.pt

Webpage : www.www.investinportugal.pt

Agentura pro podporu obchodu

ICEP – Instituto das Empresas para os Mercados Externos (mění se na AICEP)

Adresa: Av. 5 de Outubro, 101

               1050-051. Lisboa

Tel: +351 217 909 500

Fax: +351 217 935 028

Email: icep@icep.pt

Webpage : www.icep.pt

 

Úřad pro hospodářskou soutěž

AdC – Autoridade da Concorr?ncia

Presidente: Sr. Abel Mateus

Adresa: Rua Laura Alves, N?4, 7?

               1050-138, Lisboa

Tel: +351 217 902 000

Fax: +351 217 902 099

Email: adc@autoridadedaconcorrencia.pt

Webpage : www.autoridadedaconcorrencia.pt  

 

NATO – Allied Joint Command Lisbon

Adresa: Estrada da Medrosa

               2780-070 Oeiras

Tel: +351 214 404 321

Email: pio@jhlb.nato.int

Webpage : www.jc-lisb.nato.int

 

Portugalské železnice

REFER - Rede Ferroviária Nacional

Presidente : Sr. Luis Filipe Pardal

Adresa: Estaç?o de Sta. Apolónia

               1100-105, Lisboa

Tel: +351 211 022 000

Fax: +351 211 022 439

Email: ci@org.refer.pt

Webpage : www.refer.pt

 

Portugalské dráhy

CP - Comboios de Portugal

Presidente : Sr. Francisco Reis

Adresa: Calçada do Duque, N?20

               1249-109, Lisboa

Tel: +351 211 023 000

Fax: +351 213 473 093

Email: webmaster@mail.cp.pt

Webpage : www.cp.pt

 

Energetika

EDP - Energias de Portugal

Presidente: Sr. António Mexia

Adresa: Praça Marqu?s de Pombal, 12

               1250-162, Lisboa

Tel: +351 210 012 500

Fax: +351 210 013 000

Webpage: www.edp.pt

 

PT - Portugal Telecom

Presidente : Sr. Henrique Granadeiro

Adresa: Av. Fontes Pereira de Melo, 40

               1069-300, Lisboa

Tel: +351 215 002 000

Fax: +351 800 216 200

Email: geral@telecom.pt

Webpage : www.telecom.pt

 

Vodárenství

Águas de Portugal

Presidente: Sr. Pedro Serra

Adresa: Av. da Liberdade, 110, 7? Piso

               1269-042, Lisboa

Tel: +351 213 230 700

Fax:+351 213 472 642

Email: geral@adp.pt

Webpage: www.adp.pt

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice