Rakousko

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Evropa

EU, RE, OBSE/ODIHR, NATO/PfP, EAPC, CERN, CLRTAP, Dunajská komise, EUREKA, EUROPOL, ESA, EUMESAT, EUTELSAT, IKSD, IKSR

OSN

CTBTO-PREPCOM, ECE, FAO, IAEO, ICAO, ILO, IMO, ITSO, ITU, OCHA, OMT/WTO, OPCW, PIC, UNCDF, UNCTAD, UNODC, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNIFEM, UNODC, UNRWA, UNV, UPU, VFTC, WHO, WIPO, WMO

Jiné světové organizace

IEA, IIASA, IKRK, INTELSAT, IOM, JPO, OECD, NAM, Unidroit, Wassenaar Arrangement, WTO

Mezinárodní soudní dvory

ICTR, ICTY, IStGH, ICC, ITLOS

Finanční organizace

IBRD, ADB, AfDB, AfDF, CFC, EBRD, EDF, EIB, GEF, IDB, IFAD, IFC, IIC, IMF, MIGA, CGIAR

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Rakousko se stalo členem EU k 1. 1. 1995 a od 1. 1. 1999 je členem Evropské hospodářské a měnové unie; je součástí Evropského systému centrálních bank; k 1. 1. 2002 přešlo na euroměnu.

Po svém vstupu do EU Rakousko získalo pozorovatelský statut v ZEU. Dne 10. 2. 1995 se podpisem rámcové dohody Rakousko připojilo k programu Partnerství pro mír (těžištěm rakouské účasti zde mají být mise peace-keeping, humanitární akce a pomoc při katastrofách). Své zkušenosti z působení v PfP hodnotí Rakousko jednoznačně pozitivně a současně argumentuje, že svým podílem na akcích PfP jasně dává najevo svůj zájem spolupracovat při budování nové evropské bezpečnostní architektury. Aktivní roli hraje Rakousko rovněž v rámci OBSE.

Rakousko se připojilo k Schengenské dohodě 27. října 1997. Zodpovídá za bezpečnost hranice EU na 1259,2 km dlouhém úseku vůči novým členským zemím ze SVE (ČR, SR, MR a Slovinsko) a 201,3 km dlouhém úseku vůči Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

Rakousko má eminentní zájem na zachování Vídně jako jednoho ze sídel OSN. Ve Vídni sídlí IAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii), UNIDO (Organizace OSN pro průmyslový rozvoj), UNDCCP (Program OSN pro kontrolu drog a prevenci kriminality), UN Office for Outer Space (Úřad OSN pro kosmické záležitosti) a regionální úřadovny dalších organizací (UNHCR, UNDP).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Vzhledem k obsáhlosti seznamu platných bilaterálních smluv mezi ČR a Rakouskem je jejich seznam uveden v přílohové části materiálu, konkrétně v příloze č. 1.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Deníky a cestopisy

Fotogalerie

Podcast

  • Barma po volbách; Judaismus a narození dítěte III; Džinismus; Rakušané: liberální či konzervativní? - Barma po volbách (K. Prunerová). Narození dítěte jako symbol v judaismu–III. (D. Veselská, L. Pavlát). Džinismus aneb nenásilím až k smrti (Z. Štipl). Rakušané: liberální, či konzervativní? (D. Ašenbryl).
  • ZOO ve Vídni - Podívali jsme se do ZOO ve Vídni a dozvěděli se mnoho zajímavých podrobností z jeho historie. Na jaká nejnovější zvířata jsou místní chovatelé nejvíce pyšní? Více v příspěvku Vojtěcha Bargera.
  • Vánoční trhy ve Vídni - Tradici 700 let mají vánoční trhy v rakouské metropoli Vídni. Co dělají stánkaři pro to, aby v chladném počasí nenastydli a nenakazili se tzv. prasečí chřipkou? Nejen na to se ptala zahraniční zpravodajka Marie Woodhamsová.
  • Rusko po vraždě Anny Politkovské - Současná situace v Rusku - tři roky po vraždě A. Politkovské (A. Sevortian, T. Kamenský). Svět a migrace: Senegal (D. Ašenbryl).
  • Víte jak žila císařovna Elisabeth of Wittelsbach? Co nosila za róby a šperky? Zahraniční zpravodajka ČRo Marie Woodhams nás zvala na návštěvu "Sisi muzea". Poslechněte si: Víte jak žila císařovna Elisabeth of...

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice