Řecko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Základním pilířem řecké zahraniční politiky je členství v EU a NATO. Řecko je od roku 1952 členskou zemí NATO (po pádu vojenské junty, v letech 1974–1980 stálo mimo jeho vojenskou strukturu) a od roku 1981 je členem EU. Jak předchozí vlády PASOK, tak vláda premiéra Karamanlise se jednoznačně vyslovují pro další integraci EU. Řecko se snaží vystupovat v EU jako důvěryhodný partner.

Zahraniční politika země je do značné míry ovlivněna problematickými vztahy se sousedním Tureckem, kde není stále dořešena otázka kontinentálního šelfu. Vzájemné vztahy také zatěžuje neřešená kyperská otázka. Velkou prioritu pro Řecko představuje oblast Balkánu. Již za vlády premiéra Simitise (1996-2004) nastoupilo Řecko cestu k postupné normalizaci vztahů se sousedními zeměmi - Albánií, FYROM (kde otázka názvu země stále přetrvává) a také Tureckem. Řecko opakovaně deklaruje podporu balkánským zemím a Turecku, pokud jde o jejich členství v EU. Řecko začalo vystupovat jako země, která z titulu svého členství v EU a NATO hodlá hrát vedoucí úlohu v oblasti jihovýchodní Evropy a nově i východního Středomoří. Řecko je členem většiny mezinárodních organizací a agencií OSN. Řecko je také z titulu svého členství v řadě mezinárodních organizací také signatářem nejvýznamnějších mezinárodních smluv a konvencí.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Viz bod 3.1.
 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

/viz také bod 7.1./

 • Pakt o přátelství, řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi Republikou Československou a Republikou Řeckou /PRAHA, 8. července 1932, č. 135/1931 Sb./
 • Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou řeckého království a změna Přílohy k Dohodě /výměna dopisu 24. 7./21. 10. 1968/ /PRAHA,21. července 1964, č. 5/1968 Sb./
 • Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Řeckým /PRAHA, 22. července 1964/
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci /PRAHA, 10. února 1976, č. 36/1980 Sb./
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě /ATHÉNY, 6. června 1977, č. 117/1979 Sb./
 • Dohoda mezi federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Národní organizací cestovního ruchu Řecka o spolupráci v oblasti cestovního ruchu /PRAHA, 27. března 1980/
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví /ATHÉNY, 22. října 1980, č. 93/1983 Sb./
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou /ATHÉNY, 22. října 1980, č.18/1985 Sb./
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních /ATHÉNY, 22. října 1980, č. 102/1983 Sb./
 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou /PRAHA, 4. července 1984/
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu /ATHÉNY, 23. října 1986, č. 98/1989 Sb./
 • Protokol o konzultacích mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Řecké republiky /PRAHA,3. července 1987/
 • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti (výměna nót 5./13. března 1991) /ATHÉNY, 13. března 1991, č. 226/1991 Sb./
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic /PRAHA, 3. června 1991/
 • Program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Řecké republiky na léta 1992 1994 /PRAHA, 2. dubna 1992/
 • Memorandum o Česko–řecké kooperaci při ekonomické rekonstrukci a rozvoji oblasti jihovýchodní Evropy /Thessaloniki (Soluň), 23.2.2000/
 • Dohoda mezi vládami ČR a Řecka o ekonomické, průmyslové a technologické spolupráci /vstoupila v platnost 25.1.2002/
 • Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci /Praha, 16. září 2000/
 • Program spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky ve školské a kulturní oblasti /podepsáno v Athénách dne 16.3.2006). Jedná se o prováděcí program k bilaterální Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci z roku 1976.

Sukcese:

V červenci 1994 se v Praze uskutečnilo poslední kolo česko-řeckých jednání o sukcesi do mezinárodních smluv a o smluvním systému. Dne 6. září 1994 byl předán řecké straně dopis ministra zahraničních věcí ČR z 3O. 8. 1994, v němž byly potvrzeny výsledky těchto jednání.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • Šakuhači; Umlčené hlasy v Rusku; Ekocesta do SA (4); Turecko-řecký problém; Afghánistán - Šakuhači – tradiční japonská flétna (V. Matoušek). Umlčené hlasy v Rusku (T. Kamenský). Ekocesta de Severní Ameriky - 4. díl (S. Miler). Turecko-řecký problém (J. Urbišová). Afghánistán, země nepoddajných hor a lidí (D. Ašenbryl).
 • Reportáž o řeckém jídle - Vypravili jsme se do Řecka s kolegou Jiřím Kokmotosem, jehož rodné kořeny sahají na jih Evropy. Dozvěděli jsme se mj. zajímavosti o místních pokrmech a moderátorka Zuzana Burešová měla dokonce v průběhu vysílání šanci ochutnat typickou řeckou snídani.
 • Kréta - největší ostrov Řecka - Kréta je největším ostrovem Řecka. Měří přes 8000 km² a obklopuje ji krásně prohřáté moře. Více o tamní atmosféře prozradila kolegyně Václava Vařeková, která se zajímala nejen o národnostní složení tamních turistů.
 • Soluň - rodný dům Mustafy Kemala Atatürka - Prozkoumali jsme místo narození zakladatele moderního Turecka - Mustafy Kemala Atatürka. Průvodkyní po jeho rodném domě, který se nachází v řecké Soluni, nám byla Klára Stejskalová.
 • Monastýr pod Olympem - Pod řeckým Olympem, známým to sídlem bohů, se krčí malý monastýr. Na skromnou výpravu za zajímavou stavbou, i jejími obyvateli, nás pozval Pavel Polák.
 • Ostrov Lesbos - Řecko - V právě podbíhajících časech zájezdů na poslední chvíli jsme zavítali do Řecka na ostrov Lesbos, který je třetím největším. Jaromír Janev nám nabídl zajímavé podrobnosti přímo z místa.
 • Násilí mezi křesťany a muslimy v Nigérii, Hugo Chávez zmrazil vztahy s Kolumbií, likvidace přistěhovaleckého tábora v Řecku - V Nigérii zemřelo v uplynulých třech dnech 140 lidí při bojích křesťanů s muslimy, náboženské násilí se do Nigérie vrací po osmi měsících; venezuelský prezident Hugo Chávez zmrazil vztahy s Kolumbií; likvidace přistěhovaleckého tábora v Řecku
 • Udělali jsme si výlet do Řecka, kde jsme navštívili ostrov Zakyntos. A co zajímavého jsme tam nalezli? Více se dozvíte v naší reportáži. Poslechněte si: Udělali jsme si výlet do Řecka, kde jsme...

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice