Rusko

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

2.1.            Stručná charakteristika politického systému

 Rusko je podle Ústavy RF z r.1993 federálním státem a skládá se z 88 subjektů. Nositeli státní moci jsou prezident, Federální shromáždění (FS – Rada federace a Státní duma), vláda a soudy RF (čl. 11). Hlavou státu je prezident, který určuje hlavní směr domácí i zahraniční politiky (hl. 4, čl.80).

 Prezident je volen ve všeobecných a přímých volbách. Ve své funkci může setrvat pouze dvě volební období. Prezident na základě dohody se Státní dumou (případně s Radou federace) jmenuje předsedu vlády, předsedu Ústřední banky, soudce Nejvyššího, Ústavního a Nejvyššího arbitrážního soudu a generálního prokurátora. Jako výkonný aparát má k dispozici Administraci prezidenta. Jeho poradním orgánem je Rada bezpečnosti, ve které jsou zastoupeny hlavně silové resorty. Ve federálních okruzích ho reprezentují zplnomocnění představitelé. Od r. 2005 prezident nominuje kandidáty na nejvyšší výkonné posty v subjektech federace (gubernátory, prezidenty) a předkládá je ke schválení místním parlamentům.

Jednou ročně prezident přednáší zprávu o stavu země, která určuje hlavní vektor politického směřování státu. Při realizaci své politiky v legislativní oblasti může prezident využít své zákonodárné iniciativy, nebo vládnout prostřednictvím výnosů a nařízení, které mají právní účinek na úrovni federálních zákonů.

Federální vláda má výkonnou moc a je podřízena prezidentovi, takže nese hlavní odpovědnost za realizaci jeho politické linie. Podle čl. 114 vláda “plní povinnosti, které vyplývají z ústavy, z federálních zákonů a z prezidentových výnosů”.

Zákonodárnou moc na federální úrovni reprezentuje Federální shromáždění, tj. dvoukomorový parlament, který se skládá ze Státní dumy a z Rady federace.

Státní duma je dolní parlamentní komora, kterou tvoří 450 poslanců zvolených kombinovaným způsobem. Polovina poslanců byla zvolena na kandidátních listinách v rámci proporcionálního volebního systému a druhá polovina většinově v jednomandátových volebních okruzích. Státní duma je volena na čtyřleté období. Původně po volbách v r. 2003 se ve Státní dumě nacházely čtyři frakce – Jednotné Rusko, Komunistická strana (KSRF), Liberálně-demokratická strana V.Žirinovského (LDSR), Vlast. Nyní po rozpadu strany Vlast, je v Dumě zastoupeno celkem pět frakcí plus nezávislí poslanci. Provládní seskupení Jednotné Rusko kontroluje ústavní většinu a má 309 ze 450 hlasů, tj. 68,7 %. Frakce KSRF disponuje 48 poslaneckými  křesly, tj. 10,7 %. LDSR sdružuje 31 mandátů, 6,8 %). Zaniklý blok Vlast se rozdělil na frakci „Spravedlivé Rusko“ s 29 poslanci (6,4 %) a frakci Národně patriotický svaz s 9 hlasy (2 %). Nezaregistrovaných je 21 poslanců (4,6 %). Předsedou Státní dumy je bývalý ministr vnitra S.Gryzlov. Po uskutečněných politických reformách bude Duma v příštích volbách volena pouze na bázi proporcionálního volebního klíče. Volby se uskuteční dne 2. prosince 2007.

Rada federace je 178-členná horní komora a zasedají v ní zmocněnci nejvyšší představitelé výkonné a zákonodárné moci všech subjektů RF, tj. zmocněnci gubernátorů a předsedů regionálních parlamentů. Předsedou Rady federace je již potřetí  S. Mironov ( 2001, 2003 potřetí od 30. března 2007).

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Hlavou státu jeVladimír Vladimirovič Putin, prezident Ruské federace Poprvé V. Putin nastoupil do funkce hlavy státu 31.12.1999 nejprve jako zastupující (po předčasném odchodu B. Jelcina) a po všeobecných volbách 26. března 2000 jako úřadující prezident  Ve  volbách v r. 2004 podruhé získal mandát pro další čtyři roky, tj. do r. 2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeho druhý mandát, nemůže podle Ústavy RF již v příštích volbách kandidovat. Ty se mají uskutečnit v březnu r. 2008.

 

2.3. Složení vlády

(na základě dostupných informací k 10.10. 2007)

Nová struktura vlády RF byla stanovena výnosem prezidenta RF č. 1274 ze dne 24.09.2007 

předseda vlády - ZUBKOV Viktor Alexejevič 

1. místopředsedové - IVANOV Sergej Borisovi,MEDVĚDĚV Dmitrij Anatoljevič

místopředseda - ŽUKOV Alexandr Dmitrijevič

místopředseda a ministr financí - KUDRIN Alexej Leonidovič

místopředseda a vedoucí Úřadu vlády - NARYŠKIN Sergej Jevgeňjevič

 

I. Federální ministerstva, služby a agentury, jejichž činnost řídí prezident RF:

Ministerstvo vnitra RF       

ministr: NURGALIJEV Rašid Gumarovič

117049 Moskva, Žitnaja 16, tel. 237 75 85

 • Federální migrační služba

Ministerstvo RF pro civilní obranu, mimořádné situace a likvidaci následků živelných pohrom RF                           

ministr: ŠOJGU Sergej Kužugetovič

103012 Moskva, Teatralnyj proezd 3, tel. 926 37 38

Ministerstvo zahraničních věcí RF

ministr: LAVROV Sergej Viktorovič

121200 Moskva, Smolenskaja-Sennaja pl. 32/34, tel. 244 16 06

Ministerstvo obrany RF

ministr: SERĎUKOV Anatolij  Eduardovič

10100 Moskva, Mjasnickaja 37, tel. 293 38 54

 • Federální služba pro vojensko-technickou spolupráci
 • Federální služba pro obranné zakázky
 • Federální služba pro technickou a exportní kontrolu
 • Federální agentura pro speciální výstavbu

Ministerstvo spravedlnosti RF

ministr: USTINOV Vladimír Vasiljevič

109830 Moskva, Voroncovo pole 4, tel. 206 05 54

 • Federální vězeňská služba
 • Federální registrační služba
 • Federální služba výkonu soudních rozhodnutí
 • Federální agentura katastru nemovitostí

Státní služba vládního spojení RF (federální kurýrní služba)

KORNIJENKO Gennadij Alexandrovič,

Moskva, Soljanka 8, tel. 206 66 96, 245 33 68

Služba vnější rozvědky RF (federální služba)           

FRADKOV Michail Jefimovič

119034 Moskva, ul. Ostoženka 51, korp. 10, tel. 247 19 38

Federální služba bezpečnosti RF (FSB) (federální služba)

PATRUŠEV Nikolaj Platonovič

101000 Moskva, Kuzněckij most 22 , tel.: 924 31 58, 971 07 52

Federální protidrogová služba RF (federální služba)

ČERKESOV Viktor Vasiljevič

Moskva, Marosejka 12, tel. 206 90 61

Federální služba ochrany Ruské federace         (federální služba)

MUROV Jevgenij Alexejevič

103986 Moskva, Kreml, tel. 910 41 33

Hlavní správa speciálních programů prezidenta RF (federální agentura)

CARENKO Alexandr Vasiljevič

Hospodářská správa prezidenta RF („Upravdělami“) (federální agentura)

KOŽIN Vladimir Igorjevič

 

II. Federální ministerstva, jejichž činnost řídí vláda RF:

Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje RF

ministryně: GOLIKOVA Taťjana Alexejevna

101431 Moskva, Rachmanovskij pereulok 3, tel. 927 28 48

 • Federální služba pro dozor v oblasti ochrany práv spotřebitelů a hmotné úrovně obyvatel
 • Federální služba pro dozor v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje
 • Federální služba pro otázky práce a zaměstnanosti
 • Federální agentura pro zdravotnictví a sociální rozvoj
 • Federální lékařsko-biologická agentura
 • Federální agentura pro high-tech lékařskou pomoc

Ministerstvo informačních technologií a spojů RF

ministr: REJMAN Leonid Dododžonovič

103375 Moskva, Tverskaja 7, tel. 292 71 44

 • Federální agentura pro informační technologie
 • Federální agentura spojů

Ministerstvo kultury a masové komunikace RF

ministr: SOKOLOV Alexandr Sergejevič

103074 Moskva, Kitajskogorodskij pr. 7, tel. 925 11 95

 • Federální archivní agentura
 • Federální agentura pro kulturu a film
 • Federální agentura pro tisk a masové komunikace

Ministerstvo školství a vědy RF

ministr: FURSENKO Andrej Alexandrovič

113833 Moskva, Tverskaja 11, tel. 237 61 55

 • Federální služba intelektuálního vlastnictví
 • Federální služba pro dohled v oblasti vzdělávání a vědy
 • Federální agentura pro vědu a inovace
 • Federální agentura pro vzdělání

Ministerstvo přírodních zdrojů RF

ministr: TRUTNĚV Jurij Petrovič

123812 Moskva, B. Gruzinskaja 4/6, tel. 254 48 00

 • Federální služba pro dozor v oblasti využívání přírodních zdrojů
 • Federální agentura vodních zdrojů
 • Federální agentura lesního hospodářství
 • Federální agentura pro využívání nerostných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a energetiky RF

ministr: CHRISTĚNKO Viktor Borisovič

103905 Moskva, Miusskaja ploščaď 3, tel. 972 73 27

 • Federální agentura pro průmysl
 • Federální agentura pro technickou regulaci a metrologie
 • Federální agentura pro energetiku

Ministerstvo regionálního rozvoje RF

ministr: KOZAK Dmitrij Nikolajevič

127994 Moskva, ul. Sadovaja-Samoťočnaja 10/23 – 1,

tel. (495) 980-25-47, fax (495) 699-38-41

 • Federální agentura pro výstavbu, bytové a komunální hospodářství

Ministerstvo zemědělství RF

ministr: GORDĚJEV Alexej Vasiljevič

107139 Moskva, Orlikov per., 1/11, tel. 207 80 00

 • Federální služba pro veterinární a fytosanitární dozor

Ministerstvo dopravy RF   

ministr: LIVITIN Igor Jevgenijevič

109012 Moskva, Rožděstvenka 1, tel. 926 10 00

 • Federální služba pro dohled v oblasti dopravy
 • Federální služba letecké dopravy
 • Federální agentura geodézie a kartografie
 • Federální silniční agentura
 • Federální agentura železniční dopravy
 • Federální agentura námořní a říční dopravy

Ministerstvo financí RF           

Náměstek předsedy vlády RF,

ministr: KUDRIN Alexej Leonidovič

103097 Moskva, Iljinka 9, tel. 298 91 01

 • Federální daňová služba
 • Federální služba pro dohled nad pojišťovnictvím
 • Federální služba finančního a rozpočtového dozoru
 • Federální finanční úřad (federální služba)

Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu RF

ministryně: NABIULLINA Elvíra Sahibzadovna

125818 Moskva, Tverskaja-Jamskaja 1/3, tel. 200 03 53

 • Federální agentura pro státní rezervy
 • Federální agentura pro správu federálního majetku
 • Federální agentura pro řízení zvláštních ekonomických zón

III. Federální služby a federální agentury, jejichž činnost řídí vláda RF

Státní výbor RF pro otázky mládeže

 

Státní výbor RF pro rybolov

KRAJNIJ Andrej Anatoljevič

 

Federální antimonopolní služba

ARTĚMJEV Igor Jurjevič

123808 Moskva, Sadovaja-Kudrinskaja 11, tel. 252 74 45

Federální letecká navigační služba

NERAĎKO Alexandr Vasiljevič

 

Federální služba pro hydrometeorologii a monitoring životního prostředí

BEDRICKIJ Alexandr Ivanovič

123242 Moskva, Novovagaňkovskij per. 12, tel.: 252 14 86 

Federální služba státní statistiky

SOKOLIN Vladimír Leonidovič

 

Federální služba pro dozor v oblasti masových komunikací, spojů a ochrany kulturního dědictví

BOJARSKOV Boris Antonovi

 

Federální celní služba

BELJAMINOV Andrej Jurjevič

107812, Moskva, Komsomolskaja ploščaď 19

Federální tarifní služba

NOVIKOV Sergej Gennaďjevič

109074, Moskva, Kitajgorodskij per. 7

Federální služba finančního monitoringu

MARKOV Oleg Alxandrovič

107450, Moskva, Ul. Mjasnickaja 39-1

Federální služba pro finanční trhy

MILOVIDOV Vladimír Dmitrijevič

119991, Moskva, Leninskou prospekt 9,

tel. a fax (495) 935-87-90

Federální služba pro ekologický, technologický a jaderný dohled

PULIKOVSKIJ Konstantin Borisovič

105066, Moskva, ul. A. Lukjanova 4-8,

tel. (495) 411-6048, (495) 411-60-54

Federální agentura pro atomovou energii (Rosatom)

KIRIJENKO Sergej Vladilenovič

Moskva, ul. Boľšaja Ordynka 24/26, tel. 239 45 45

Federální kosmická agentura

PERMINOV Anatolij Nikolajevič

129857, Moskva, ul. Ščepkina 42

Federální služba pro dodávky zbraní, vojenské speciální techniky a hmotných prostředků

DENISOV Alexandr Vladimirovič

 

Federální agentura pro cestovní ruch

STRŽALKOVSKIJ  Vladimír Jurjevič

107084, Moskva, ul. Mjasnickaja 47, tel. (495) 207-7897

Federální agentura pro tělovýchovu a sport

FETISOV Vjačeslav Alexandrovič

105064, Moskva, ul. Kazakova 18,

tel. (495 105-72-50, fax (495) 267-34-40

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Fotogalerie

Deníky a cestopisy

 • Jak jsem honil medvědy na Kamčatce - Letadlo se pomalu blížilo k pevnině. Spěšně jsem načmáral své jméno na papír. To aby mne po příletu do Elizova poznali ruští myslivci. Letadlo klidně přistálo a my vystoupi
 • Kavkaz 2004 - Elbrus (5642m.n.m), nejvyšší hora Evropy, byla po několik let mou „fatamorgánou“. Čím víc mě zaměstnávala myšlenka zdolat ji, tím víc mi připadalo „obyčejné“ vyrazit na ni s

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice