Slovensko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • Organizace spojených národů (OSN) – vstup 19. 1. 1993
 • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) – vstup 20. 1. 1993
 • Evropská hospodářská komise (OSN EHK) – vstup 19. 1. 1993
 • Světová celní organizace (WCO) – vstup 8. 1. 1993
 • Světová banka (WB) – vstup v r. 1993
 • Mezinárodní organizace práce (ILO) – vstup 22. 1. 1993
 • Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) – vstup 14. 4. 1993
 • Mezinárodní organizace pro atomovou energii (IAEA) – vstup 28. 9. 1993
 • Mezinárodní úřad pro míry a váhy (IOMW) – vstup 13. 1. 1993
 • Mezinárodní měnový fond (MMF) – vstup 15. 1. 1993
 • Rada Evropy (RE) – vstup 30. 6. 1993
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) – vstup 1. 1. 1993
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBOR) – vstup 1. 1. 1993
 • Středoevropská iniciativa (SEI) – vstup 1. 1. 1993
 • Dunajská komise (DK) – vstup 1. 1. 1993
 • Západoevropská unie (WEU) – asociovaný partner od 1. 5. 1994
 • Meziparlamentní unie (IPU) – vstup 12. 4. 1993
 • Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) – vstup 14. 12. 2000
 • Pakt stability pro jihovýchodní Evropu (PS) – členem od listopadu 2001
 • Severoatlantická aliance (NATO) – vstup 29. 3. 2004
 • Evropská unie (EU) – vstup 1. 5. 2004
 • Mezinárodní visegrádský fond (od 23. 6. 2000) a Visegrádská skupina
 • Regionální partnerství
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Světová obchodní organizace (WTO) – člen od 16. 3. 1993
 • Evropská unie (EU) – vstup 1. 5. 2004
 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, 14. 7. 2003
 • Protokol ke Smlouvě mezi ČR a SR o spolupráci a vzájemné pomoci, Praha, 19. 1. 2004
 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, Bratislava, 27. 1. 2004, č. 26/2005 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, Bratislava, 27. 1. 2004
 • Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o jednotném administrativním postupu při posuzování, uznávání a hodnocení chorob z povolání, Praha, 12. 2. 2004
 • Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany, Brno, 2. 4. 2004, č. 62/2004 Sb. m. s.
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, Praha, 16. 4. 2004, č. 66/2004 Sb.m.s
 • Memorandum o porozumění mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem pro místní rozvoj a Slovenskou republikou, zastoupenou Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje o realizaci Programu Iniciativy Společenství "INTERREG IIIA Slovenská republika-Česká republika, 2004–2006", Skalica, 30. 6. 2004
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení české rychlostní silnice R 49 a slovenské rychlostní silnice R 6 na česko-slovenských státních hranicích, Zlín, 20. 9. 2004, č. 4/2005 Sb. m. s.
 • Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí, Praha, 12. 10. 2004, č. 129/2004 Sb. m. s.
 • Statut Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby, Praha, 15. 12. 2004, č. 38/2005 Sb. m. s.
 • Dohoda České správy sociálního zabezpečení a Sociální pojišťovny o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení, duben 2005
 • Dohoda mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, Bratislava, 30. 5. 2005
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nachází v katastrálním území Hodonín v České republice, Bratislava, 31. 10. 2005
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

 • Argentinské tango; Mexická mytologie; Slováci - Co v sobě skrývá argentinské tango? (R. Šulcová) Významy mexické mytologie (L. Christovová). Svět a migrace: Slováci, rozdělení i spolupracující (D. Ašenbryl).
 • Kamenné koule na Slovensku - Zabývali jsme zvláštními kamennými útvary. Velké kamenné koule nalezneme po celém světě, ale málo kdo ví, že je můžeme najít i na sousedním Slovensku.
 • Stará Ľubovňa - kamenný hrad - Stará Ľubovňa je krásné slovenské město, které se pyšní kamenným hradem. Do podhradí nás zavedl ve své reportáži Jiří Kokmotos.
 • Slovensko a chov ovcí - Zamířili jsme do Tater, kde se na svazích pasou stáda ovcí. Jehněčí maso ale na Slovensku nenachází velký počet konzumentů a z vlny se stává pomalu ale jistě odpad. Situaci mapoval náš zpravodaj Vojtěch Berger.
 • Muráňská planina - Už jste někdy navštívili Muráňskou planinu? Jestli ne, tak si ji určitě nenechte ujít. Pozval nás na ní zahraniční zpravodaj Ľubomír Smatana.
 • Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách vysychá - Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách vysychá a vědci si to nedokáží vysvětlit. Náš zpravodaj na Slovensku Lubomír Smatana se vydal “do terénu“, aby pro nás zjistil podrobnosti.
 • Slovenské pltě - Jednou z nejúspěšnějších turistických atrakcí na Slovensku jsou tzv. pltě. Splavuje se na nich řeka, v našem případě to byl Váh. Pokud zavítáte k našim východním sousedům, můžete se svést i vy. Více redaktor Jiří Kokmotos.
 • Horští nosiči v Tatrách - Chodit po kopcích s desítkami kilogramů na zádech, taková je profese horských nosičů. I když už pohořím vládne moderní technika, v Tatrách je tato práce stále oblíbená. S horským vůdcem Peterem Petrasem natáčel na Slovensku redaktor Jiří Kokmotos.
 • Nový orloj ve Staré Bystrici na Slovensku - Vydali jsme se na sever Slovenska do Staré Bystrice. Bavel Batěk hovořil s Pavlem Kudrnou o tamní atrakci - novém orloji.
 • Rainarova chata ve Vysokých Tatrach - Podívali jsme se do Vysokých Tater, kde nalezneme nejstarší a nejmenší Rainarovu chatu. Na stěnách budovy je umístěno dobové vybavení, které používali vysokohorští dobrodruzi a my jsme zpovídali \"chataře\" Petera Petrase, abychom zjistili podrobnosti.
 • Zemplínská Šírava - Reportér Lubomír Smatana nám přiblížil Zemplínskou Šíravu, která po dvaceti letech opět žije turistickým ruchem.
 • Podívali jsme se vrchol Kremenec - nejvýchodnější bod Slovenska, jenž patří k nejvyhledávánějším turistickým zajímavostem celé oblasti. Poslechněte si: Podívali jsme se vrchol Kremenec -...
 • Do seznamu kulturních dědictví UNESCO bylo v nedávné době zařazeno město Levoča, které se nachází na východním Slovensku. Podrobnosti přímo z místa nám poskytl Ľubomír Smatana. Poslechněte si: Do seznamu kulturních dědictví UNESCO bylo v...
 • Navštívili jsme geotermální lázně, které na Slovensko lákají tisíce turistů ročně. V lázních, nedaleko hranic, natáčel známý lázeňský švihák Jiří Kokmotos. Poslechněte si: Navštívili jsme geotermální lázně, které...
 • Podívali jsme se jak českým a slovenským vojákům padlým v boji vzávají čest jejich kamarádi. Poslechněte si: Podívali jsme se jak českým a slovenským...
 • Přáli byste si žít v Osadě veřejné čistoty? Ano, jedná se opravdu o název slovenské obce, kde čistota není na předním místě žebříčku společenských hodnot. Poslechněte si: Přáli byste si žít v Osadě veřejné...
 • Podívali jsme se do kláštěru Katarynka. Před zhruba 20 lety se několik nadšenců pustilo do rekonstrukce zříceniny. Jak vypadá dnes zkoumal slovenský zpravodaj ČRo Ľubomír Smatana. Poslechněte si: Podívali jsme se do kláštěru Katarynka. Před...
 • Podívali jsme se do jedné historické památky, kterou navštívil i Robert Mikoláš. Poslechněte si: Podívali jsme se do jedné historické památky,...
 • Vypravili jsme se na Slovensko, abychom se dozvěděli kde a jak tráví jarní dny obyvatelé a výletníci z hlavního města. Společnost nám dělal kolega Ľubomír Smatana. Poslechněte si: Vypravili jsme se na Slovensko, abychom se...
 • Které termální lázně, v asi 50 slovenských obcích zvolit pro svoji návštěvu? Lubomír Smatana podnikl záviděníhodnou exkurzi ... Poslechněte si: Které termální lázně, v asi 50 slovenských...
 • Ľubomír Smatana se vydal za slavnými tanečnicemi z Lučnic, aby zdokumentoval jejich historii a úspěchy. Poslechněte si: Ľubomír Smatana se vydal za slavnými...
 • Termální voda ze slovenské vísky Podhájská láká k návštěvě i Čechy a Moraváky. Lubomír Smatana zjišťoval proč. Poslechněte si: Termální voda ze slovenské vísky Podhájská...
 • Ve vesnici Bošáca se prý pálí nejlepší slivovice na Slovensku. Na místě byl i Lubomír Smatana. Poslechněte si: Ve vesnici Bošáca se prý pálí nejlepší...

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice