Spojené státy americké

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

AfDB, ANZUS, APEC, ARF, AsDB, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, CE (pozorovatel), CERN (pozorovatel), CP, EAPC, EBRD, FAO, G-5, G-7, G- 8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITSO, ITU, MIGA, MINUSTAH, NAM (host), NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, UN, UN Security Council, UNCTAD, UNESCO, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Úřad Amerického obchodního zmocněnce (USTR - Trade Representative), který (společně se State Departmentem) mezinárodní smlouvy sjednává, nerozlišuje separátně mezi členstvím v mezinárodních organizacích či mnohostranných uskupeních (jež jsou podepřeny smlouvami či dohodami) a účastí na mnohostranných smlouvách a dohodách zvlášť. Tyto obecně tedy odpovídají seznamu v 3.1. Výjimku tvoří Dohody o volném obchodu (FTA - Free Trade Agreements).
USTR každoročně informuje o stavu (výsledku) jednotlivých dohod, a to ať již platných nebo zatím vyjednávaných či ve schvalovacím procesu.
Mezi regionální dohody (a uskupení) o volném obchodu Spojených států amerických USTR zařazuje: NAFTA/North American Free Trade Agreement - USA, Kanada, Mexiko (v platnosti od ledna 1994), FTAA/Free Trade Area of the Americas - celoamerická dohoda (zatím ne příliš úspěšná jednání probíhají od roku 2002), ASEAN Initiative/Enterprise for ASEAN Initiative (jednání o iniciativě prezidenta Bushe probíhají od roku 2002), MEFTA/Middle East Free Trade Initiative (jednání o iniciativě prezidenta Bushe probíhají od roku 2003) a APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation, toto uskupení funguje od roku 1989.
Na bilaterální úrovni to jsou FTA (Free Trade Agreements), TPA (Trade Promotional Agreements) a TIFA (Trade and Investment Framework Agreements):
platné: Izrael (v platnosti od roku 1985, první FTA vůbec), Jordánsko (v platnosti od prosince 2001), Chile (v platnosti od ledna 2004), Singapur (v platnosti od ledna 2004), Austrálie (v platnosti od ledna 2005), Maroko (v platnosti od ledna 2006), Bahrajn (v platnosti od srpna 2006), CAFTA-DR (Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement) (v platnosti od března 2006 se Salvadorem, od dubna 2006 s Hondurasem a Nikaraguou, od července 2006 s Guatemalou; dohoda s Dominikánskou republikou ještě nestoupila v platnost a Kostarický parlament smlouvu zatím ještě neschválil);
schválené/dojednané: Oman (schvalovací proces ukončen v roce 2006, smlouva vstoupí v platnost během roku 2007). Zatím poslední bilaterální jednání o textu dohody byla dokončena na konci roku 2006 s Kolumbií, Panamou a Peru. V případě těchto tří latinoamerických zemí se však jedná o tzv. TPA (Trade Promotional Agreement), která je novodobou obdobou FTA. V roce roku 2007 probíhá tvrdá debata při schvalování výše uvedených tří dohod v americkém Kongresu, za předem známých výhrad Demokratů k nedostatečné ochraně práv pracujících v textu dohody;
v jednání: Spojené arabské emiráty (negociace probíhají od roku 2004), Korejská republika (negociace probíhají od února 2006), Malajsie (negociace probíhají od března 2006), Thajsko (negociace byly pozastaveny v září 2006);
Zvláštní kategorií bilaterálních dohod, vedle výše uvedených FTA a TPA, jsou uzavírají rámcové obchodní a investiční dohody, tzv. TIFA - Trade and Investment Framework Agreements, které mají USA uzavřeny s více jak 30 státy či teritoriálními uskupeními. TIFA bývá většinou prvním krokem k dojednání bilaterálních dohod o volném obchodu FTA a investičních dohod BITs (Bilateral Investment Treaties).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Platné smlouvy:

1. Smlouva o výměně poštovních poukázek mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými, Washington, 30. 06. 1924
2. Smlouva mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými o vzájemném vydávání zločinců, Praha, 02. 07. 1925, č. 48/1926 Sb.
3. Vzájemné prohlášení o ochraně autorského práva mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými sjednané výměnou nót, Washington, 27. 04. 1927, č. 50/1927 Sb.
4. Ujednání mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými o přímé výměně informací, týkajících se obchodu s omamnými látkami, sjednané výměnou nót, Praha, 15. 06. 1928
5. Rozhodčí smlouva mezi Republikou československou a Spojenými státy severoamerickými, Washington, 16. 08. 1928, č. 73/1929 Sb.
6. Smírčí smlouva mezi Republikou československou a Spojenými státy severoamerickými, Washington, 16. 08. 1928, č. 72/1929 Sb.
7. Dodatková úmluva mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými o vzájemném vydávání zločinců, Washington, 29. 04. 1935, č. 185/1935 Sb.
8. Smlouva mezi vládou Československé republiky a vládou Spojených států amerických o převodu některých nemovitostí a movitostí do vlastnictví Spojených států amerických, Praha, 20. 07. 1948, č. 27/1948 Sb., 282/1949 Sb.
9. Ujednání mezi Poštovní správou Československé republiky a Poštovní správou Spojených států amerických o poštovních balících, Washington, 29. 09. 1950
10. Dohoda o udělování trvalých zpětných víz pro diplomatický personál mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými (výměna nót 18./21. 12. 1962), Praha, 21. 12.1962
11. Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o výměně patentů a literatury o patentech (výměna nót 3./11. 6. 1964), Washington, 11. 06. 1964
12. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o zřízení pobočky obchodního oddělení čs. velvyslanectví v New Yorku (výměna nót 8./28. 8. 1967), Washington, 28. 08. 1967
13. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vynětí Československa ze zákazu poukazování plateb z federálních prostředků sjednaná výměnou dopisů, Washington, 20. 06. 1968
14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o recipročním poukazování důchodů (výměna nót 20. 6./12. 7. 1968), Dodatek o výplatě důchodů (výměna nót, Washington, 1. 4./23. 5. 1969), Washington, 12. 07. 1968
15. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o zrušení vzájemného uvalování diskriminačních tonážních poplatků nebo daní vůči lodím (výměna nót 10. 9. 1969/10. 2. 1970), Praha, 10. 02. 1970
16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených letadel (výměna nót 1./21.10.1970), Praha, 21.10.1970, č. 36/1970 Sb.
17. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 09. 07. 1973, č. 28/1988 Sb.
18. Ujednání o vzájemném obchodu s textilem mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými (výměna nót 22./28. 3. 1977), Praha, 28. 03. 1977, č. 12/1977 Sb.
19. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o zjednodušení vízové praxe sjednaná výměnou nót, Praha, 20. 06. 1978
20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek, Praha, 29. 01. 1982
21. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech, Praha, 15. 04.1986, č. 26/1987 Sb.
22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z ČSSR do USA (výměna nót 25. 6., 3. 7./22. 7. 1986), Praha, 22. 07. 1986, č. 236/1994 Sb.
23. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Ochrannou radou držitelů zahraničních dluhopisů (diagonální smlouva), New York, 26. 11. 1986
24. Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území ČSSR (výměna nót 18. 12. 1987/4. 1. 1988), Praha, 04. 01. 1988, č.136/1988 Sb.
25. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu, Praha, 25. 06. 1990, č. 394/1990 Sb.
26. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o podněcování investic, Praha , 18. 10. 1990
27. Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o poskytnutí pomoci v oblasti spojů, Praha, 13. 02. 1991
28. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami, Praha, 07. 05. 1991, č. 221/1994 Sb.
29. Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, Washington, 22. 10. 1991, č.187/1993 Sb., 102/2004 Sb. m.s.
30. Dohoda mezi Federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem obrany Spojených států amerických v oblasti topografického mapování, námořního a leteckého mapování, geodézie a geofyziky, digitálních dat a s tím souvisejících materiálů, Praha, 10. 12. 1991
31. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o ochraně a zachování kulturních objektů, Washington, 17. 03. 1992
32. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o daňovém osvobození příjmů z letecké a lodní dopravy (výměna nót Praha, 11. 10. 1991/26. 5. 1992), Praha, 26. 05. 1992
33. Garanční dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Export/Import Bank Spojených států amerických (diagonální smlouva), Londýn, 02. 07. 1992
34. Pamětní zápis včetně přílohy "Spolupráce při zamezování obcházení", kterými se mění a doplňuje "Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými týkající se obchodu textilem" z 22. července 1986, Praha, 28. 05. 1993, č. 236/1994 Sb.
35. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku,Praha,16. 09. 1993,č.32/1994 Sb.,370/1999 Sb.
36. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů sjednaná výměnou nót (18. 2./1. 10. 1993), Praha, 01. 10. 1993, č. 58/1994 Sb.
37. Programová dohoda mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí a Municipální finanční společností, A.S. na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj na straně druhé k financování municipální infrastruktury (diagonální smlouva), Praha, 16. 06. 1994, č. 129/1994 Sb.
38. Protokol o ujednání o vědecké a technické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní vědeckou nadací Spojených států amerických, Praha, 13. 07. 1994
39. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o množstevních omezeních vývozu textilií a textilních výrobků z České republiky do Spojených států amerických, uplatňovaných v období 12 měsíců předcházejících datu vstupu v platnost Dohody o zřízení Světové obchodní organizace sjednaná výměnou nót (18. 1./11. 9. 1995), Praha, 11. 09. 1995
40. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, Praha, 19. 09. 1995
41. Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací, Washington, 01. 03. 1996, č. 78/ 2000 Sb. m.s.
42. Dodatek č.1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí a Municipální finanční společností, A.S. na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury (diagonální smlouva), Praha, 15. 08. 1996. č. 268/1996 Sb.
43. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, Praha, 10. 09. 1996, č. 204/1999 Sb.
44. Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb, Praha, 19. 11. 1996, č. 320/1996 Sb.
45. Prováděcí ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb ze dne 19. listopadu 1996, Praha, 19. 11. 1996, č. 321/1996 Sb.
46. Dodatek č.2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí a Municipální finanční společností, A.S. na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury, Praha, 27. 08. 1997, č. 250/1997 Sb.
47. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Washington, 04. 02. 1998, č. 40/2000 Sb. m.s.
48. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vědecko-technické spolupráci, Praha, 11. 06. 1998, č. 67/2000 Sb. m.s.
49. Dodatek č.3 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí a Municipální finanční společností, A.S., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury (diagonální smlouva), Praha, 28. 08. 1998, č. 222/1998 Sb.
50. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o repatriaci občanů České republiky po uplynutí doby platnosti jejich cestovních pasů sjednaná výměnou nót, Praha, 08. 11. 1999
51. Příloha o výměně informací (DEA) A-97-CZ-1567 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací technologie pro zjišťování a identifikaci bojových chemických látek a toxických průmyslových chemikálií, Alexandria, Virginia, 03. 04. 2000
52. Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících, Pentagon, 19. 12. 2000, č. 119/2001 Sb. m.s.
53. Příloha o výměně informací N-01-CZ-5700 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací - Lékařské technologie, Praha, 28. 09. 2001
54. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, Praha, 28. 02. 2002, č. 79/2003 Sb. m.s.
55. Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb, Dobruška, 16. 09. 2002, č. 111/2002 Sb. m.s.
56. Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991, Brusel, 10. 12. 2003, č. 102/2004 Sb. m.s.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

 • Vietnamci u nás; Norsko: fjordy a black metal; Rusko-americké vztahy - Vietnamci u nás (D. Jáňová), Norsko, země fjordů a ropy: Norský black metal (L. Košner), SvětOběžník: Rusko-americké vztahy (L. Dvořák)
 • Surfování na Havaji - Vladimír Kroc mluvil s Lucií Výbornou o surfování na Havaji.
 • Cestovatelský festival Kolem světa - Rozhovor s pořadatelem tradičního cestovatelského festivalu Kolem světa Karlem Wolfem o tom, jaký svátek se slaví v Nigérii po období dešťů, proč vás změní návštěva Aljašky i jaké obřady a rituály se stále dodržují v Etiopii
 • Den mládeže v JAR; Trvalá za pračku; Americká prezidentská kampaň a Latinská Amerika - Den mládeže v JAR (Z. M. Dasa), Zápisky z opačného břehu: Trvalá za pračku (M. Pilátová), SvětOběžník: Americká prezidentská kampaň a Latinská Amerika
 • Mandejci a jejich víra; Egejské a středozemní pobřěží Turecka; Afrika očima Evropanů; Rusko-americké - Mandejci a jejich víra (M. Vinklát), Egejské a středozemní pobřěží Turecka (J. Urbišová), Afrika v očích Evropanů (J. Kandert), SvětOběžník: Rusko-americké vztahy (L. Dvořák)
 • Vladimír Beran o Route 66 - U.S. Route 66, mezistátní dálnici, která spojovala Chicago a Los Angeles, projel Vladimír Beran. Do svého pořadu jej pozval Vladimír Kroc.
 • Napříč Spojenými státy - Napříč Spojenými státy putoval zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Na jeho zážitky se ptá Vladimír Kroc.
 • Výroba oblečení z Vietnamu; Mexiko a Spojené státy; Angličané - světový národ - Za jakých podmínek se vyrábí naše oblečení ve Vietnamu? (A. Lazorová). Mexiko a Spojené státy (L. Christovová). Svět a migrace: Angličané, světový národ (D. Ašenbryl).
 • San Francisco - Vít Pohanka nás provedl San Franciscem. Podívali jsme za kulturními památkami a prošli se nejslavnějšími uličkami.
 • Wyoming - Devils Tower - Vít Pohanka se vypravil do Wyomingu. Obdivoval zde skalní útvar, který inspiroval indiánské kmeny v širém okolí.
 • Little Bighorn - Little Bighorn je symbolem posledního vzepětí amerických indiánů a také ponižující porážky Sedmé kavalérie Americké armády v roce 1876. Situace byla podle odborníka složitější než se obvykle popisuje. Více reportáž Víta Pohanky.
 • Malá Havana na Floridě - Podívali jsme se do Malé Havany, které najdeme na Floridě. Kubánští emigranti tam prý neustále sní svůj sen o svobodném mateřském státu.
 • Krajanské akce v Yukonu - V městečku Yukon v USA se dá dobře přivydělat na krajanských akcích. Na místě se totiž usazovali především občané tehdejšího Československa a jak to tam vypadá nyní, prozradil zpravodaj Vít Pohanka.
 • Šakuhači; Ekocesta do Severní Ameriky (3); Turecká kuchyně; Neobjevená Uganda - Evropský festival šakuhači (V. Matoušek, K. Sató). Ekocesta do Severní Ameriky - 3. díl (S. Miler). Současné Turecko – Turecká kuchyně (J. Urbišová). Svět a migrace: Neobjevená Uganda (D. Ašenbryl).
 • 150. výročí Pony Expressu - Za jezdci z legendárního Pony Expressu jsme se vydali v reportáži Víta Pohanky. Právě letos si v USA připomínají 150. výročí této kurýrní služby, která přepravovala zásilky z východního na západní pobřeží.
 • Ekocesta de Severní Ameriky; Turecká svatba; Tajemný Madagaskar - Ekocesta de Severní Ameriky - San Cristóbal de las Casas (S. Miler). Současné Turecko (3.díl) – Na turecké svatbě (J. Urbišová). Svět a migrace: Tajemný Madagaskar (D. Ašenbryl).
 • Václav Špillar - o fotografování americké divočiny - Hostem byl fotograf Václav Špillar. Hovořil o A(a)merické divočině, světadíl viděl již 11krát. Podívali jsme se do Údolí smrti, přespali jsme v národních parcích a prošli jsme se v horách Sierra Nevady. Přišlo i na místní obyvatele.
 • Route 66 - Hlavní silnice Ameriky, tak se přezdívalo slavné Route 66. Vít Pohanka se vydal daleko do historie, aby našel odpověď na otázku proč je tato komunikace takovým pojmem.
 • Národní parky USA - západní pobřeží - S Miroslavem Denešem o národní parcích na západě USA a jejich fotografování
 • Anarchismus – vláda bezvládí? USA: vlajková loď nezávislosti; Mladí Korejci jsou stejní; NGO Market; Dánský liberální stát - Anarchismus – vláda bezvládí? (O. Slačálek). Stopy kolonialismu (10. díl) – USA: vlajková loď nezávislosti (P. Anděl). Mladí Korejci jsou stejní (I. Jonášová). Ohlédnutí za NGO Marketem (A. Krausová). Svět a migrace: Dánský liberální stát (D. Ašenbryl).
 • Procházka Brooklynem - V Brooklynu je levěji, nežli na Manhattanu. Newyorskou čtvrtí, která je považována za jednu z těch chudších, nás provedl zahraniční zpravodaj Vít Pohanka.
 • Západ USA - O západu USA s Radkem Tůmou a Corinne Josephine Pickett
 • 1848 - Zlatá horečka v Kalifornii - Se zahraničním zpravodajem Vítem Pohankou jsme se vrátili o 160 let zpátky. V r. 1848 totiž propukla v Kalifornii \"zlatá horečka\". Jak jsme se přesvědčili, trvá až do dnešních dnů.
 • Napříč USA - Yellowstonský n.p. - Vypravili jsme se na dlouhou výpravu napříč USA. Vít Pohanka hovořil se skupinou českých turistů, kteří se vydali do Yellowstoneského národního parku. Doporučili nám také, co bychom si v Americe neměli nechat ujít.
 • Ulicemi Washingtonu na jízdním kole - segway - Se zahraničním zpravodajem Vítem Pohankou jsme se projeli po ulicích Washingtonu. Jako dopravní prostředek jsme nezvolili automobil, motocykl ani obyčejné jízdní kolo. K prohlídce americké metropole jsme si totiž vybrali tzv. segway.
 • Magické město, tak se přezdívá Miami na Floridě. Vít Pohanka nám představil tři z tamních lokalit a hovořil s Kubáncem Gilbertem, který přiblížil vnímání USA očima současného přistěhovalce. Poslechněte si: Magické město, tak se přezdívá Miami na...
 • Na chvíli jsme si odskočili a navštívili USA, kde se táhnou nekonečné obzory, do kterých míří silná auta. Představa jak z konce melodramatu. Vít Pohanka pro nás připravil reportáž o společnosti General Motors. Poslechněte si: Na chvíli jsme si odskočili a navštívili USA,...
 • Vít Pohanka se vydal po stopě naftařských společností. Zavítal i k prvnímu vrtu v USA, kde zjišťoval, jak vše vlastně začalo. Poslechněte si: Vít Pohanka se vydal po stopě naftařských...
 • Představili jsme si festival v americkém Norfolku s názvem "Azaela" i s jeho královnou kapitánkou Dvořákovou. Co bylo náplní akce a za jakým účelem se pořádá, prozradil Vít Pohanka. Poslechněte si: Představili jsme si festival v americkém...
 • Děvčata ve Washingtonu mají nové "modly". Jsou jimi dcery prezidenta Baracka Obamy. Od svých vrstevnic dostávají dopisy a kdyby je školačky mohly v Bílém domě navštívit, procesí by zřejmě, podle zahraničního zpravodaje Víta Pohanky, nebralo konce. Poslechněte si: Děvčata ve Washingtonu mají nové "modly"....
 • Vít Pohanka nás zavedl do centra automobilového průmyslu v USA, a to do Detroitu. Zjišťovali jsme jak prožívají současné dny Američané ve městě s největší nezaměstnaností. Poslechněte si: Vít Pohanka nás zavedl do centra...

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice