Spojené státy americké

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • United States of America, zkráceně: United States, označení: USA nebo US
 

1.2. Rozloha

 • Celkem: 9 631 418 km2, z toho
 • Země : 9 161 923 km2
 • Vodní plocha: 469 495 km2
 • (Zahrnuje pouze 50 amerických států a DC (District of Columbia))
 • Srovnání: přibližně polovina území Ruska, o málo větší než Brazílie nebo Čína, dvakrát větší než západní Evropa.
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Populace: 301,139.947 (červenec 2007 odhad)
 • Hustota: 32,8 obyv./km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 202,361.000 - 67,2% populace (16 let a více)
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,690.000 - 0,894% populace
 • Počet narození: 4,262.000 - 1,42%
 • Počet úmrtí: 2,486.000 - 0,83%
 • Čistá migrace: 918.000 - 0,31%
 • Počet žen: 155,467.000 - 51,5%
 • Počet mužů : 145,533.000 - 48,5%
 • Věková struktura: 0-14 let: 20,2%, 15-64 let: 67.2% , > 65let: 12,6%
 • Medián věku: 36,6 roku, muži: 35,3 roků, ženy: 37,9 roků
 

1.5. Národnostní složení

Etnické skupiny :

 • bílí 81,7 %,
 • černí 12,9 %
 • asiaté 4,2%
 • indiáni 1,0 %
 • ostrované 0,2 %
 • dvě a více ras 2,5 %

US Census Bureau neuvádí jako zvláštní skupinu hispánce jako osoby z Latinské Ameriky (včetně Kubánců, Mexičanů a Portoričanů), kteří žijí ve Spojených Státech, a mohou být ze kterékoliv etnické skupiny (bílí, černí, asiaté atd.). Španělštinu jako mateřský jazyk uvádí 10,7 procenta populace.

 

1.6. Náboženské složení

 • protestanti 51,7 %
 • katolíci 23,9 %
 • mormoni 1,7 %
 • židé 1,7 %
 • muslimové 0,6 %
 • ostatní 10,0 %
 • bez vyznání 12,1 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem ve Spojených státech je angličtina. Nejrozšířenějším druhým jazykem je španělština.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Spojené státy jsou rozděleny na 4 hlavní regiony:

 • Northeast
 • Midwest
 • South
 • West.

Tyto regiony se dále dělí na 9 územních celků: New England, Middle Atlantic, East North Central, West North Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain a Pacific.

Administrativní rozdělení tvoří 50 států a DC (District of Columbia) – Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, DC (District of Columbia), Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Jednotkou samosprávy je "county" (přibližně jako okres v ČR).

Závislá území tvoří American Samoa, Baker Island, Guam, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Northern Mariana Islands, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Virgin Islands, Wake Island.

Hlavní město a další velká města v tis. obyvatel (2006)
Washington, D.C553,5
New York8 143,2
New York-Newark-Edison, oblast vč. NY, NJ, PA18 641,0
Los Angeles3 844,8
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 12 829,0
Chicago2 842,5
Houston2 016,6
Philadelphia1 463,3
Phoenix1 461,6
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 americký dolar (USD nebo $) = 100 centů (cents).
 • V běžném platebním styku se používá zásadně dolar. Nákup valut volně směnitelných měn lze uskutečnit v husté síti bank a směnáren.
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2008:

 • 1. ledna – New Year´s Day
 • 21. ledna – Martin Luther King, Jr.´s Day
 • 18. února – Presidents´ Day
 • 26. května – Memorial Day
 • 4. července – Independence Day
 • 1. září – Labor Day
 • 13. října – Columbus Day
 • 11. listopadu – Veteran´s Day
 • 27. listopadu – Thanksgiving Day
 • 25. prosince – Christmas Day

Státní svátky jsou kromě 1. 1., 4. 7. a 25. 12. pohyblivé (pokud připadá státní svátek na konec pracovního týdne, sobotu nebo neděli je automaticky přesunut na následující pondělí). V době státních svátků jsou pravidelně uzavřeny státní instituce, u ostatních je udělování volna různé. Kromě výše uvedených státních svátků je poměrně rozšířeno dodržování svátků židovských nebo místních, kdy mohou být zavřeny některé úřady nebo firmy.


Letní čas je v USA v platnosti od 2. neděle v březnu do 1. neděle v listopadu. Od roku 2007 platí na území USA novela zákona o letním čase, která období jeho používání podstatně prodloužila na začátku i na konci.

Pracovní doba: státní instituce, úřady: 9–17 hod. (8:30–16:30)

Prodejní doba: Po až Pá 9–21 hod. (některé supermarkety a „convenience stores" jsou otevřeny 24 hod. denně), So, Ne 10–21 hod.

Obchody s potravinami: Po až So 7–22 hod., Ne 7–21 hod.

Benzínové pumpy a „convenience stores" nepřetržitě.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodní etiketa ve Spojených státech je založena na hodnotách americké společnosti: svoboda a demokracie, volná soutěž, svoboda jednotlivce, příslušnost jednotlivce k sociální skupině (rodina, náboženská skupina, absolventi univerzity, místní komunita), individualismus, spoléhání na vlastní schopnosti, rovnocennost mezi lidmi, spravedlivé zacházení. Zvláštním aspektem americké společnosti je mnohonárodnostní původ obyvatelstva, což se promítá i do obchodních zvyklostí. Američany spojuje silné vlastenectví, jehož výrazem je americká vlajka a další symboly. Američané mají smysl pro humor, nicméně většina českých vtipů nebo úsloví v doslovném překladu zůstane nepochopena. Nežertuje se na adresu autorit, armádu, policii, bezpečnostní orgány apod.

Obchodní jednání je nezbytné dopředu plánovat a sjednat. V úvahu je třeba vzít obtížnou logistiku pohybu v rozsáhlých městech s nízkou úrovní nebo neexistující veřejnou dopravou. Většina průmyslových firem má sídlo v příměstských oblastech dostupných pouze autem. Nezbytným požadavkem je dochvilnost (s tolerancí max. 10–15 min.). Před jednáním je vhodné se seznámit s aktuálními tématy americké společnosti prostřednictvím dostupných medií (CNN, USA Today a pod.).

Od zahraničního partnera je požadován profesionální přístup, kompetentnost a schopnost komunikovat a rozhodovat. Důležitým prvkem v navázání styku jsou osobní reference (bio=životopis) a informace o zastupované firmě. Osobní kontakt sehrává v americkém obchodním jednání menší roli. Američan je otevřený, přátelský, hledá dlouhodobý vztah důvěry a očekává stejný přístup od zahraničního partnera. Obchodní jednání je vedeno velmi věcně a přímočaře. Nezbytná je neformální výměna vizitek v anglické verzi. Je nutno brát ohled na rozdíl v označení postavení - např. general manager, manager znamenají v USA nižší postavení na úrovni středního řízení. Fyzický kontakt při představovaní a osobním styku je omezen na minimum.

Oblečení mužů i žen v obchodním styku je formální a velmi konzervativní – tmavý pánský oblek, jednoduchý tmavý dámský kostým s nenápadnými doplňky. Výjimkou je neformální oblečení u technologických firem a průmyslových firem. Neformální oblečení se u některých firem uplatňuje v pátek (casual Friday). U obchodního jednání není zvykem podávat občerstvení. Rovněž se neočekává předávání osobních dárků (mimo jednoduché firemní předměty). Důležitější obchodní jednání nebo firemní prezentace se odehrává formou pracovní snídaně nebo oběda. Konzumace alkoholických nápojů při společenských akcích je neobvyklá (nebo omezena na sklenku vína). Běžná je samoobslužná forma drobného pohoštění.

Kouření je dnes již víceméně společensky považováno za neslušné, zejména v některých oblastech (např. Kalifornie). Není dovoleno kouřit ve veřejných prostorách, v hotelech, na letištích, v dopravních prostředcích apod. Nekouří se ve firemních prostorách. Zapálení cigarety v průběhu jednání je považováno za vrcholnou neslušnost. Hotelové pokoje jsou děleny na kuřácké a nekuřácké. V domácnosti hostitele se zásadně nekouří, pokud tak neučiní sám hostitel.

Americké firmy se opírají o stabilní právní řád, který je pro cizince v mnohém nepřehledný. Právní zástupce firmy bývá často přítomen obchodním jednáním a předkládá zahraničnímu partnerovi smluvní ujednání. Bez místního právníka je zahraniční partner v nevýhodě a není schopen identifikovat důležité detaily amerických obchodních smluv. Americké obchodní smlouvy patří k nejdokonalejším na světě a nekompromisně hájí zájmy americké strany. Kontrakt by měl být posouzen americkou právní kanceláří.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v USA má vysokou odbornou úroveň a současně patří ve světovém srovnání k nejdražším. Dobré zdravotní pojištění u renomované zdravotní pojišťovny stojí přes 400 dolarů na osobu měsíčně. Trvalým problémem je zdravotní péče pro zdravotně nepojištěné, kterých je na 43 milionů a kteří si jen výjimečně mohou dovolit platit za zdravotní péči z vlastních zdrojů. Ve Spojených státech není lékařům a nemocnicím dovoleno odmítnout pacienta ve vážném zdravotním stavu nebo v ohrožení života. Nemocnice pacienta vždy přijmou a zjistí-li, že není solventní, případně není krytý zdravotním pojištěním, propustí ho v okamžiku, kdy se jeho stav stabilizuje a nehrozí bezprostřední nebezpečí. Jeho propuštěním však nekončí vymáhání dluhu ze strany nemocnice, kterému se obvykle pacient nevyhne ani případným odjezdem ze země. Obecně platí, že státní nemocnice a nemocnice v horších čtvrtích účtují za jednotlivé úkony několikanásobně nižší sazby, nežli nemocnice soukromé. Vyšší účet platíte i v případě, že nejste zdravotně pojištěn.

Nejspolehlivější cestou, jak se vyhnout potížím s nečekanými výdaji za léky nebo lékařský zákrok, je důsledně dbát na pojištění při cestách do zahraničí. Tento druh pojištění je běžně dostupný ve většině českých pojišťoven a poplatky za něj jsou i při delších pobytech nesrovnatelné s cenou nahodilých zdravotních potíží. S ohledem na ceny za lékařské úkony doporučujeme limit plnění pojistné události alespoň ve výši jednoho milionu Kč. Vhodné je připojištění pro přepravu hospitalizované osoby a repatriaci zemřelého. Doporučuje se vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon na partnerskou pojišťovnu v USA.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Americké vízum lze obdržet na velvyslanectví či konzulátu USA v cizině. Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Doba platnosti cestovního pasu musí podle amerických zákonů přesahovat o 6 měsíců povolenou dobu pobytu.

Z hlediska délky pobytu zákon rozeznává 2 základní skupiny víz: pro krátkodobý pobyt – tzv. neimigrační vízum, a k trvalému pobytu – tzv. přistěhovalecké vízum, nebo-li zelenou kartu (Green Card). Neimigrační víza se člení do 14 kategorií označených písmeny a číslicí k rozlišení účelu pobytu a postavení osoby, které je vízum uděleno. Vízum lze získat po ústním pohovoru na základě řádně zdůvodněného účelu. Pohovor se sjednává výhradně prostřednictvím e-mailu. Nevratný poplatek za udělení víza je 100 dolarů. Při pohovoru se odebírají žadateli otisky prstů. Jejich biometrický přepis do vystaveného víza je pak kontrolován na hraničních přechodech při příjezdu do USA prostřednictvím opakovaného odebrání otisků prstů a fotografie obličeje. Udělené vízum se zasílá kurýrem. Víza schvaluje Ministerstvo zahraničí resp. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a vydává je velvyslanectví USA v Praze. Následuje přehled kategorií víz, které se svou povahou týkají obchodní nebo pracovní činnosti:

B-1 Visa (Business Visitor)

Vízum se vydává na dobu omezenou účelem jednání (zpravidla do 30 dnů), žadatel musí mít trvalé bydliště a rodinné vazby mimo USA, čímž se zajišťuje jeho návrat. Doporučuje se dopis amerického obchodního partnera na originálním hlavičkovém papíře, jehož smyslem je potvrdit pozvání k obchodním jednáním do USA, specifikovat jejich délku a případně potvrdit záměr podílet se na finanční úhradě cesty. Držitelům víza B-1 není umožněno v USA pracovat nad rámec obchodních jednání uvedených v žádosti.

H-1B Visa (Specialty Worker/Professional)

Musí být doložena americká firma jako zaměstnavatel, který sponzoruje daného pracovníka, vydává se obvykle na 3 roky, je možno pak o další 3 roky prodloužit, po 6 letech pobytu v USA musí pracovník strávit 1 rok mimo území USA, poté může žádat o nové vízum. Americký zaměstnavatel musí doložit důvod zaměstnání daného zahraničního pracovníka, musí se jednat o vysoce profesionální pozici, pracovník musí doložit, že je odborně schopen danou práci vykonávat (vyžaduje se např. středoškolské vzdělání, nebo v některých případech vysokoškolské vzdělání).

L-1 Visa (Intra Company Transferee)

Vyžaduje U.S. firmu jako sponzora, vízum se vydává na dobu 1-3 let (na dobu 1 roku se vydá v případě, že se jedná o nově založenou firmu), vízum je možno prodloužit maximálně na 5 až 7 let. Pro pracovníky, kteří pracují ve firmě mimo území USA, firma musí mít pobočku nebo svoji kancelář v USA, mateřská firma je v ČR. Zahraniční pracovník musí být řídícím pracovníkem, musí pro zahraniční firmu pracovat minimálně 1 rok během posledních 3 let v řídící funkci.

E-1 & E-2 Visa (Treaty Traders and Investors)

Obě tyto vízové kategorie vyžadují smlouvu mezi USA a příslušnou zemí, vydávají se na dobu 1 až 5 let, každý žadatel dostává nejprve povolení na 12 měsíců, poté je možno prodloužit, nutno doložit výsledky hospodaření firmy v USA

 • E-1 s Českou republikou nebyla dohoda o volném obchodu a navigaci podepsána, a proto nemohou čeští občané o toto vízum žádat
 • E-2 se vydává pro pracovníky nově vzniklých zahraničních firem (investorů). Více než 50 % U.S. firmy musí být vlastněno zahraničním partnerem, vlastní investice nesmí být financována úvěrem, ale z vlastních prostředků firmy

Immigrant Investor Visas (imigrační investorská víza)

Žadatelé musí mít trvalý pobyt v USA (platí od r. 1990) a investice musí zabezpečit minimálně 10 nových pracovních příležitostí pro U.S. občany, v existující firmě musí přinést zvýšení počtu zaměstnanců o 40 %.

Green Card

Tzv. zelenou kartu (Green Card), tj. povolení k trvalému pobytu spojené s právem pracovat, je možné získat zpravidla jen s podporou amerického zaměstnavatele – sponzora. Možnost získat trvalý pobyt nebo pracovní povolení z politických nebo humanitárních důvodů nepřichází v případě českých občanů v úvahu.

Pro podnikatele přicházejí v úvahu typy B-1 určené pro obchodníky nebo E-2 pro investory (v souladu s prozatím existující bilaterální dohodou o podpoře a ochraně investic). Vízum B-1 je vhodné pro krátkodobý nebo příležitostný obchodní pobyt. Ani B-1 vízum však není formální záležitostí. Žadatelům se doporučuje přijít na ústní pohovor dokonale připraveni a vybaveni dokumenty dokládajícími solventnost firmy i žadatele, úzký vztah s partnerem v USA a pevnou vazbu na ČR.

K poskytování oficiálních informací o platných podmínkách pro vstup a pobyt českých občanů na území USA je kompetentní konzulární úsek velvyslanectví USA v Praze. Adresa velvyslanectví USA v ČR:
Tržiště 15, 124 48 Praha 1 – Malá Strana
Tel: +420 257.530.663
Fax: +420 257.530.920
http://www.usembassy.cz

Další užitečné informace jsou:

Doprava

Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný dle ženevské úmluvy z roku 1949, o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Zapůjčení automobilu je vázáno na vlastnictví kreditní karty, ev. složení zálohy a předložení mezinárodního, občas i českého řidičského průkazu. Telefonicky či prostřednictvím internetu si lze před cestou do USA půjčení auta předem zařídit. Nejrozšířenějšími celostátními autopůjčovnami jsou např. Hertz, Avis, Dollar, Alamo, Budget, Enterprise, Thrifty atd.

Ubytování

Existuje široká síť nejrůznějších kategorií hotelů a motelů nižší a střední kategorie (cena za 1 noc řádově od USD 50,- do USD 120,-). Užitečné jsou slevové kupony, které jsou k dispozici na benzinových pumpách, v turistických informačních střediscích a na internetu.

Různé

V turistických oblastech a velkých aglomeracích USA se zahraniční turisté mohou stát obětmi loupežných útoků. Doporučuje se vyvarovat se vstupu do neznámých čtvrtí, především po setmění. Obecně platí, že americká města trpí řádově vyšší kriminalitou než evropské aglomerace.

Nákup cigaret je povolen mladistvým od 18 let, alkoholu od 21 let. Pokud si prodavač či číšník není jist věkem zákazníka, je běžné, že si vyžádá doklad totožnosti. Bez ohledu na věk je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při koupání se všeobecně vyžaduje, aby děti včetně batolat, měly plavky. Mužům se doporučuje používat plavky s nohavičkami.

Policie v USA

Vzhledem k agresivitě zločinnosti a častému ohrožení policistů, používá policie ve Spojených státech všeobecně tvrdších metod. Oproti evropským zvyklostem používá policie k zastavení vozidla světelnou signalizaci či amplion. Po zastavení zůstává policejní vůz za zadrženým vozidlem. Je nutné, bez jakýchkoliv známek odporu, přesně provést to, co policista vyžaduje. Zůstat sedět a ponechat obě ruce na volantu tak, aby je policista dobře viděl, jsou důležitým předpokladem klidného průběhu kontroly. Hledání dokladů v náprsní kapse či příruční schránce vozu může policista pokládat za hledání zbraně. Jakýkoliv odpor, i verbální, může být považován za maření úředního úkonu a výsledkem může být pokuta nebo i zajištění podezřelé osoby. Všeobecně používaná zásada je podrobit se bez odporu zákroku policisty a až poté si případně stěžovat. Při kladení odporu není výjimkou použití slzného plynu, nasazení pout a uvěznění. Obecně se uplatňuje postup, že osoba podezřelá z nezákonné činnosti je zadržena a o vině či nevině rozhoduje soudce následně.

Elektřina

V USA je v elektrické síti rozdílné napájecí napětí – 110/60 Hz (v ČR 220/50 Hz), zásuvky a zástrčky elektrických spotřebičů jsou odlišné od evropských. Ve specializovanách obchodech lze zakoupit transformátor napětí i nástavec na evropskou zástrčku.

Internet

Internet je v USA naprosto běžný, ve veřejných knihovnách a některých restauracích, kavárnách, na letištích a v dalších veřejných prostorech je zpravidla zdarma. V hotelích je připojení většinou za poplatek.

Časový posun

Časový posun mezi ČR a východním pobřežím USA (New York, Washington, Miami) činí 6 hodin a mezi ČR a západním pobřežím USA (Los Angeles, San Francisco) 9 hodin.

Doporučení pro cestovatele do USA lze najít na internetových stránkách:

 • Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz
 • Velvyslanectví ČR ve Washingtonu www.mzv.cz/washington
 • Informační agentura Ministerstva zahraničních věcí USA www.usinfo.state.gov.
 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Ne, že by ve Spojených státech oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince nebylo lze najít (viz. předchozí bod). Do takových míst se ale obvykle nechodí ani za turistikou ani se tam nevedou obchodní jednání. Policie má povinnost bezpečí občanů (včetně cizinců) chránit, a dělá to dobře. A na její činnost je v rozpočtových kapitolách (od federálních až po magistrátní) vždy pamatováno. Dodržujete-li základní společenská pravidla, nemělo by se vám prakticky nikde v USA nic zlého přihodit.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR v USA:

Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom St., NW
Washington, DC 20008, USA
Tel: +1 202.274.9100
Fax: +1 202.966.8540
www.mzv.cz/washington

Sekretariát velvyslance a DCM: amb_washington@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek: con_washington@embassy.mzv.cz
Kulturní úsek: cul_washington@embassy.mzv.cz
Obchodně-ekonomický úsek: eco_washington@embassy.mzv.cz
Politický úsek: pol_washington@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Chicagu:

Consulate General of the Czech Republic
205 N Michigan Avenue, Suite 1680
Chicago, IL 60601, USA
Tel: +1 312.861.1037
Fax: +1 312.861.1944
chicago@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Los Angeles:

Consulate General of the Czech Republic
10990 Wilshire Blvd., Suite 1100
Los Angeles, CA 90024, USA
Tel: +1 310.473.0889
Fax: +1 310.473.9813
losangeles@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v New Yorku:

Consulate General of the Czech Republic
1109-1111 Madison Avenue
New York, NY 10028, USA
Tel: +1 646.981.4040
Fax: +1 212.717.5064
newyork@embassy.mzv.cz

Honorární generální konzulové /HGK/ a honorární konzulové /HK/:

Generální honorární konzulové /GHK/ a honorární konzulové /HK/ ČR v USA:

Richard PIVNICKA - HGK San Francisco
Honorary Consul General
500 Sansome St., 8th floor
Tel: +1 415.772.9603
Fax: +1 415.772.9670
San Francisco, CA 94111
pivnickacgcz@earthlink.net
www.czechtech.net

Peter A. RAFAELI - HGK Philadelphia
Honorary Consul General
921 Bethlehem Pike
Suite 102, P.O. Box 777
Spring House, PA 19477
Tel: +1 215.646.7777, Mobil: +1 215.805.7777
Fax: +1 215.646.7770
cz.consul.phl@juno.com
www.czechrepublicpa.com

George A. NOVAK - HGK Atlanta
c/o Gleeds/Castell
Four Concourse Pkwy., Suite 215
Tel: +1 678.587.9198
Fax: +1 770.395.1655
Atlanta, GA 30328
geonovak@mindspring.com
atlanta@honorary.mzv.cz

John B. ZAVREL - HK Buffalo
The Museum of European Art
10545 Main Street
Clarence, NY 14031
Tel: +1 716.759.6078
Fax: +1 716.759.1983
zavrel@meaus.com
buffalo@honorary.mzv.cz

Raymond J. SNOKHOUS - HK Houston
P. O. Box 8
11748 Heritage Parkway
West, TX 76691
Tel: +1 254.826.7727, Domů: +1 254.826.3004, Mobil: +1 254.722.1458
Fax: +1 254.826.7727
office@stephensonlaw.com
czechconsul.tx@earthlink.net

Marie Spundova AMICCI - HK Portland
320 A.Ave Suite 5
Lake Oswego, Oregon 970 34
Tel: +1 503.293.9545
Fax: +1 503.657.1020
cz_consul_pdx@JoiMail.com

Alan S. BECKER - HGK Fort Lauderdale
Becker & Poliakoff, P.A
Emerald Lake Corp. Park
3111 Stirling Road
Fort Lauderdale, FL 33312
Tel: +1 954.985.4127
Fax: +1 954.985.4176
abecker@becker-poliakoff.com
fortlauderdale@honorary.mzv.cz
abecker@becker-poliakoff.com
www.becker-poliakoff.com,

Kenneth H. ZEZULKA - HK New Orleans
Honorary Consul
3800 Florida Ave., Suite 202
Kenner, LA 70065
Tel: +1 504.456.1336
Fax: +1 504.455.1565
KHZezulka@aol.com
neworleans@honorary.mzv.cz

Josef MESTENHAUSER - HK Minneapolis
SOKOL Hall/C.S.P.S. Hall
383 Michigan St.
St. Paul, MN 55102
Tel: +1 651.221.0016
Fax: +1 651.221.0016
minneapolis@honorary.mzv.cz
j-mest@umn.edu
Home address: Josef Mestenhauser
5621 15th Ave. South
Tel: +1 612.822.8862
Minneapolis, MN 55417

Francis J. NOSEK - HK Anchorage
Honorary Consulate of the Czech Republic
310 K Street, Suite 601
Anchorage, Alaska 99501
Tel: +1 907.274.2602
Fax: +1 907.258.2001
fnosek@alaska.net

Judith A. GORDON (Conde) - HK San Juan, Portoriko
60 San Francisco Str.
Old San Juan, PR 00901
Tel: +1 787.722.2467
Fax: +1 787.723.5787
jgordon@prtc.net

Sharon K. VALASEK - HK Kansas City
105 West 113th Street
Kansas City, MO 64114
Tel: +1 816.942.2794
svalasek@kc.rr.com nebo sharon.valasek@eds.com

Carol HOCHMAN - HK Pittsburgh
Regional Enterprise Tower
425 Sixth Avenue, 11the Floor
Pittsburgh, PA 15219
Tel: +1 412.221.1223
Fax: +1 412.648.3131
pittsburgh@honorary.mzv.cz

Nejjednodušší, ale v podstatě jedinou možností, jak se ve Spojených státech dopravit z letiště či středu města na udanou adresu, je vzít si taxi. Protože v Americe má každý auto, ve městech prakticky neexistuje hromadná doprava (s výjimkou metra). Kvůli rostoucím cenám ropy však v poslední době městské rady začínají o vybudování sítě hromadné dopravy stále častěji uvažovat. Z letiště do hotelu se dá dostat pohodlně i shuttlem, pokud plánujete delší pobyt a půjčíte si auto (o možnostech a podmínkách zapůjčení viz. výše), potřebujete mapu nebo si spojení s podrobným popisem vyhledáte na internetové adrese www.mapquest.com. V poslední době přibývá autopůjčoven, které vybavují svoje auta "GPS" navigárory.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České Centrum:

Czech Center

Pověř. řed. Monika KOBLEROVÁ
1109-1111 Madison Avenue
New York, NY 10028
Tel: +1 212.288.0830, linka 103, Mobil: +1 646.752.1488
Fax: +1 212.288.0971
(faxová linka slouží zároveň jako tel. číslo v nouzových situacích)

CzechTrade:

CzechTrade - Chicago Office

Ředitel: Pavel Lacina
The Merchandise Mart, Suite 938
200 World Trade Center
Chicago, IL 60654
Tel: +1 312.644.1790, Mobil: +1 312.282.5437
Fax: +1 312.527.5544
chicago@czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com

CzechInvest:

CzechInvest - U. S. Operations East

Ředitel: Bohuslav FRELICH
The Merchandise Mart, Suite 938
200 World Trade Center Chicago, IL 60654
Tel: +1 312.245.0180, Mobil: +1 312.282.2289
Fax: +1 312.245.0183
bohuslav.frelich@czechinvest.org

CzechInvest - U. S. Operations West

Kancelář dočasně uzavřena, virtuálně na adrese:
siliconvalley@czechinvest.org
www.czechinvest.org

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při použití telefonního automatu stojí místní hovor cca USD 0,50 a do ČR cca USD 1,32/min. Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Telefonní číslo může být uvedeno kombinací čísel a písmen. Písmena jsou abecedně seřazena na číselných tlačítcích telefonu (např. č. 2 znamená A, B nebo C). Při telefonování na účet volaného volejte 1-800-COLLECT.

Policie, záchraná služba, požárníci: 911 (na celém území USA).

Informace o telefonních číslech v USA: 1+888+555-1212; 411.

 

1.18. Internetové informační zdroje

Všeobecné informace

Rozsáhlá knihovna informací o Spojených státech je k dispozici na internetových stránkách zastupitelského úřadu ve Washingtonu www.mzv.cz/washington. Hledání všeobecných informací o USA je usnadněno tím, že většina tzv. portálů (tematicky uspořádaných seznamů internetových adres a služeb) se orientuje na Spojené státy – např. www.google.com, www.excite.com, www.yahoo.com, www.infoseek.com, www.altavista.com a další.

Konzulární a turistické informace

Informace o Spojených státech konzulárního a turistického charakteru lze nalézt na webové stránce velvyslanectví USA v Praze www.usembassy.cz .

Federální ministerstva, oficiální organizace

V podstatě každé federální ministerstvo a agentura má svoji oficiální stránku. Jejich seznam lze nalézt na internetových stránkách Kongresové knihovny www.loc.gov/global/executive/ fed.html. Oficiální stránka prezidenta Spojených států je na adrese www.whitehouse.gov. Stránka Bureau of Census www.census.gov obsahuje nejrůznější statistické údaje, zejména o obyvatelstvu USA, a ekonomické indikátory. Stránka podává přehled informačních zdrojů federální vlády na Internetu, zaměřený na potřeby amerických občanů a firem. Stránka www.fedworld.gov umožňuje vyhledávání informací v databázích orientovaných na potřeby amerických občanů a firem. Řadu statistických údajů o USA lze nalézt i na https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html.

Kongres

Na adrese http://thomas.loc.gov je systém databází dokumentů Kongresu Spojených států, který obsahuje texty projednávaných návrhů zákonů, záznamy hlasování v plénu, přepisy debat v plénu, usnesení výborů a přepisy vybraných slyšení. Je propojen mimo jiné se stránkami Government Printing Office, kde lze nalézt například vyhledávač informací Government Information Locator na stránce www.access.gpo.gov/su_docs/gils/index.html.

Mezinárodní politika

Přehled informací vztahujících se k mezinárodní politice obsahuje domovská adresa Foreign Affairs Envoy www.foreignaffairs.org, spravovaná časopisem Foreign Affairs.

Zpravodajství

Většina amerických deníků provozuje v různé kvalitě zpracované vlastní internetové stránky. Seznam jejich adres lze nalézt na stránce www.newspaperslinks.com. Komentátor Matt Drudge má sice skandální pověst, jeho stránka www.drudgereport.com nicméně obsahuje jeden z nejobsáhlejších seznamů internetových adres od tiskových agentur přes televizní stanice a deníky až po stránky známých komentátorů.

Výstavy a veletrhy

Informace a přihlášky na veletrhy a výstavy v USA i v jiných zemích lze najít na adrese Trade Show Central www.tsnn.com. Tato organizace provozuje komplexní vyhledávací databázi o výstavních akcích po celém světě.

Zóny volného obchodu

Přehled o zónách volného obchodu na území USA a jejich podmínkách lze nalézt na adrese http://ia.ita.doc.gov/ftzpage.

Internetové odkazy federálních úřadů ekonomického a obchodního charakteru

 • U.S. Chamber of Commerce – www.uschamber.com
 • U.S. Department of Commerce – www.commerce.gov
 • Office of U.S. Trade Representative – www.ustr.gov
 • U.S. Small Business Administration – www.sba.gov
 • U.S. Foreign and Commercial Service – www.ita.doc.gov
 • U.S. Agency for International Development – www.usaid.gov
 • U.S. International Trade Commission – www.usitc.gov
 • U.S. Custom Service – www.customs.gov
 • Federal Reserve System – www.federalreserve.gov
 • Department of Treasury, IRS – www.irs.ustreas.gov
 • Dataweb, statistika zahr. Obchodu a celní sazebník – www.dataweb.usitc.gov
 • CNN Financial News – www.cnnfn.com
 • TheStreet.com – www.thestreet.com
 • Silicon Investor – www.siliconinvestor.com
 • Vyhledávání informací o firmách – www.hoovers.com
 • Informace o právních kancelářích – www.lawyers.com
 • Informace o firmách, ochrana spotřebitelů – www.bbb.org
 • Komise pro cenné papíry (SEC) – www.freeedgar.com
 • The Wall Street Journal – www.wsj.com
 • Datek - trh cenných papírů, akcie, podílové fondy – www.datek.com
 • Akademické informační centrum – www.neziskovky.cz
 • American Health Center – www.amcenters.com
 • Web Site Registration – www.archnet.com
 • Fulltextové vyhledávání:
  • www.google.com
  • www.infoseek.com
  • www.yahoo.com
  • www.altavista.com
  • www.lycos.com
  • www.netcenter.com
  • www.alltheweb.com
  • www.msn.com.
 

1.19. Adresy významných institucí


Department of Agriculture
1400 Independence Ave., SW
Washington, DC 20250

Department of the Interior
1849 C Street, NW
Washington DC 20240
Tel: +1 202.208.3100
webteam@ios.doi.gov

Department of Commerce
1401 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20230
Tel: +1 202.482.2000
cgutierrez@doc.gov

Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001
Tel: +1 202.353.1555
AskDOJ@usdoj.gov

Department of Defense
Pentagon
Washington DC, 20301

Department of Labor
200 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20210
Tel: +1 202.693.6000

Department of Education
400 Maryland Ave, SW
Washington, DC, 20202
Tel: +1 800.872.5327
Fax: +1 202.401.0689

Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Tel: +1 202.647.4000

Department of Energy
1000 Independence Ave., SW
Washington, DC 20585
Tel: +1 202.586.5000
The.Secretary@hq.doe.gov

Department of Transportation
400 7th Street, SW
Washington, D.C. 20590
Tel: +1 202.366.4000

Department of Health & Human Services
200 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20201
Tel: +1 202.619.0257

Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220
Tel: +1 202.622.2000

Department of Homeland Security
Washington, D.C. 20528
Tel: +1 202.282.8000

Department of Veterans Affairs
811 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Fax: +1 202.565.4720

Department of Housing & Urban Development
451 7th Street SW
Washington, DC 20410
Tel: +1 202.708.1112

US. Chamber of Commerce
1615 H Street, NW
Washington, DC 20062-2000
Tel: +1 202.659.6000
www.uschamber.com/default

Office of Management and Budget
Rob Portman
725 17th Street, NW
Washington, DC 20503
Tel: +1 202.395.3080
www.omb.gov

U.S. Trade Representative
600 17th Street, NW
Washington, DC 20508
Tel: +1 202.395.7360
contactustr@ustr.eop.gov
www.ustr.gov

Environmental Protection Agency
Ariel Rios Building
1200 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20460
www.epa.gov

Office of National Drug Control Policy
P.O. Box 6000
Rockville, MD 20849-6000
Tel: +1 800.666.3332
ww.whitehousedrugpolicy.gov

The Office of Management and Budget
725 17th Street, NW
Washington, DC 20503

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

 • Vietnamci u nás; Norsko: fjordy a black metal; Rusko-americké vztahy - Vietnamci u nás (D. Jáňová), Norsko, země fjordů a ropy: Norský black metal (L. Košner), SvětOběžník: Rusko-americké vztahy (L. Dvořák)
 • Surfování na Havaji - Vladimír Kroc mluvil s Lucií Výbornou o surfování na Havaji.
 • Cestovatelský festival Kolem světa - Rozhovor s pořadatelem tradičního cestovatelského festivalu Kolem světa Karlem Wolfem o tom, jaký svátek se slaví v Nigérii po období dešťů, proč vás změní návštěva Aljašky i jaké obřady a rituály se stále dodržují v Etiopii
 • Den mládeže v JAR; Trvalá za pračku; Americká prezidentská kampaň a Latinská Amerika - Den mládeže v JAR (Z. M. Dasa), Zápisky z opačného břehu: Trvalá za pračku (M. Pilátová), SvětOběžník: Americká prezidentská kampaň a Latinská Amerika
 • Mandejci a jejich víra; Egejské a středozemní pobřěží Turecka; Afrika očima Evropanů; Rusko-americké - Mandejci a jejich víra (M. Vinklát), Egejské a středozemní pobřěží Turecka (J. Urbišová), Afrika v očích Evropanů (J. Kandert), SvětOběžník: Rusko-americké vztahy (L. Dvořák)
 • Vladimír Beran o Route 66 - U.S. Route 66, mezistátní dálnici, která spojovala Chicago a Los Angeles, projel Vladimír Beran. Do svého pořadu jej pozval Vladimír Kroc.
 • Napříč Spojenými státy - Napříč Spojenými státy putoval zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Na jeho zážitky se ptá Vladimír Kroc.
 • Výroba oblečení z Vietnamu; Mexiko a Spojené státy; Angličané - světový národ - Za jakých podmínek se vyrábí naše oblečení ve Vietnamu? (A. Lazorová). Mexiko a Spojené státy (L. Christovová). Svět a migrace: Angličané, světový národ (D. Ašenbryl).
 • San Francisco - Vít Pohanka nás provedl San Franciscem. Podívali jsme za kulturními památkami a prošli se nejslavnějšími uličkami.
 • Wyoming - Devils Tower - Vít Pohanka se vypravil do Wyomingu. Obdivoval zde skalní útvar, který inspiroval indiánské kmeny v širém okolí.
 • Little Bighorn - Little Bighorn je symbolem posledního vzepětí amerických indiánů a také ponižující porážky Sedmé kavalérie Americké armády v roce 1876. Situace byla podle odborníka složitější než se obvykle popisuje. Více reportáž Víta Pohanky.
 • Malá Havana na Floridě - Podívali jsme se do Malé Havany, které najdeme na Floridě. Kubánští emigranti tam prý neustále sní svůj sen o svobodném mateřském státu.
 • Krajanské akce v Yukonu - V městečku Yukon v USA se dá dobře přivydělat na krajanských akcích. Na místě se totiž usazovali především občané tehdejšího Československa a jak to tam vypadá nyní, prozradil zpravodaj Vít Pohanka.
 • Šakuhači; Ekocesta do Severní Ameriky (3); Turecká kuchyně; Neobjevená Uganda - Evropský festival šakuhači (V. Matoušek, K. Sató). Ekocesta do Severní Ameriky - 3. díl (S. Miler). Současné Turecko – Turecká kuchyně (J. Urbišová). Svět a migrace: Neobjevená Uganda (D. Ašenbryl).
 • 150. výročí Pony Expressu - Za jezdci z legendárního Pony Expressu jsme se vydali v reportáži Víta Pohanky. Právě letos si v USA připomínají 150. výročí této kurýrní služby, která přepravovala zásilky z východního na západní pobřeží.
 • Ekocesta de Severní Ameriky; Turecká svatba; Tajemný Madagaskar - Ekocesta de Severní Ameriky - San Cristóbal de las Casas (S. Miler). Současné Turecko (3.díl) – Na turecké svatbě (J. Urbišová). Svět a migrace: Tajemný Madagaskar (D. Ašenbryl).
 • Václav Špillar - o fotografování americké divočiny - Hostem byl fotograf Václav Špillar. Hovořil o A(a)merické divočině, světadíl viděl již 11krát. Podívali jsme se do Údolí smrti, přespali jsme v národních parcích a prošli jsme se v horách Sierra Nevady. Přišlo i na místní obyvatele.
 • Route 66 - Hlavní silnice Ameriky, tak se přezdívalo slavné Route 66. Vít Pohanka se vydal daleko do historie, aby našel odpověď na otázku proč je tato komunikace takovým pojmem.
 • Národní parky USA - západní pobřeží - S Miroslavem Denešem o národní parcích na západě USA a jejich fotografování
 • Anarchismus – vláda bezvládí? USA: vlajková loď nezávislosti; Mladí Korejci jsou stejní; NGO Market; Dánský liberální stát - Anarchismus – vláda bezvládí? (O. Slačálek). Stopy kolonialismu (10. díl) – USA: vlajková loď nezávislosti (P. Anděl). Mladí Korejci jsou stejní (I. Jonášová). Ohlédnutí za NGO Marketem (A. Krausová). Svět a migrace: Dánský liberální stát (D. Ašenbryl).
 • Procházka Brooklynem - V Brooklynu je levěji, nežli na Manhattanu. Newyorskou čtvrtí, která je považována za jednu z těch chudších, nás provedl zahraniční zpravodaj Vít Pohanka.
 • Západ USA - O západu USA s Radkem Tůmou a Corinne Josephine Pickett
 • 1848 - Zlatá horečka v Kalifornii - Se zahraničním zpravodajem Vítem Pohankou jsme se vrátili o 160 let zpátky. V r. 1848 totiž propukla v Kalifornii \"zlatá horečka\". Jak jsme se přesvědčili, trvá až do dnešních dnů.
 • Napříč USA - Yellowstonský n.p. - Vypravili jsme se na dlouhou výpravu napříč USA. Vít Pohanka hovořil se skupinou českých turistů, kteří se vydali do Yellowstoneského národního parku. Doporučili nám také, co bychom si v Americe neměli nechat ujít.
 • Ulicemi Washingtonu na jízdním kole - segway - Se zahraničním zpravodajem Vítem Pohankou jsme se projeli po ulicích Washingtonu. Jako dopravní prostředek jsme nezvolili automobil, motocykl ani obyčejné jízdní kolo. K prohlídce americké metropole jsme si totiž vybrali tzv. segway.
 • Magické město, tak se přezdívá Miami na Floridě. Vít Pohanka nám představil tři z tamních lokalit a hovořil s Kubáncem Gilbertem, který přiblížil vnímání USA očima současného přistěhovalce. Poslechněte si: Magické město, tak se přezdívá Miami na...
 • Na chvíli jsme si odskočili a navštívili USA, kde se táhnou nekonečné obzory, do kterých míří silná auta. Představa jak z konce melodramatu. Vít Pohanka pro nás připravil reportáž o společnosti General Motors. Poslechněte si: Na chvíli jsme si odskočili a navštívili USA,...
 • Vít Pohanka se vydal po stopě naftařských společností. Zavítal i k prvnímu vrtu v USA, kde zjišťoval, jak vše vlastně začalo. Poslechněte si: Vít Pohanka se vydal po stopě naftařských...
 • Představili jsme si festival v americkém Norfolku s názvem "Azaela" i s jeho královnou kapitánkou Dvořákovou. Co bylo náplní akce a za jakým účelem se pořádá, prozradil Vít Pohanka. Poslechněte si: Představili jsme si festival v americkém...
 • Děvčata ve Washingtonu mají nové "modly". Jsou jimi dcery prezidenta Baracka Obamy. Od svých vrstevnic dostávají dopisy a kdyby je školačky mohly v Bílém domě navštívit, procesí by zřejmě, podle zahraničního zpravodaje Víta Pohanky, nebralo konce. Poslechněte si: Děvčata ve Washingtonu mají nové "modly"....
 • Vít Pohanka nás zavedl do centra automobilového průmyslu v USA, a to do Detroitu. Zjišťovali jsme jak prožívají současné dny Američané ve městě s největší nezaměstnaností. Poslechněte si: Vít Pohanka nás zavedl do centra...

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice