Svatý Kryštof a Nevis

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • FEDERACE SV. KRYŠTOF A NEVIS
 • FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS – anglicky
 • FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES – španělsky)
 

1.2. Rozloha

 • celková 261 km2
 • Sv. Kryštof  168 km2  
 • Nevis 93 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

celkem: 48.393  (2006)

 • 37.212 na St. Kittsu
 • 11.181 na Nevisu

hustota na km2:

 • 163

pracovní síla:

 • 18.170 (odhad 06/95)

podíl pracovní síly:

 • 46,64 % populace
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 2,1 % (odhad 2005)
 • 0,8 % (2006)

Vzdělanost:

 • povinná školní docházka 9 let, vzdělanost 98 % (odhad 2003)

Zdravotní péče:

 • dětská úmrtnost 14/1.000 obyvatel
 • délka života:
  • muži 70,
  • ženy 76 let

Nezaměstnanost:

 • 5,1 % (2006 odhad)
 

1.5. Národnostní složení

 • převládá obyvatelstvo afrického původu, dále potomci britského, portugalského a libanonského původu
 

1.6. Náboženské složení

 • hlavně anglikánské
 • evangeličtí protestanti
 • římskokatolické menšiny
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina
 • anglické patois
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění: 14 farností

Hlavní město: Basseterre, 15 000 obyvatel (odhad)

další města:

 • na St. Kitts:
  • Sandy Point Town
  • St. Paul´s
  • Saddlers
  • Cayon
  • Old Road Town
  • Challengers
 • na Nevisu:
  • Charlestown
  • Cotton Ground
  • Newcastle
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • ECS – východokaribský dolar, 100 centů,
 • fixní kurz ECS 2,70 = 1 USD
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna – Nový rok
 • 2. ledna – Karneval
 • 1. pondělí v květnu – Svátek práce (Labor Day)
 • 1. pondělí v srpnu – Bankovní den (Banking Day)
 • 19. 9. – Den nezávislosti
 • 14. 11. – Narozeniny Prince z Walesu
 • 25. 12. – Vánoce
 • 26. 12. – Vánoce
 • 30. 12. – karneval

pohyblivé svátky – Velký pátek a velikonoční pondělí

Pracovní doba:

 • obchody – pondělí-pátek 8,00 a.m. – 4,00/4,30 p.m.
 • úřady – dtto
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obvyklé pro oblast anglicky mluvícího teritoria v Karibiku. ZÚ nemá žádné speciální  poznatky o specifikách a místních zvyklostech na tomto minitrhu, které by se vymykaly běžným uzancím obchodního jednání. I na těchto ostrovech není dochvilnost pracovních schůzek silnou stránkou místních partnerů, nicméně partneři si zakládají na obvyklých zdvořilostech a oceňují zájem o dění na ostrovech a jejich zapojení do mezinárodního obchodu. Nezanedbatelnou součástí obchodních jednání je projevení zájmu o rodinu a tamní životní podmínky a především dosažené úspěchy partnerské firmy na regionálním i mezinárodním trhu.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na ostrovech St. Kitts a Nevis jsou dvě větší nemocnice, a to na St. Kitts a na Nevisu:

Joseph N. France General Hospital
St. Kitts
telefon: 869-4652551
fax: 869-4666681

Tato v zemi největší všeobecná nemocnice je vybavena 156ti lůžky a je nejlepší traumatologickou nemocnicí vč. oddělení chirurgie pro případ nehod a pohotovosti, rentgenu, diagnostické laboratoře, krevní banky. Případy hemodialýzy a CT scanning je nutno převážet mimo ostrov. Nemocnice nemá centrum proti popáleninám.

Alexandra Hospital
Nevis
telefon 869-4695473
fax 869-4695956

52 lůžek, nemocnice vybavena rentgenem, CT scannerem, nemá krevní banku ani zařízení na dialýzu, nejbližší hyperbarická komora je na St. Eustatius. Diagnostická laboratoř má omezenou kapacitu, není centrum proti popáleninám. V nemocnici je pouze 9 lékařů a 3 chirurgové, neprovádějí se operace srdce, větší ortopedické zásahy a operace mozku, pacienti jsou převáženi na Trinidad, Portoriko a Miami.

Dále je v zemi malá veřejná nemocnice v Sandy Point, St. Kitts, soukromé nemocnice neexistují, ale soukromí lékaři a odontologové provozují své privátní praxe. Zdravotní péče se poskytuje, jak v nemocnicích tak u soukromých lékařů, proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na cestu z ČR.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro cesty občanů s českým cestovním pasem na St. Kitts a Nevis se vyžaduje vízum. Při tranzitu na SKN kratším než 24 hodin při pobytu na letišti se vízum nepožaduje. Pas musí mít platnost minimálně 6 měsíců od data vystavení, za obyčejné vstupní vízum se platí Lstg 45,- plus 5,- poštovné. Platnost víza je obvykle 3 měsíce. Na vystavení víza si SKN rezervuje 2-3 dny.

Žádosti o vízum se předkládají na konzulát nebo konzulární sekci High Commission nebo britský konzulát v zemích, kde není HC zastoupen, cestovatelé z ČR na:

BRITISH FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE
telefon: 0845-8502829
webové stránky: www.fco.gov.uk,

kde lze získat také další doplňující informace k vízové praxi.

Zvláštní režim platí pro státní příslušníky členských zemí Caricomu, kteří vízum pro vstup na St. Kitts a Nevis nepotřebují.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Politická a ekonomická situace v zemi je stabilní, bezpečnostní situace je klidná a nehrozí mimořádné nebezpečí teroristických útoků na civilní obyvatelstvo nebo pouliční nepokoje či demonstrace motivované nespokojeností obyvatelstva s vnitřní situací v zemi. Existuje však běžná pouliční kriminalita, jedna z nejvyšších na Antilách (větší je jen na Jamajce a US Virgin Islands), jejíž rozsah zatím nepřekračuje hranice únosnosti. Přesto se nedoporučuje cizincům navštěvovat málo frekventovaná místa nebo periférie, kde toto nebezpečí je vyšší.

Zvýšené riziko také může přinést pravidelné období uragánů od května do listopadu.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela

Adresa:           

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A
VENEZUELA
telefon: 0058-212-2611746, 2618528
fax: 0058-212-2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz; commerce_caracas@mzv.cz – pro obchodní problematiku

Působnost ZÚ Caracas:

Venezuela, Guyana, Surinam, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

Honorární konzulát ČR na ostrovech St. Kitts a Nevis není.    

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech St. Kitts a Nevis své zastoupení ani kontaktní kancelář.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Hasiči – 869-4693444/333
 • Policie – 869-4695391/911
 • Ambulance – 911
 • Letecká ambulance – 869-4652801
 • Nemocnice St. Kitts – 869-4652551
 • Nemocnice Nevis – 869-4695473
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.eccb-centralbank.org – Eastern Caribbean Central Bank
 • mintica@thecable.net – Ministry of International Trade
 • www.fco.gov.uk – High Commission
 • http://travel.state.gov./travel – víza
 • sknchamber@caribsurf.comvobchodní komora
 • udccorp@caribsurf.com – městský rozvoj
 • stats@sisterisles.kn – statistický úřad St. Kitts
 • statsnevis@yahoo.com – statistický úřad Nevis
 • www.wikipedia.com
 

1.19. Adresy významných institucí

Na St. Kitts

Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)
P.O.Box 89
Basseterre
telefon: 869-4652537
fax: 869-4651051

Ministry of Finance
Government of St. Kitts and Nevis
Rams Building – Liverpool Row
Basseterre
telefon: 869-4651153
fax: 869-4651154

Ministry of National Security, Finance Planning and Information
P.O.Box 186, Church Street
Basseterre
telefon: 869-4652521
fax: 869-4655202

Ministry of Communications, Works and Public Utilities
P.O.Box 186, Church Street
Basseterre
telefon: 869-4652521
fax: 869-4650604

Ministry of Lands, Housing and Agriculture
Church Street
Basseterre
telefon: 869-4652521
fax: 869-4565202

Ministry of Trade and Industry
Church Street,
P.O.Box 186
Basseterre
telefon: 869-4652521/4106
fax: 869-4651778

Ministry of Tourism, Culture and Environment
Pelican Mall
P.O.Box 132
Basseterre
telefon: 869-4654040
fax: 869-4658794

St. Kitts-Nevis Chamber of Industry and Commerce
P.O.Box 332
Basseterre
telefon: 869-4652980
fax: 869-4654490
e-mail: Sknchamber@caribsurf.com

St. Kitts-Nevis Hotel Association
P.O.Box 438
Basseterre
telefon: 869-4655304
fax: 869-4657746

St. Kitts-Nevis Manufacturers‘ Association
P.O.Box 392
Basseterre
telefon: 869-4656626

St. Kitts Urban Development Corp. Ltd.
P.O.Box 838
Basseterre
telefon: 869-4665021
fax: 869-4665020
e-mail: udccorp@caribsurf.com

Ms. Beverly Harris – Director of Statistics
Statistics Division
Ministry of Sustainable Development
P.O.Box 186
Church Street
Basseterre
telefon: 869-4652521
fax: 869-4667398
e-mail: stats@sisterisles.kn

Na Nevisu

Industrial development unit
The Cotton House
Market Street
Charlestown
telefon: 869-4695521
fax: 869-4695485

Ms. Eren Hamley
Director of Statistics
Statistics Department
Ministry of Finance
Nevis Island Administration
Charlestown
Nevis
telefon: 869-4691352
fax: 869-4690336
e-mail: statsnevis@yahoo.com

Správní orgány ostrova Nevis sídlí  na adrese:

Premier‘s Ministry
Cotton House
Market Street
Charlestown
Nevis
telefon: 869-4695521
fax: 869-4695485

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice