Tádžikistán

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Tádžikistán je členem následujcích mezinárodních organizací:

- Organizace spojených národů (OSN)
- Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
- Mezinárodní veterinářská asociace
- Organizace islámské konference (OIK)
- Organizace OSN pro vzdělávání vědu a kulturu (UNESCO)
- Islámská organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu (ICECKO)
- Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj (IBRD)
- Mezinárodní měnový fond (MMF)
- Mezinárodní finanční korporace
- Mezinárodní asociace rozvoje
- Mezinárodní asociace pro záruky investic
- Světový meteorologická organizace
- Mezinárodní organizace pro civilní letectví
- Mezinárodní organizace práce (MOP)
- Světový zdravotnická organizace (WHO)
- Organizace OSN pro průmysl a rozvoj (UNIDO)
- Mezinárodní fond zemědělského rozvoje (IFAD)
- Světová organizace duševního vlastnictví (WOIC)
- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
- Světový svaz archívů
- Světová poštovní unie
- Intersputnik
- Mezinárodní organizace pro migraci
- Ekonomická komise Evropy
- Mezinárodní organizace pro silniční dopravu
- Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO)
- Islámská rozvojová banka
- Mezinárodní obchodní komora
- Světová federace obchodních komor
- islámská obchodní a průmyslová komora
- Společenství nezávislých států (SNS)
- Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS)
- Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB)
- Euroasijské hospodářské společenství
- Středoasijské ekonomické společenství (SES)

Dále je Tádžikistán členem Celní unie SNS a sjednoceného systému protivzdušné obrany SNS. Tádžikistán od roku 2001 vede rozhovory o svém vstupu do WTO. Jednání pokračovala i v roce 2006. Zatím bez konečného výsledku.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Tádžikistán uznalo celkem 120 zemí. S 93 státy navázal Tádžikistán diplomatické styky, s 80 obchodní vztahy.

Tádžikistán spolupracuje s Evropskou komisí EU. Cílem spolupráce je přejít od dřívějšího poskytování humanitární pomoci na ekonomickou spolupráci. Nejbližším úkolem je obnovit program technické pomoci TACIS.

Největší význam pro mezinárodní společenství má účast Tádžikistánu jako státu hraničícímu s Afghánistánem, kde navíc žije silná tádžická menšina, na úseku boje proti pašování narkotik. Spolupracuje s EU a UNODC. Tádžikistán se dále účastní jednotlivých mezinárodních programů v boji proti pašování drog, zejména BOMCA/CADAP, CARICC, DDD a dalších. Spolupracuje i s jednotlivými zeměmi Francie, Írán, Itálie, Německo, Pákistán, Turecko, USA, Rusko.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Již dříve úzká smluvní základna obsahuje dnes jen tři platné dokumenty, blíže viz bod 7.1. této STI.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice