Tádžikistán

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Důležitou politickou událostí, která prověřila stabilitu dnešní politické scény a ukázala polarizaci politických názorů byly volby do obou komor parlamentu, které se konaly v únoru 2005. S převahou zvítězila vládní Lidově demokratická strana, opoziční strany (zejména Strana islámské obrody) získaly malý počet hlasů a tudíž i poslaneckých křesel. Předvolební období i vlastní průběh voleb byly velmi bouřlivé, řada kandidátů opozičních stran nebyla registrována, opoziční strany hrozily bojkotem voleb a po jejich ukončení napadaly jejich regulérnost a hrozily vystoupením z vládní koalice. Po volbách provedl prezident ve vládě řadu personálních změn, když vyměnil několik ministrů a vedoucích ústředních orgánů, předtím obsazených dřívějšími opozičníky. Byl napaden a obviněn z nedodržování v Moskvě podepsané Všeobecné dohody o národní shodě, změny však přesto provedl. Po opětovné volbě E.Š. Rachmona prezidentem v listopadu 2006 se celková situace dále stabilizovala. Nicméně i tyto volby potvrdily existující politickou polarizaci společnosti. Prezident postupně vyměnil nebo přesunul zhruba 50% personální sestavy státního aparátu, aby ještě více upevnil své pozice. To na druhé straně zajišťuje politickou stabilitu země nejméně na dobu jeho mandátu. Na jaře roku 2007 byla zahájena kampaň za tádžikizaci rusifikovaných tádžických příjmení, např. prezident se nyní jmenuje Rachmon (dříve Rachmonov), ministr zahraničních věcí Zarifi (dříve Zaripov), předseda obchodní komory Said (dříve Saidov) atd. Lze ovšem důvodně pochybovat, že by takový krok přispěl k rozvoji ekonomiky.
V době zpracování této STI se konal v Dušanbe summit SNS, ODKB a Eurosijského ekonomického společenství. Tato událost nepochybně přispěla ke zvýšení prestiže nejen Tádžikistánu, ale i prezidenta Rachmona.

Mimořádný význam pro Tádžikistán má zprovoznění alespoň jednoho bloku Rogunské vodní elektrárny. K tomu by mělo dojít již počátkem roku 2008. Samozřejmě Tádžikistán vyvine úsilí o dokončení i dalších vodních elektráren. Je v tom jeho budoucnost.

 

 

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Lze předpokládat aktivní činnost Tádžikistánu v rámci jeho členství ve stávajících mezinárodních uskupeních, především v v EAES, ŠOS, SNG a v rámci programu PfP. Tádžikistán se snaží přiblížit se členství ve WTO, bylo však dosud uskutečněno jen 1. kolo jednání.

Vstup země do nových mezinárodních organizací se nepředpokládá.

Očekává se další zdokonalování zákonů, upravujících jak ekonomickou, tak i společenskou oblast života. Významné bylo zrušení omezení pro vstup zahraničního kapitálu do bankovnictví Tadžikistánu. Dále bylo důležitým krokem zjednodušení daňové soustavy. V neposlední řadě je třeba zmínit vznik konkurenčního prostředí v oblasti pojišťovnictví, kde již nepůsobí státní monopol. Vláda pokračovala v bojem proti chudobě obyvatel za pomoci MMF.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Po občanské válce v Tádžikistánu a přerušení vzájemných styků by české firmy, které dříve dodávaly do tohoto teritoria, měly především obnovit své dřívější kontakty. V zemi je nedostatek prakticky všeho, nízká koupěschopnost obyvatelstva se přece jen v roce 2006 o něco zvýšila. Proto se nyní v obchodech vyskytuje nejen relativně levné spotřební zboží asijské provenience.

Výrobní firmy, které by mohly být potenciálním odběratelem technologie nebo komponentů pro potřeby výroby jsou bez finančních zdrojů. Proto zahraniční firmy investují do výrob (např. Švýcaři a Korejci do bavlnářství), které garantují vrácení vložených peněz lépe než vládní garance. Ministerstvo ekonomiky a obchodu Tádžikistánu vydává čtvrtletně aktualizované publikace s konkrétními investičními možnostmi pro zahraniční investory. Je nutno investovat do uzavřených výrobních cyklů popř. najít takové závody, pro jejichž výrobky dokáže zahraniční investor najít uplatnění a využít levné pracovní síly. Prezident Rachmonov uložil vládě nalézt výrobní programy, které by využily místní suroviny a dovedly je do finálního výrobku. Zejména jde o zpracování hliníku, který se vyváží jako surovina, dále bavlny a kůží. Bez významu není ani zpracování ovoce a zeleniny, zejména chybí obaly. Kromě prací na rekonstrukci cementárny v Dušanbe, které jsou jedinou konkrétní českou investiční aktivitou v TJ, tyto náměty však nejsou českými subjekty zatím využity.

Je nadějné se pokusit o dodávky do infrastruktury hlavního města Dušanbe, která je placena ze státního rozpočtu. K tomu je třeba najít cestu do struktur blízkých primátorovi Dušanbe, druhé osoby v zemi z hlediska vlivu a pravomocí, který přímo rozhoduje o investiční politice města.

Investovat pouze do výroby pro místní trh je riziko vzhledem k jeho velikosti a malé absorpční schopnosti, ale jeho míra se se zlepšující hospodářskou situací snižuje.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice