Thajsko

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

OSN /1946/, ADB /Asian Development Bank/, APEC /Asia-Pacific Economic Cooperation/, APT /Asia-Pacific Telecomunity/, ASEAN /Association of the South-East Asia Nations/, BIMSTEC /Bangladesh, India Myanmar, Sri Lanka and Thailand Economic Co-operation/, ESCAP /Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/, FAO /Food and Agriculture Organization/, IBRD /International Bank for Reconstruction and Development/, ICAO /International Civil Aviation Organization/, ICRC /International Committee of the Red Cross/, IFC /International Finance Corporation/, ILO /International Labor Organization/, IMF /International Monetary Fund/, IOM /International Organization for Migration/, ITU /International Telecommunication Union/, UNICEF /United Nations Children´s Fund/, UNDP /United Nations Development Program/, UNESCO /United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/, UNEP /United Nations Environment Program/, UNDCP /United Nations International Drug Control Program/, UNFPA /United Nations Population Fund/, UNIDO /United Nations Industrial Development Organization/, UNHCR /United Nations High Commissioner for Refugees/, UNIFEM /United Nations Development Fund for Women/, UPU /Universal Postal Union/, WB /World Bank/, WHO /World Health Organization/, WTO /World Tourism Organization/, WTO /World Trade Organization/.

Thajsko má statut pozorovatele v OAS /Organization of American States/ a v OIC /Organization of Islamic Conference/.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Thajsko je podle sdělení MZV Thajska signatářem stovky mnohostranných smluv a dohod. Vojenská junta se zavázala dostát všem mezinárodním závazkům Thajska.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

  • Dohoda o letecké přepravě /Bangkok, 14. 6. 1988/
  • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
  • /Praha, 3. 3. 1992/
  • Dohoda o podpoře a ochraně investic /4. 5. 1995/
  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění /14. 8. 1995/

V současné době probíhá proces uzavření nové Dohody o ekonomické spolupráci, která vychází z podmínek daných členstvím ČR v EU. Její podpis se předpokládá v 1. polovině roku 2008.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice