Thajsko

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Jednou z nejdůležitějších událostí pro thajskou ekonomiku by mělo být pokračování realizace tzv. mega-projektů.

Thajská vláda plánuje v příštích pěti letech věnovat více než 1,8 bilionů THB (55 mld. USD) na investice do velkých infrastrukturních projektů. Mega-projekty thajské vlády zahrnují investice v oblasti hromadné dopravy, logistiky, vodního hospodářství, informačních a komunikačních technologií, využívání přírodních zdrojů, zdravotnictví, modernizace thajské armády, zemědělství (modernizace thajské rybářské flotily, rozvoj mléčného průmyslu a zdravotní nezávadnost potravin) a vzdělávání. Největší část investic pak bude směřovat do vybudování nových systémů hromadné dopravy a především do rozšíření stávajícího systému hromadné kolejové dopravy v Bangkoku (metro a nadzemní vlaky).
Protože si je thajská vláda vědoma omezených možností thajského soukromého sektoru (nedostatek potřebné technologie a know-how) při realizaci těchto projektů, snaží se do modernizace thajské ekonomiky zapojit především zahraniční subjekty. Za tímto účelem odstartovala speciální program s názvem „Partnerství pro rozvoj", během kterého by se zahraniční subjekty měly zapojit nejenom do konečné fáze realizace projektů (dodávky produktů, technologie nebo know-how), ale také do fáze formulování možných způsobů modernizace daného sektoru ekonomiky.

Za velmi důležitou událost lze také označit připravované expertní jednání o volném obchodu mezi EU a Thajskem

 

Možnosti zapojení českých firem

Příležitosti pro české firmy lze spatřovat zejména v oblasti projektů v energetice, hromadné dopravě (především železniční doprava), v obranném průmyslu a v modernizaci zemědělství (zejména rozvoje mléčného průmyslu). Pochopitelně i v oblasti cestovního ruchu jako specifického průmyslového odvětví.

Další informace lze nalézt rovněž na internetových stránkách:

  • www.modernizethailand.com
 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Prognóza ekonomického vývoje na další období

Objem HDP v roce 2007 bude dále tažen zejména exportem a příznivý vliv na růstu tohoto ukazatele by měla mít i nová vládní politika v oblasti veřejných investic. Očekává se, že tempo růstu HDP oproti minulému roku bude mírně klesat.

Mezi pozitivní faktory podporující tuto optimistickou předpověď patří obnovení ekonomického růstu hlavních obchodních partnerů Thajska a opětovné nastartování vládních výdajů na podporu domácí ekonomiky (mega-projekty). Růst exportu bude podpořen zejména opětovným růstem domácí poptávky, zejména na trhu elektroniky. Očekává se rovněž rychlejší růst zemědělského sektoru a sektoru služeb, kde bude hrát důležitou roli pokračující růst v sektoru turistického ruchu. Mezi hlavní negativní faktory potenciálně ohrožující dosažení plánovaného růstu budou nadále patřit vysoké ceny ropy, trvale posilující kurz domácí měny vůči USD, což se pochopitelně negativně projevuje u exportu, který v thajské ekonomice zaujímá významné místo.


Předpověď vývoje hlavních ekonomických indikátorů v roce 2007
Ukazatel20062007*
HDP (běžné ceny, mld. THB) 7 8138 440
HDP (stálé ceny, změna v %)5.04,5-5,0
Investice (změna v %)4.04,8
Spotřeba (změna v %) 3.2 4,0
Vývoz (změna v %)17.4 7,9
Dovoz (změna v %)7.0 8,0
Obchodní bilance (mld. USD) 2.22,3
Bilance běžného účtu (mld. USD) 3.2 3,1
Bilance běžného účtu / HDP (v %) 1.5 1,3
Inflace (%)4.72.,0-2,5
Míra nezaměstnanosti (%) 1,51,5-2,0

Zdroj: NESDB, * odhad

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro český export lze spatřovat především v aktivním vyhledávání obchodních možností, zapojení českých firem do výběrových řízení (např. EGAT), popř. do některých ze zmíněných mega-projektů thajské vlády,

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice