Vietnam

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Unitární republika s monostranickým politickým systémem. Vedoucí silou ve státě a společnosti je podle Ústavy Komunistická strana Vietnamu (KSV). Jiné politické strany v zemi neexistují

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Nguyen Minh Triet, prezident (zvolen v červnu 2006), Nguyen Thi Doan, viceprezidentka (zvolena v červenci 2007). Prezident jmenuje a odvolává členy vlády, je vrchním velitelem ozbrojených sil země, podepisuje zákony,  jmenuje  velvyslance, generály a admirály ozbrojených sil. Je volen z řad poslanců Národního shromáždění na období 5 let.

 

2.3. Složení vlády

 • Předseda vlády Nguyen Tan Dung
 • Místopředsedové vlády:
  • Pham Gia Khiem
  • Nguyen Sinh Hung
  • Truong Vinh Trong
  • Nguyen Thien Nhan
  • Hoang Trung Hai
 • Ministr obrany genplk. Phung Thanh Quang
 • Ministr veřejné bezpečnosti Le Hong Anh
 •  Ministr vnitra Tran Van Tuan
 • Ministr zahraničních věcí Pham Gia Khiem
 •  Ministr spravedlnosti Ha Hung Cuong
 •  Ministr plánování a investic Vo Hong Phuc
 •  Ministr financí Vu Van Ninh
 •  Ministr průmyslu a obchodu Vu Huy Hoang
 •  Ministr vědy a technologie Hoang Van Phong
 •  Ministr informací a spojů Le Doan Hop
 • Ministr stavebnictví Nguyen Hong Quan
 •  Ministr dopravy Ho Nghia Dung
 •  Ministryně práce, válečných invalidů a sociálních věcí Nguyen Thi Kim Ngan
 • Ministr zemědělství a rozvoje venkova Cao Duc Phat
 • Ministr kultury, sportu a cestovního ruchu Hoang Tuan Anh
 • Ministr vzdělávání a odborného školství Nguyen Thien Nhan
 • Ministr zdravotnictví Nguyen Quoc Trieu
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Pham Khoi Nguyen
 •  Ministr-předseda výboru národnostních menšin a horských oblastí Seo Phu
 • Generální inspektor státní inspekce Tran Van Truyen
 • Ministr-předseda úřadu vlády Nguyen Xuan Phuc
 • Guvernér Státní banky Nguyen Van Giau
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice