Vietnam

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Vietnamská socialistická republika
 • Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam
 

1.2. Rozloha

 • 331 114 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 84,11 miliónu (13. nejlidnatější země světa)

Hustota osídlení:

 • 252,4 obyv./km2 (jedna z nejvyšších ve světě v zemích s převažujícím zemědělstvím)
 • v deltě Rudé řeky až 1218 obyv./km2
 • v deltě Mekongu 435 obyv./km2
 • v horských oblastech kolem 50–120 obyv./km2

Podíl městského a venkovského obyvatelstva:

 • 27,1 % (22,82 mil.) a 72,9 % (61,29 mil.)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (dle UNDP 1996 populace starší 16 let, zaměstnaná, podnikající a nezaměstnaná):

 • 53 %, t.j. 44,58 mil.

Podíl nezaměstnanosti práceschopného obyvatelstva (muži ve věku 15–60 let, ženy ve věku 15–55 let):

 • celostátně 5,31 %
 • Hanoj 6,20 %
 • Ho Či Minovo Město 6,17 %
 • venkov 21,1 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,21 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen 15–49 let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu)

Demografické údaje - věkové složení:

 • 0–4 let 9,52 %
 • 5–9 let 12,00 %
 • 10–14 let 11,96 %
 • 15–17 let 6,91 %
 • 18–19 let 3,85 %
 • 20–24 let 8,87 %
 • 25–29 let 8,49 %
 • 30–34 let 7,87 %
 • 35–39 let 7,28 %
 • 40–44 let 5,90 %
 • 45–49 let 4,07 %
 • 50–54 let 2,80 %
 • 55–59 let 2,36 %
 • 60–64 let 2,31 %
 • 65–69 let 2,20 %
 • 70–74 let 1,59 %
 • 75–79 let 1,10 %
 • 80–84 let 0,54 %
 • nad 85 let 0,38 %
 • celkem 100,00 %

procento populace pod 25 let:

 • 53 %

složení populace podle pohlaví:

 • muži 49,15 %
 • ženy 50,85 %

průměrná délka života:

 • 71,07 let (muži 68,27 let, ženy 74,08 let)

průměrná dětská úmrtnost (do 5 let věku) - 24 úmrtí/1000 živě narozených dětí

 

1.5. Národnostní složení

86 % populace tvoří etničtí Vietnamci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané. Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem 700 000 žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem 60 000 žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech.

 

1.6. Náboženské složení

Buddhismus (převládá mahájánový buddhismus, cca 50 % obyvatel); katolicismus (7–8 miliónů, přibližně 10 % populace, po Filipínách nejvyšší poměr z asijských zemí); protestantismus (asi 200 tis. věřících v oblastech Centrální vrchoviny); islám (přibližně 0,5 % populace, převážně etničtí Khmerové a Čamové); hinduismus (zbytky indické komunity v Ho Či Minově Městě); sekta Cao Dai (přibližně 2 mil. věřících) a sekta Hoa Hao (buddhistická, předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), animismus.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je vietnamština, nejrozšířenějšími používanými cizími jazyky angličtina, čínština (kantonská a mandarínská), ruština a francouzština (převážně starší generace).

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se dělí na 63 provincií a 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce.

Hlavním městem je Hanoj s 3,08 milióny obyvatel, největším městem je Ho Či Minovo Město s 5,73 milióny obyvatel, v těchto dvou městech je soustředěno kolem 44 % městské populace země.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Vietnamský dong (VND), bez dalšího členění. Oficiální kurs se nyní pohybuje kolem 16 140 VND/1USD.

Při hotovém placení jsou ve většině obchodů, restaurací, apod. kromě VND běžně přijímány i USD s přepočtem téměř shodným s oficiálním kursem. Používání celosvětově známých platebních karet (AMEX, MC/EC, DINER´S, JCB, VISA, MASTERCARD) je dosud omezeno a jsou přijímány pouze ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Ho Či Minova Města a jiných větších měst, kde jsou rovněž umisťovány bankomaty.

Ve Vietnamu je nyní přes 1400 bankovních automatů (ATM). Nejvíce (přes 600) jich vlastní Agribank.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Nový rok (Tet Duong lich) 1. ledna
 • Lunární Nový rok (Tet Nguyen Dan) čtyři dny (počínaje dnem předcházejícím první den prvního lunárního měsíce, v období od konce ledna do poloviny února kalendářního roku)
 • Den vítězství (Ngay Chien Thang) 30. dubna (výročí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky 30. 4. 1975)
 • Svátek práce (Ngay Quoc te Lao dong) 1. května
 • Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. září (vyhlášení Deklarace nezávislosti Vietnamské demokratické republiky prezidentem Ho Či Minem 2. 9. 1945)

Pracovní doba státních úřadů, organizací a bank je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin, soboty a neděle jsou dny pracovního klidu. Pracovní doba v soukromém sektoru je zpravidla celotýdenní včetně sobot a nedělí.

Prodejní doba většiny obchodů začíná mezi 7.00 a 9.00 hod. a končí mezi 18.00 a 22.00 hod. Většina obchodů je otevřena po celý týden. Pouze velmi málo obchodů dodržuje polední přestávku a neděli jako den pracovního klidu.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat.

Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve Vietnamu je výměna navštívenek při společenském i obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu.

Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Česká republika uzavřela s VSR dohodu v oblasti zdravotnictví, na základě které by měla být občanům smluvních stran poskytována zdravotní péče zdarma. Smluvní dokument je však plněn pouze českou stranou. Vietnamská zdravotnická zařízení za veškeré úkony vyžadují platbu a jejich úroveň zdaleka nedosahuje našich standardů. Z těchto důvodů bylo unilaterálně z české strany provedeno přehodnocení Zdravotní dohody. Nově se tato dohoda vztahuje pouze na zdravotnický personál, který byl vyslán na základě výměn, plynoucích z této dohody. V Hanoji a Ho Či Minově Městě také existují soukromé mezinárodní polikliniky, jejichž služby a ceny jsou na vyšší úrovni. Tato zařízení většinou neprovádějí složitější operace, pouze zajišťují převoz do nemocnic v Thajsku, Singapuru, popřípadě v ČLR. Z tohoto důvodu je nutné mít v každém případě zdravotní a cestovní připojištění pro nenadálé události.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR, s výjimkou držitelů diplomatických pasů, podléhají vízové povinnosti. Vstupní víza na dobu 30 dnů se udělují na ZÚ VSR v Praze. Vízum je možné ve Vietnamu prodloužit na cizinecké policii nebo prostřednictvím cestovních kanceláří.

Vietnamské úřady při vstupu do země vyžadují vyplnění imigračního a celního dotazníku, který musí cestující znovu předložit při odjezdu ze země. Letištní poplatek pro mezinárodní lety činí 14 USD, od něhož jsou osvobozeny děti do dvou let. Pro vnitrostátní lety činí poplatek cca 2 USD. Letištní poplatky jsou započítány v ceně letenky.

Na území VSR neplatí český ani mezinárodní řidičský průkaz. Při krátkodobých pobytech je, vzhledem k dopravní situaci, vhodné si pronajmout motocykl či vůz s řidičem. Cizincům dlouhodobě žijícím ve VSR policie vystaví vietnamský řidičský průkaz za poplatek 20 USD.

Mezinárodní očkovací průkaz je uznáván místními úřady. Při vstupu do země se nevyžaduje žádné povinné očkování. Doporučuje se však po poradě s lékařem absolvovat základní očkování pro méně rozvinuté tropické země (hepatitida A a B, tetanus, břišní tyfus, TBC, japonská encefalitida). Na jihu země se může ve větší míře vyskytovat horečka dengue, v horských oblastech malárie, během posledních tří let se v zemi vyskytuje i ptačí chřipka. V poledních letech též prudce vzrůstá počet infikovaných virem HIV. Během pobytu je nutné dodržovat základní hygienické návyky a konzumovat tepelně zpracované potraviny. Balená pitná voda je běžně v prodeji po celém území státu, je však třeba kontrolovat neporušenost obalu.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V současnosti tyto oblasti ve Vietnamu z hlediska politického či bezpečnostního rizika oficiálně neexistují, při cestování do odlehlejších oblastí je nicméně vhodné informovat se předem u místně příslušných orgánů. Vzhledem k latentní epidemii ptačí chřipky je třeba dbát upozornění úřadů, týkajících se zákazu vstupu do kontaminovaných míst (návštěvy tržnic s živou drůbeží, koupání ve znečištěné vodě aj.), event. zákazu konzumace drůbeže a drůbežích produktů.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic)
13 Chu Van An, Hanoi, Vietnam
teritoriální působnost: Vietnamská socialistická republika
kontaktní osoby:
JUDr. Ivo Žďárek, velvyslanec
PhDr. Lukáš Hlavatý, I. tajemník (ekonomické a obchodní vztahy, rozvojová pomoc)
Mgr. Ilona Jindrová, II. tajemnice (konzulární agenda, školství)
Roman Musil, III. tajemník (politická, kulturní, tisková agenda)
Tel: (0084-4) 8454131, 8454132
Fax: (0084-4) 8233996
Mobilní telefony:
(00844) 903 430557 - Mgr. Ilona Jindrová, II. tajemnice (konzulární pohotovost)
E-mail: hanoi@embassy.mzv.cz
commerce_hanoi@mzv.cz (obchodně ekonomický úsek)
Internetové stránky: www.mzv.cz/hanoi

Honorární konzuláty:

HK ČR HCMC (Honorary Consular Office of the Czech Republic Ho Chi Minh City)
28 bis Mac Dinh Chi, Dist. 1
Ho Chi Minh City
kontaktní osoba: p. Ngo Hong Chuyen, honorární konzul
Tel: (0084-8-829 0585)
Fax: (0084-8-822 6043)
E-mail: hochiminh@embassy.mzv.cz
hoavener@hcm.vnn.vn

HK ČR Hai Phong (Honorary Consular Office of the Czech Republic Haiphong City)
2 Pham Minh Duc
Ngo Quyen
Hai Phong
kontaktní osoba: p. Dao Quang Trinh, honorární konzul
Tel: (0084-31-836539)
Fax: (0084-31-737617)
E-mail: hkhp@vnn.vn nebo lanhsudanhdu.czhp@vnn.vn

Hanoj leží asi 30 minut jízdy od letiště Noi Bai (centrum 45 minut), dopravu zajišťují letištní autobusy (3 USD, 45 000 VND) nebo taxislužba (cca 10 USD, 160 000 VND). ZÚ Hanoj leží v diplomatické čtvrti, v těsné blízkosti hlavních státních institucí.

Cesta z letiště Tan Son Nhat do centra Ho Či Minova Města trvá asi 20 minut, cena za taxi činí kolem 50 000 VND. Generální konzulát je umístěn blízko středu města.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V současné době není ve Vietnamu zastoupena žádná česká instituce, v roce 2006 byla otevřena kancelář firmy PPF v Ho Či Minově Městě. Zastoupení českých firem viz kap. 7.5.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • První pomoc: 115
 • Požárníci: 114
 • Policie: 113
 • Informace: 116, 1080

Zdravotní péče:

Hanoj:

 • Hanoi Family Medical Practice: 843 07 48, 0903 401 919 (mobil)
 • Vietnam-French Hospital: 574 07 40
 • SOS International: 934 05 55 (24 hod. pohotovost)
 • Hanoi Family Dental Practice: 823 0281, 0903446126 (mobil)

Ho Či Minovo Město:

 • HCMC Family Medical Practice: 822 7848, 0913234911 (mobil)
 • International Medical Center: 827 2366
 • Franco-Vietnamese Hospital: 411 3333
 • An Dong Dental Clinic: 838 3376
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.worldbank.org/vn (Světová banka ve Vietnamu)
 • www.na.gov.vn (Národní shromáždění VSR)
 • www.mofa.gov.vn (Ministerstvo zahraničních věcí)
 • www.gso.gov.vn (Hlavní statistický úřad)
 • www.vneconomy.com.vn (Vietnam Economic Times)
 • www.mpi.gov.vn (Ministerstvo plánování a investic)
 • www.moi.gov.vn (Ministerstvo průmyslu)
 • www.mot.gov.vn (Ministerstvo obchodu)
 • www.mt.gov.vn (Ministerstvo dopravy)
 • www.agroviet.gov.vn (Ministerstvo zemědělství)
 • www.evn.com.vn (Vietnamská energetická společnost)
 • www.mof.gov.vn (Ministerstvo financí)
 • www.sbv.gov.vn (Státní banka Vietnamu)
 • www.aseansec.org (ASEAN)
 • www.vietrade.gov.vn (Agentura Vietrade)
 • www.mpi.gov.vn (Ministerstvo plánování a investic)
 • www.vietnamtrade.org (internetový portál Vietnamtrade)
 • www.vir.com.vn (Vietnam Investment Forum)
 • www.vibforum.vcci.com.vn (Vietnam Business Forum)
 • www.vietnamlaws.com (Phillips Fox Vietnam Laws Online)
 • http://news.vnanet.vn/vietnamlaw/ (Vietnam Law & Legal Forum)
 • www.wto.org (WTO)
 • www.delvnm.cec.eu.int (zastoupení Evropské komise ve Vietnamu)
 • www.eurochamvn.org (Evropská obchodní komora EuroCham ve Vietnamu)
 

1.19. Adresy významných institucí

Seznam nejdůležitějších komerčních bank:

Bank for Foreign Trade of Vietnam (VIETCOMBANK - VCB)
198 Tran Quang Khai Str., Hoan Kiem Distr., Hanoi
Tel.: 0084-4-8250392
Fax: 0084-4-8269067

Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
194 Trang Quang Khai Str., Hoan Kiem Distr., Hanoi
Tel.: 0084-4-8258027
Fax: 0084-4-8266959

Industrial and Commercial Bank of Vietnam (VIETINCOMBANK)
16 Phan Dinh Phung Str., Ba Dinh Distr., Hanoi
Tel.: 0084-4-8232008
Fax: 0084-4-8233452

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (VBARD, Agribank)
4 Trung Thu Str., Dong Da Distr., Hanoi
Tel.: 0084-4-8525374
Fax: 0084-4-8525376

Seznam zastoupení zahraničních bank ve Vietnamu:

Zastoupení nejvýznamnějších zahraničních bank (B - pobočka poskytující plné služby,
R - reprezentační zastoupení):

Hanoj:                                                              Ho Či Minovo Město:

ABN-Amro (B)                                                ACB Securities (B)

Adamas Bank (B)                                           ANZ Bank (B)

ADB Bank (B)                                                 Bank of China (B)

American Express Bank (B)                        Banque National de Paris (R)

ANZ Bank (B)                                                 Bank Kreiss AG (B)

Asia Pacific Bank (B)                                     Bangkok Bank (B)

Bangkok Bank (B)                                         Bank of America (R)

Bank of America (R)                                      Banque Indosuez (B)

Banque Indosuez (R)                                     Chase Manhattan Bank (B)

China Trust Commercial Bank (B)              Ching Fong Commercial Bank (B)

Commonwealth Bank of Australia (R)   Citibank (R)

Citibank (B)                                                     Credit Lyonnais (B)

Credit Lyonnais (B)                              Deutsche Bank (B)

Deutsche Bank (R)                                         Dresdner Bank AG (B)

Dresdner Bank AG (B)                                   Export Import Bank of S. Korea (R)

HSBC (B)                                                        HSBC (B)

ING Bank (B)                                                  ING Bank (R)

Korea Exchange Bank (B)                             Korea Exchange Bank (B)

Societe Generale (R)                                     Societe Generale (B)

Thai Farmers Bank (R)                                  Thai Military Bank (B)

Thai Military Bank (R)                                     Tokyo Mitsubishi Bank (B)

Fuji Bank (B)                                                   Tokai Bank Ltd. (R)

                                                                        Union Bank of Taiwan (R)

Hlavní vietnamské pojišťovny:

Vietnam Insurance Corp. (BAOVIET) - státní
7 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 0084-4-8262632
Fax: 0084-4-8257188

Ho Chi Minh City Insurance Co. (BAOMINH) - ekvitizována
26 Ton That Dam Str., Dist.1, Ho Chi Minh City
Tel: 0084-4-8223979
Fax: 0084-4-8294185

Vietnam National Reinsurance Co. (VINARE) - ekvitizována
8 Pham Ngoc Thach Str., Dong Da Dist., Hanoi
Tel: 0084-4-8524825
Fax: 0084-4-8524845

V importu strojírenského zboží se zatím stále významnou měrou uplatňují následující velké státní dovozní firmy s celostátní působností:

TECHNOIMPORT
16-18 Trang Thi Str., Hanoi
Mr. Vu Chu Hien - Director
Fax: 0084-4-8254059, 8267328

Machinoimport Company No. 1 (MACHINCO 1)
Km 9+500 Nguyen Trai Road, Hanoi
Mr. Hoang Minh Tuan - Director
Fax: 0084-4-8542276

Technique Import-Export Joint Stock Company (TECHNIMEX)
70 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Mr. Nguyen Huy Binh - General Director
Fax: 0084-4-8220377

Vietnam National Mechanical Products Exp.-Imp. Co. - HCMC Branch
(MECANIMEX Saigon)
12 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ho Chi Minh City
Ms. Le Thi Thuy Trang - CEO
Fax: 0084-8-8299238

Material and Technical Export-Import Corp. (MATEXIM)
Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay Dist., Hanoi
Director: Mr. Le Van Hung
Fax: 0084-4-7564416

Industrial Equipment Trade Company (IETC)
467 Nguyen Trai Str., Hanoi
Mr. Nguyen Dinh Lien - Director
Fax: 0084-4-8542570

Saigon Machinery Equipment Co. (SAMECO)
84/45 Ly Chieu Hoang Str., Dist. 6, Ho Chi Minh City
Mr. Le Viet - Director
Fax: 0084-8-8759656

Dovoz vojenské techniky zajišťují:

General Import-Export Van Xuan Corp. (VAXUCO)
1 B Hoang Dieu Str., Hanoi
Mr. Dao Tri Cong - Director
Tel.: 84-4-8349870
Fax : 84-4-8232939
(soustřeďuje se především na oblast zbraní)

General Administration of Economics-Technology (GAET)
21 Linh Lang St., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Hanoi
Mr. Nguyen Duc Thuan - Director
Tel.: 84-4-8327790, 8325377
Fax: 84-4-8327710
(dovoz materiálů, strojního zařízení a technologií pro obranný průmysl)

V oblasti dovozu stavebních materiálů, resp. stavební techniky se uplatňují např.:

Vietnam Construction & Imp.-Exp. Corporation (VINACONEX)
34 Lang Ha Str., Hanoi
Mr. Phi Thai Binh - General Director
Fax: 0084-4-8345035

Vietnam National Construction & Engineering, Exp.-Imp. Corp. (CONSTREXIM)
39 Nguyen Dinh Chieu Str., Hanoi
Mr. Nguyen Quoc Hiep - General Director
Fax: 0084-4-9742701

Vietnam Economic and Technical Development Co. (DETESCO VN)
424 Cong vi Str., Ba Dinh Dist., Hanoi
Mr. Le Anh Tuan - General Director
Fax: 0084-4-7612770

Construction Materials Co. (CMCO)
104 Nguyen Du Str., Dist.1, Ho Chi Minh City
Ms. Vo Thi Thu Hoai - General Director
Fax: 0084-8-8230280

Construction & Materials Trading Co. (C&T)
9-19 Ho Tung Mau Str., Floor 6, Dist. 1, Ho Chi Minh City
Mr. Do Duc Minh - General Director
Fax: 0084-8-8211096

Building Material Imp.-Exp. Trading Co. (B.M.T.)
26B Nguyen Thai Binh Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City
Mr. Luong Minh Nhat - General Director
Fax : 0084-8-9140350

Hai Phong Construction Trade Company (CTC)
152 Hoang Van Thu Str., Hong Bang Dist., Hai Phong City
Mr. Nguyen Van Kinh - CEO
Fax: 0084-31-839292

Hai Phong Building Materials Production and Trade Co. (COMACO)
2 Da Nang Street, Hai Phong City
Mr. Pham Van Nham - CEO
Fax : 0084-31-844507

Dovoz zdravotnických zařízení, resp. farmaceutických produktů zajišťují např.:

Vietnam National Medical Product Import Export Co. No. 1 (VIMEDIMEX Hanoi)
138 Giang Vo Str., Ba Dinh Distr., Hanoi
Ms. Dao Thi Huong - CEO
Fax: 0084-4-8459247

Hanoi Pharmaceutical and Medical Instrument and Equipment Import Export JSC (HAPHARCO)
2 Hang Bai Str., Hoan Kiem Distr., Hanoi
Ms. Nguyen Thi Minh Tu - Director
Fx : 0084-4-8266029

Vietnam National Medical Products Import Export Co. 2 (VIMEDIMEX II)
246 Cong Quynh Str., Distr.1, Ho Chi Minh City
Mr. Nguyen Tien Hung - Director
Fax: 0084-8-8325953

Medical Export Import Co. (YTECO)
181 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City
Mr. Huynh Kim Hoang - Director
Fax: 0084-8-9306909

Saigon Pharmaceuticals Co. (SAPHARCO)
18-20 Nguyen Truong To Str., Distr. 4, Ho Chi Minh City
Mr. Nguyen Xuan Lap - Director
Fax: 0084-8-9401975

Central Pharmaceutical Co. No. 3 (CENTERPHARCO)
211 Nguyen Chi Thanh Str., Distr. 4, Hai Chau Ward 1, Da Nang City
Mr. Pham Hung Thinh - Director
Fax: 0084-511-822767

Danang Pharmaceutical Co. (DAPHACO)
2 Phan Dinh Phung Str., Hai Chau Dist., Da Nang City
Mr. Phan Tinh - Director
Fax: 0084-511-891752

Řada obchodních firem se zabývá dovozem různého nespecifikovaného spotřebního, ale i drobného strojírenského a potravinářského zboží. K nejvýznamnějším patří např.:

Hanoi Import Export and Investment Corp. (UNIMEX Hanoi)
41 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Director: Mr. Mai Xuan Hung
Fax: 0084-4-8259246

Vietnam National Sundries Import Export Corp. (TOCONTAP Hanoi)
36 Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Director: Mr. Cao Van Thuy
Fax: 0084-4-8255917

Industrial Goods Export Import Co. (INEXIM)
275B Pham Ngu Lao Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City
Director: Mr. Nguyen Van Chien
Fax: 0084-8-8369413

GENERALIMEX (Vietnam General Import Export Corp. 2)
66 Pho Duc Chinh Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City
General Director: Mr. Nguyen Van Hoang
Fax: 0084-8-8292968

General Services Company Import and Export (GESECO)
226A Pasteur Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City
Director: Mr. Duong Trang Thoi
Fax: 0084-8-8298130

Union for Haiphong Import Export Co. (UNIMEX Haiphong)
18 Cu Chinh Lan Str., Minh Khai Ward, Hong Bang Dist., Hai Phong City
General Director: Mr. Doan Duy Trong
Fax: 0084-31-842097

Adresy hlavních obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů (kompletní seznam na konci přílohy)

Vietnamská obchodní a průmyslová komora:

Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) - hlavní sídlo
9 Dao Duy Anh Str., Hanoi
Tel.: 84-4-5742022, 84-4-5742161 (oddělení mezinárodních vztahů)
Fax: 84-4-5742020, 5742030

Pobočky Vietnamské obchodní a průmyslové komory:

VCCI - Ho Chi Minh City
171 Vo Thi Sau Str., Dist. 3, Ho Chi Minh City
Fax: 84-8-9325472
Tel: 84-8-9326958, 9327301

VCCI - Da Nang
256 Tran Phu Str., Da Nang City
Fax: 84-511-822930
Tel: 84-511-821719, 825814

VCCI - Hai Phong
10 Dinh Tien Hoang Str., Hai Phong City
Fax: 84-31-842243
Tel: 84-31-842894

VCCI - Vung Tau
1 Ho Quy Ly Str., Vung Tau City
Fax: 84-64-859651
Tel: 84-64-852710, 816072

VCCI - Vinh
254 Tran Phu Str., Vinh City
Fax: 84-38-561109
Tel: 84-38-842026

Významné státní korporace (sdružují podniky určitého odvětví, spoluvytvářejí strategie rozvoje jednotlivých odvětví a často mají významný poradní hlas při výběru obchodních partnerů pro konkrétní výrobní podniky).

Vietnam Steel Corporation (VSC)
91 Lang Ha Str., Dong Da Distr., Hanoi
Tel : 84-4-8561750
Fax : 84-4-8561815
Oblast působení: výroba a obchod s ocelí a dalšími železnými materiály

Electricity of Vietnam (EVN)
18 Trang Nguyen Han Str., Hanoi
Tel : 84-4-8249508
Fax : 84-4-8249462, 8249461
Oblast působení: výroba a distribuce elektrické energie

Vietnam National Textile and Garment Corporation (VINATEX)
25 Ba Trieu Str., Hanoi
Tel: 84-4-8257700
Fax: 84-4-8262269
Oblast působení: výroba a obchod v oblasti textilu a oděvů

Vietnam National Chemical Corporation (VINACHEM)
1A Trang Tien Str., Hanoi
Tel: 84-4-8240551
Fax: 84-4-8252995
Oblast působení: výroba a obchod v oblasti chemických materiálů

Vietnam National Cement Corporation (VNCC)
228 Le Duan Str., Hanoi
Tel : 84-4-8512425
Fax : 84-4-8512778
Oblast působení: výroba cementu, obchod s cementem a klinkerem

Vietnam National Coal - Mineral Industries Group (VINACOMIN)
226 Le Duan Str., Hanoi
Tel: 84-4-8510780
Fax: 84-4-8510724
Oblast působení: produkce a export uhlí, obchod se zařízeními pro těžbu uhlí

Vietnam Paper Corporation (VINAPIMEX)
25A Ly Thuong Kiet Str., Hanoi
Tel: 84-4-8247773, 8260143
Fax: 84-4-8260381
Oblast působení: výroba a obchod se všemi druhy papíru, obchod se zařízeními na výrobu a zpracování papíru

Vietnam National Alcohol - Beer - Beverage Corporation (VINABECO)
94 Lo Duc Str., Hanoi
Tel: 84-4-8219261
Fax: 84-4-8219661
Oblast působení: výroba a obchod s alkoholickými a nealkoholickými nápoji, obchod s výrobním zařízením

Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM)
2 Trieu Quoc Dat Str., Hanoi
Tel: 84-4-8260696, 8250854
Fax: 84-4-8260695
Oblast působení: výroba a obchod v oblasti motorů, zemědělských strojů a zařízení, automobilů a motocyklů

Vietnam Plastic Corporation (VINAPLAST)
39 Ngo Quyen Str., Hanoi
Tel: 84-4-8257022
Fax: 84-4-8258242
Oblast působení: výroba, zpracování a obchod v oblasti plastů a hliníku

Vietnam Ceramic and Glass Corporation (VINACEGLASS)
20-24 Nguyen Cong Tru St., Dist. 1, Ho Chi Minh City
Tel: 84-8-8290920
Fax: 84-8-8290768
Oblast působení: výroba a obchod v oblasti keramiky, porcelánu, skla a osvětlovacích těles

Vietnam National Leather and Footwear Corporation (LEAPRODEXIM Vietnam)
25 Ly Thuog Kiet Str., Hanoi
Tel: 84-4-8255780
Fax: 84-4-8259216
Oblast působení: výroba a obchod v oblasti obuvi, kůže a dalších obuvnických materiálů a výrobních zařízení

Vietnam Dairy Products JSC (VINAMILK)
184-186-188 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City
Tel: 84-8-8244228
Fax: 84-8-9305206
Oblast působení: produkce a zpracování mléka a dalších mléčných výrobků, obchod s mlékem a mléčnými produkty

Vietnam Food Industries Company (VIFON)
6/1B Truong Chinh Str., Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City
Tel : 84-8-8153947
Fax : 84-8-8153059
Oblast působení: výroba a export instantních potravin (nudle, polévky) a koření

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice