Nový Zéland

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Vláda vedená labouristy se bude nepochybně snažit zachovat kontinuitu dosavadního příznivého ekonomického vývoje; podle ekonomických prognóz však dojde v r. 2007 k postupnému oživení hospodářského vývoje. Silnější opozice a úzká spolupráce vlády s malými pravicovými stranami NZ First a United Future znamená mnohem vyšší tlak na snížení daňového zatížení.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V oblasti zahraničně-politické lze očekávat další snahy Nového Zélandu o upevnění vztahů se zeměmi ASEAN i dalšími regionálními mocnostmi.

Mezi priority vlády patří úsilí o liberalizaci obchodu. Vláda spoléhá hlavně na multilaterální jednání v rámci WTO, své obchodní zájmy se nicméně snaží zajišťovat i prostřednictvím dohod o volném obchodu, které poskytují novozélandským exportérům nové příležitosti v kratším časovém rámci než globální jednání.

Lze očekávat úsilí o aktivizaci vztahů s USA a uzavření dohody o volném obchodu. Většina sektorů obchodu mezi USA a NZ je sice již liberalizována, po 20 letech poměrně chladných vztahů by však dohoda měla velký symbolický význam.

Dohoda o zóně volného obchodu s Thajskem, která byla podepsána v dubnu 2005, vstoupila v platnost 1. 7. 2005.

Vláda vynakládá velké úsilí na sjednávání dalších dohod tohoto typu ve východoasijském regionu i mimo něj. V únoru r. 2005 začalo první kolo jednání o zóně volného obchodu mezi Novým Zélandem, Austrálií a zeměmi ASEAN. Jednání mají být dokončena během 2 let a dohoda má být plně implementována do r. 2015. 

V listopadu r. 2004 bylo oznámeno dokončení předběžné studie k potenciální realizaci zóny volného obchodu mezi Novým Zélandem a ČLR. Zároveň NZ jako první z vyspělých zemí přiznal ČLR status tržní ekonomiky dle pravidel WTO. Podle studie by volný obchod mezi oběma zeměmi přispěl k okamžitému růstu obou ekonomik i vzájemného obchodu. Očekává se, že jednání o příslušné dohodě budou dlouhá a obtížná.

V březnu r. 2005 byly dokončeny studie k potenciální realizaci zóny volného obchodu mezi Novým Zélandem a Malajsií. Podle jejich výsledků by měla vzájemná liberalizace obchodu  příznivý vliv na výrobu i zaměstnanost v obou zemích.

K 1. 1. 2006 vstoupila v platnost dohoda o liberalizaci obchodu se Singapurem, Chile a Brunejí.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Ekonomický růst Nového Zélandu pro letošní rok a také výhled do dalších let je poměrně optimistický. Největší nárůst výkonu se v následujících letech předpokládá u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty, jako jsou telekomunikace, stavebnictví, výroba a distribuce elektrické energie, plynu a vody, finanční služby a pojišťovnictví, dále v oboru lestnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu a zpracování neželezných kovů. V poslední době se začínají na novozélandském trhu postupně prosazovat osobní vozy značky Škoda a jako perspektivní se jeví
i ochrana životního prostředí, jako jsou např. čističky užitných vod apod.

Plně nevyužity stále zůstávají možnosti dodávek průmyslových strojů pro místní průmysl (zejména potravinářský, dále pak i oděvní, textilní, obuvnický, strojírenský apod.). Možnosti jsou, stejně jako v Austrálii, také v dalších dodávkách automobilových součástek, malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy. Určitou šanci by mohly mít také dodávky pro novozélandskou armádu, např. v oblasti telekomunikační techniky, nákladních automobilů s úpravami pro vojenské využití a také cvičné letecké techniky.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice