Panama

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Panama je členem následujících mezinárodních a regionálních organizací a integračních uskupení:

OSN, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITU, LAIA (pozorovatel), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WB, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO

a dále

 • Komise OSN pro Latinskou Ameriku (CEPAL)
 • Latinskoamerický ekonomický systém (SELA)
 • Sdružení zemí vyvážejících banány
 • Skupina Rio (G-Rio)
 • Systém středoamerické integrace (SICA)
 • Středoamerický parlament (Parlacen)
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Panama je signatářem celé řady mezinárodních mnohostranných smluv, dohod a jejich dodatků a protokolů, mezi nimi zejména konvencí mezinárodních organizací uvedených v předchozí kapitole. Podrobný seznam mnohostranných a bilaterálních dohod Panamy lze získat na internetových stránkách MZV Panamy – www.mire.gob.pa

Pozice Panamy, pokud jde o ekonomickou integraci v regionu, byla značně autonomní a Panama spíše upřednostňovala samostatná jednání o podmínkách volného obchodu na bilaterální úrovni nebo s ekonomickými seskupeními jako např. s  MERCOSUR. Vláda prezidentky M. Moscosové byla ke středoamerické integraci vstřícnější a v regionálním integračním procesu začala vystupovat aktivněji. V uvedeném směru pokračuje i současná vláda prezidenta M. Torrijose, nicméně Panama i nadále dává přednost bilaterálnímu přístupu před regionálním. Příkladem je separátní dojednávání dohody o volném obchodu s USA. Panama je členem SICA, na první pololetí roku 2006 se stala předsednickou zemí.

Panama na uzavřeny následující dohody o volném obchodu (Tratado de Libre Comercio):

 1. region Střední Ameriky: Salvador (6. 3. 2002)
 2. ostatní: Tchaj-wan (21. 8. 2003), Singapur (2005)
 3. v jednání: USA, Mexiko, Chile, Kostarika, Guatemala, Honduras a Nikaragua

Panama má taktéž uzavřeny tzv. částečné obchodní dohody (Acuerdo de Alcance Parcial) s Kolumbií, Mexikem a Dominikánskou republikou.

V březnu 2006 Panama oznámila, že obnoví přerušená jednání se státy SA (Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua)  o uzavření dohody o volném obchodu.

Panama usiluje o to, aby se stala sídlem Celoamerické zóny volného obchodu (ALCA-AFTA), která má sjednotit 34 zemí regionu. Pro ALCA-AFTA by toto řešení znamenalo ušetření finančních prostředků (výhodná geografická poloha) a pro Panamu povýšení na důležité centrum mezinárodního obchodu. Panama City i nadále figuruje na seznamu 10 kandidátských zemí, na kterém jsou dále Atlanta, Chicago, Galveston, Houston, Miami, Puebla, Cancún, Puerto Espaňa a San Juan.

Aktivně se staví k rozvoji integrace s Mexikem v rámci tzv. Plánu Puebla – Panamá, který je zaměřen zejména na zlepšení energetické a dopravní infrastruktury regionu. Panama se v listopadu 2004 stala členem skupiny G-3 (Mexiko, Kolumbie a Venezuela), na základě čehož se skupina přejmenovala na G-4.

Z historických, geografických a ekonomických důvodů jsou pro Panamu nejdůležitější vztahy s USA. Po předání správy Panamského průplavu a po neúspěšných jednáních o vytvoření Mezinárodního protidrogového centra v Panamě se vzájemná panamsko-americká spolupráce soustředila na pomoc Panamě v boji proti pašování drog. V roce 2002 byla podepsána smlouva umožňující společné americko-panamské kontroly panamských vod a zadržení podezřelých plavidel. Od roku 2002 vzrostla americká finanční pomoc na výcvik policie a protidrogové operace. V úspěšném rozvoji vzájemných vztahů pokračuje také prezident O. Torrijos, který několikrát navštívil USA ještě během své předvolební kampaně. V dubnu 2005 pak vykonal oficiální návštěvu USA, která měla za cíl podpořit společná jednání o uzavření vzájemné dohody o volném obchodu.

K občasnému napětí dochází ve vztazích s Kolumbií kvůli hraničním konfliktům v provincii Darién. Významné jsou vzájemné obchodní styky - Kolumbie je největším klientem Volné zóny Colón (ZLC) s podílem mezi 40 až 50 % na celkovém obchodním obratu ZLC. Prezidenti obou zemí se v poslední době několikrát setkali za účelem posílení vzájemné bezpečnosti a spolupráce. Byla dohodnuta realizace společného projektu na výstavba ropovodu mezi oběma zeměmi.

Tradičně velmi aktivní jsou vzájemné, zejména obchodní vztahy s Tchaj-wanem. Nicméně v posledních letech roste objem vzájemného obchodu s ČLR (ČLR je po USA druhým nejvýznamnějším klientem Panamského průplavu).

Panama usiluje o vstup do APEC, který by se mohl stát realitou v roce 2007.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice